Kategorier
2013 Nyhetsbrev 30/2013

Länge leve byggnaden! – dags igen för firandet av Byggnadsarvsdagarna

Dagarna för Europas byggnadsarv 2013 - publikationen Länge leve byggnaden!Dagarna för Europas byggnadsarv (DEB) ordnas varje höst, och evenemanget öppnar porten till värdefulla byggnader och andra intressanta objekt runt om i Europa. I Finland ordnas huvudevenemangen den andra helgen i september, i år den 6-8 september. Syftet med DEB är att öka kunskapen om mångfalden i kulturarvet, och evenemangen skall locka till diskussion och främja kännedomen om och uppskattningen av det lokala byggnadsarvet. Varje år utser deltagarländerna ett tema som behandlar något delområde inom byggnadsarvet, vilket för Finlands del i år har temat Länge leve byggnaden! Till årets program hör bl.a. tävlingen Kulturmiljöskaparna för barn och unga, artikelserien Länge leve byggnaden! i bloggen för byggnadsarvsdagarna (på finska), temapublikation Länge leve byggnaden! Nytt användningsändamål – nytt liv och lokala evenemang.

Mer info om DEB finns med länkar på webbplatsen.