Kategorier
2013 Nyhetsbrev 39/2013

Måste hela Sverige leva? – se inslag om butiksdöden och efterföljande debatt på SVT Aktuellt

TV-programmet SVT AktuelltSverige har den snabbaste urbaniseringen i EU. I TV-programmet SVT Aktuellt 4.11 diskuterades butiksnedläggningarna och annan service på den svenska landsbygden och glesbygden. Bland livsmedelsbutikerna i Sverige har mer än var fjärde butik stängt sedan år 1996, medan det bland de små butikerna på landsbygden är mer än hälften som stängt under samma period. I debatten mellan landsbygdsforskaren Ronny Svensson och professorn i kulturgeografi Einar Holm, sade Holm bl.a. att forskning visar att mindre än 1 promille av befolkningen har mer än 20 minuter till närmaste affär. Det att så många butiker stängt på landsbygden påverkar inte nämnvärt tillgängligheten, för de flesta kör förbi närmsta butik för att handla, så butiksstöden behövs inte. Holm menade även att allmänna utvecklingsstöd till landsbygden knappast ger någon bestående effekt efter att stöden är slut. Man borde kanske satsa på vård, omsorg och skola i stället. Grundläggande problemet för landsbygdsboende, under den period man arbetar, är att 2 personer i varje familj skall ha jobb, vilket är svårt att få till då det är långt till stora arbetsmarknader.

Kategorier
2013 Nyhetsbrev 27/2013

Närbutiken i Esse kyrkby går tvärtemot den allmänna nedläggningstrenden – fick Pedersöre kommuns företagarpris

Couple Holding Shopping BasketTävlingsinstinkt sporrar köpmannen Patrik Kjellman i Esse att jaga bättre försäljningssiffror, och i kombination med duktig personal bär det frukt, år efter år. Att bybutiken i Esse kyrkby lyckats förbättra omsättningen i tider då andra lanthandlar tvingas stänga, har inte heller gått obemärkt förbi. För nu har näringslivsdelegationen i Pedersöre kommun i år valt Kjellman & co till Årets företag, en erkänsla för det arbete Patrik Kjellman och hans anställda utför. I prismotiveringen nämns att bybutiken, i folkmun ”Komppaniet”, genom idogt arbete och med kundbetjäning som livsstil upprätthåller en närservice som bidrar till att hålla landsbygden levande. Näringslivs-delegationens ordförande Kaj Boström påpekar att butiken är känd för sitt mångsidiga sortiment. ”Esseborna behöver inte åka långa vägar för att få det de behöver. Det som inte finns, skaffar ni”, säger han.

Kategorier
2013 Nyhetsbrev 26/2013

4 av 10 svenska lanthandlare riskerar att försvinna inom 5 år visar HSSL-undersökning

HSSL-undersökning om lanthandlarnaRiksorganisationen Hela Sverige ska leva (HSSL) har gjort en undersökning som visar att en stor del av butikerna på landet riskerar att läggas ner inom fem år. Butikerna har ofta en betydelsefull roll i samhällsservicen på landsbygden och lanthandlarna ser nu behovet av en intresseorganisation. Här nere följer HSSL:s pressmeddelande (från 10.7) i sin helhet:

Pressmeddelande: Fyra av tio lanthandlare riskerar försvinna inom fem år

Idag offentliggörs en undersökning riktad till lanthandlare som visar att fyra av tio butiker riskerar att läggas ner inom fem år. Butikerna har ofta en betydelsefull roll i samhällsservicen på landsbygden och är en viktig möteplats på små orter. Lanthandlarna ser behov av en intresseorganisation och Hela Sverige ska leva, som gjort undersökningen, kommer nu att ta initiativ i frågan.

Kategorier
2013 Nyhetsbrev 25/2013

30 bybutiker läggs ner varje år

???????????Bybutikerna i Finland blir allt färre, för varje år stängs ungefär 30 stycken. I dag är det totala antalet traditionella bybutiker nere i 355, medan närbutikerna är 1 550 till antalet. En närbutik får inte vara större än 400 kvadratmeter. Den 15 juni uppmärksammades bybutikerna i samband med den nationella bybutiksdagen, ett evenemang där ca 300 småbutiker väntades delta.

