Kategorier
2014 Nyhetsbrev 29/2014

I Årets by Vuolenkoski är allt på sin plats

Lokaali 30-31.08.2014Under LOKAALI-seminariet (30-31.8) i Hankasalmi, Mellersta Finland, premierade Byaverksamhet i Finland rf på söndagen (31.8) Vuolenkoski i Itis kommun i norra Kymmenedalen till Årets by på riksplanet. Den genuina landsortsbyn förtjänar sitt pris, för dess invånare är lyckliga i sin hemby. Folket är redo att göra mycket för byn. Samhörigheten märks, och förbindelserna till närliggande städer – Lahtis, Heinola och Kouvola – är goda. Det är för 30:e gången som Byaverksamhet i Finland utser Årets by. Under tillställningen kungjordes även Vägvisare för byaverksamheten, Årets landsbygdsaktör, samt Årets landsbygdsprofil.

Här följer listan med alla utmärkelser:
Årets by 2014: Vuolenkoski (Itis, Kymmenedalen)
1. Hedersomnämnande Årets by 2014: Livo (Pudasjärvi, Norra Norra Österbotten)
2. Hedersomnämnande Årets by 2014: Keskikylä (Jalasjärvi, Södra Österbotten)
Byaverksamhetens vägvisare: Pauli Pethman (Itis, Kymmenedalen)
Byaverksamhetens vägvisare: Lena Lehtonen (Nousiainen, Egentliga Finland)
Byaverksamhetens vägvisare: Aulis Nuuja (Storkyro, Södra Österbotten)
Årets landsbygdsaktör 2014: Nina Kurunlahti (Ruukki, Norra Österbotten)
Årets landsbygdsprofil 2014: Osmo Rauhala (Pinsiö, Birkaland/New York)

Uppgifterna (på finska) är från Byaverksamhet i Finlands hemsida (31.8). Se även webbadressen vuolenkoski.com.

Kategorier
2014 Nyhetsbrev 27/2014

Snart dags för LOKAALI i Hankasalmi

Lokaali 30-31.08.2014LOKAALI – Paikallistoimijoiden valtakunnallisen juhlaseminaari (LOKAALI – De lokala aktörernas nationella festseminarium) hålls i år i Hankasalmi, Mellersta Finland, 30-31.8. Det utlovas ett givande veckoslut för hela familjen och under festseminariet kungör man Årets by på riksplanet, byar som får hedersomnämnande, Vägvisare för byaverksamheten, Årets landsbygdsaktör, samt Årets landsbygdsprofil. Genom valet av Årets by vill Suomen Kylätoiminta ry (SYTY) – Byaverskamhet i Finland rf lyfta fram byarnas mångsidiga verksamhet, samt öka medvetenheten och synligheten om byaverksamhet. Målet är att hitta aktiva byar, framgångsrik byaverksamhet och få goda exempel på byarnas verksamhet och samarbete.

LOKAALI har egna infosidor på Keski-Suomen Kyläts webbplats.

Kategorier
2014 Nyhetsbrev 22/2014

Nu kan man anmäla sig till årets LOKAALI!

Lokaali 30-31.08.2014Anmälningar till LOKAALI – Paikallistoimijoiden valtakunnallisen juhlaseminaari (LOKAALI – De lokala aktörernas nationella festseminarium), som i år hålls 30-31.8 i Hankasalmi i Mellersta Finland, tas nu emot. Det utlovas ett givande veckoslut för hela familjen och under festseminariet kungör man Årets by, Byaverksamhetens vägvisare, samt Årets landsbygdsaktör. Genom valet av Årets by vill Suomen Kylätoiminta ry (SYTY) – Byaverskamhet i Finland rf lyfta fram byarnas mångsidiga verksamhet, samt öka medvetenheten och synligheten om byaverksamhet. Målet är att hitta aktiva byar, framgångsrik byaverksamhet och få goda exempel på byarnas verksamhet och samarbete.

För mer info, program och anmälningsuppgifter (anmälan senast 15.8) se bl.a. SYTY:s hemsida. LOKAALI har även egna infosidor på Keski-Suomen Kyläts webbplats.

Kategorier
2014 Nyhetsbrev 11/2014

Ann-Sofi Backgren ny ordförande för Svensk Byaservice

Ann-Sofi BackgrenUnder Svensk Byaservice möte 27.2 i Helsingfors beslöt Byaservice samarbetsgrupp att utse Ann-Sofi Backgren, vik. verksamhetsombud på Svenska studiecentralen i Österbotten/SFV Bildning, till ny ordförande efter avgående Björn Wallén. Mångårige rektorn för Svenska studiecentralen Wallén övergår nu till nya arbetsuppgifter som direktor vid Lärkkullastiftelsen i slutet av mars.

