Kategorier
2020 Nyhetsbrev 05/2020

Varför hamnar landsbygden i underläge gentemot centralorter? – ämnet skärskådas på föreläsning i Mariehamn

Vilken politik krävs för en levande landsbygd och skärgård? Hur påverkar politiska beslut förutsättningarna för landsbygden? Varför hamnar landsbygden i underläge gentemot centralorter? Vad kan vi lära från Sverige? Välkommen på föredrag med samhällsvetaren Kjell Hansen, tisdagen den 12 maj kl. 19.00 i Lagtingets auditorium, Mariehamn.

Hansen kommer att tala om hur det kommer sig att landsbygden hamnat i det underläge den nu befinner sig i. Perspektivet är brett, men en sammanhållande tråd är hur statliga politiska beslut format förutsättningar som landsbygden behövt förhålla sig till. Exempel hämtas bl.a. från välfärdsstatens framväxt, livet i små tätorter, flyktingmottagande och lokal mobilisering.