Uppgifterna är från en notis i Vasabladet (15.6).

Kategorier
2013 Nyhetsbrev 23/2013

Köpman i Öja tror på småbutikernas framtid

????????????????????????????????????Mycket har förändrats under de 20 år sedan köpman Peter Dahlskog öppnade butiken Öja-Market i Öja, Karleby. Konkurrensen har blivit hårdare och han har fått specialisera sig för att klara sig. Speciellt är det biffarna som blivit en viktig del av affärsverksamheten. De marinerade biffarna av nöt- och griskött har med tiden blivit så eftertraktade, att han måste tillverka dem året runt, fastän han tänkt ha några månaders uppehåll i biffmakandet på vintern. Ett soligt sommarveckoslut säljer han 400-500 biffar, till midsommaren brukar det vara några tusen. Öja-Market säljer det mesta man kan behöva för att klara vardagen. I sortimentet ingår även bränsle och förmedling av brännolja, liksom trädgårdsmylla och annat smått och gott som tiden visat att kunderna behöver.

Kategorier
2013 Nyhetsbrev 10/2013

Tvåårigt projekt för att rädda bybutikerna

???????????Med nuvarande takt kommer den sista bybutiken att slå igen om tolv år. Direktör Ilkka Nieminen vid föreningen Finlands dagligvaruhandel säger att butiksdöden gäller hela landet, och en betydande orsak är att det inte finns någon som tar över. Men branschorganisationen tänker inte längre i tysthet se på hur bybutikerna dör ut, utan har inlett ett räddningsprojekt där man skall bedöma dagens lanthandlar och utveckla metoder för hur butikerna i framtiden kan bjuda på privat och offentlig service. Det tvååriga projektet fokuserar inte på butikernas försäljning, utan det viktiga är butikerna i sig. Nieminen som leder projektet säger:

”Det är nationellt sett viktigt att landet hålls befolkat och här spelar lanthandeln en roll”.

Enligt Sami Tantarimäki på Åbo universitets utbildnings- och utvecklingscentral Brahea är butiksdöden ett problem framför allt på glesbygden, och följderna är de samma som i fråga om byskolorna.

Kategorier
2013 Nyhetsbrev 04/2013

Butiksbilarna sällsynta i dagens Finland

Couple Holding Shopping BasketDan Nygård på Gunnars butik i Kärklax, Vörå har rattat den karakteristiska Gunnars-bussen i närmare 30 år. Enligt Nygård framstår butiksbilen som ett opraktiskt alternativ för dagens handelsmän. Folk är mera bekväma av sig nuförtiden och det är mycket arbete med att lasta och köra omkring med varor. De höga bränslekostnaderna avskräcker säkert också många. För närvarande är Gunnars i Kärklax den enda österbottniska butiksbilen. Specialfordonstillverkaren Kiitokori i Kausala nära Kouvola tillverkade endast en butiksbil under fjolåret, och för närvarande har man inga beställningar. I dag torde det finnas ca 20-30 butiksbilar i användning i hela landet, varav hälften av dem har förnyats under 2000-talet, det här enligt försäljningschefen på Kiitokori Olli Aarnio. Under hela 1990-talet producerade Kiitokori en enda butiksbil, medan 10 fordon har tillverkats sedan millennieskiftet, alltså ett uppsving. Men på 1960- och 1970-talet var situationen dock helt annorlunda då produktionen kunde uppgå till mellan 100 och 200 butiksbilar om året. Aarnio menar att butiksbilarna kunde bli mångsidigare serviceproducenter i glesbygden i framtiden. ”Det finns visioner om att förhandla med kommuner om att ha s.k. mångservicebilar som kunde åka runt till sidobyar. Man skulle kunna kombinera olika typer av service. Vid sidan av livsmedelsförsäljningen kunde det finnas t.ex. biblioteksservice eller varför inte hälsovårdstjänster”, säger Aarnio.

Uppgifterna är från två artiklar, skrivna av Joakim Snickars, i Vasabladet (19.1).