Den nya ordföranden Backgren har under lång tid engagerat sig för byaverksamhet, vilket gäller både på lokal- och regionalnivå som på nationell och internationell nivå. Men redan år 1989 reste hon runt i Österbotten och informerade folket ute i byarna om att börja tänka på framtiden, och som 22-åring var hon med och grundade Molpe byaråd och var dess första ordförande under åren 1990-2000. Backgren har även år 2013, som en av tre, blivit utsedd till Byaverksamhetens vägvisare i Finland.

Samarbetsforumet Svensk Byaservice jobbar för landsbygdsutveckling i Svenskfinland. Byaservice, som bildades år 1994, upprätthålls av Svenska studiecentralen, Sydkustens landskapsförbund, samt Svenska Österbottens förbund för utbildning och kultur.

Kategorier
2014 Nyhetsbrev 11/2014

LOKAALI hålls sista dagarna i augusti

Kylätoiminta ry-namnetLOKAALI – Paikallistoimijoiden valtakunnallisen juhlaseminaari (LOKAALI – De lokala aktörernas nationella festseminarium) hålls i år 30-31.8 i Hankasalmi, Mellersta Finland (och inte som tidigare meddelats 6-7.9). Förberedelserna är i gång och det utlovas ett givande veckoslut för hela familjen. Sökandet efter Årets by, vilken kungörs under festseminariet, är i full gång. Genom valet av Årets by vill Suomen Kylätoiminta ry (SYTY) – Byaverskamhet i Finland rf lyfta fram byarnas mångsidiga verksamhet, samt öka medvetenheten och synligheten om byaverksamhet. Målet är att hitta aktiva byar, framgångsrik byaverksamhet och få goda exempel på byarnas verksamhet och samarbete. Ytterligare utses under tillställningen Byaverksamhetens vägvisare och Årets landsbygdsaktör.

Uppgifterna är från SYTY:s hemsida. På webbplatsen finns även länk för mer info om LOKAALI, samt info och ansökningsförfarandet för Årets by, Byaverksamhetens vägvisare och Årets landsbygdsaktör.

Kategorier
2014 Nyhetsbrev 09/2014

Dags för (Årets)-nomineringar i Österbotten

Kaarlo Lepistö och Ann-Sofi Backgren
Kaarlo Lepistö (vänster) och Ann-Sofi Backgren (höger)
Foto: Ari Berg

Det är åter dags för nominering av kandidater till Årets by, Byaverksamhetens vägvisare och Årets landsbygdsaktör i Österbotten 2014, samt Årets byavänligaste kommun. Här nere följer informationen från Byarnas arbetsgrupp vid Aktion Österbotten rf:

Dags att nominera kandidater till Årets by-, Byaverksamhetens vägvisare- och Årets landsbygdsaktör i Österbotten 2014 samt Årets byavänligaste kommun.

Sista dagen för nomineringarna är 31.3. Nomineringarna sker elektroniskt via www.byar.fi. För att få många goda kandidater önskar vi i Byarnas arbetsgrupp att ni sprider informationen vidare i era nätverk och att ni kommer med förslag på vem ni önskar nominera till den 10.3 för att vi ska få en bild av bredden på kandidatfältet och eventuellt göra en extra informationsrunda om tävlingarna.

Kategorier
2013 Nyhetsbrev 32/2013

Årets by Soinilansalmi finns i Norra Savolax – utmärkelser till Kaarlo Lepistö och Ann-Sofi Backgren

Lokaali 14-15.9.2013Under LOKAALI-seminariet (14-15.9) i Tammela, sydvästra Tavastland, premierade Byaverksamhet i Finland rf på söndagen (15.9) Soinilansalmi i kommunen Leppävirta i Norra Savolax till Årets by 2013. Byn har visat att systematiskt arbete ger välfärd. På plats fanns även alla övriga premierade, jord- och skogsbruksminister Jari Koskinen, Byaverksamhet i Finlands representanter och över 200 lokala aktörer. Juryn berömde Soinilansalmi för den långsiktiga utvecklingen, där kunnandet och resultaten märks. Byborna är knutna till byaplanen: alla har sitt eget ansvar, som de motiverat förverkligar. Soinilansalmiborna har modigt tagit itu med att förverkliga sina idéer och byn fungerar utmärkt som exempel för andra landsbygdsbyar, samt kommunen och statsmaktens beslutsfattare. Det är för 29:e gången som Byaverksamhet i Finland utser Årets by.

Kategorier
2013 Nyhetsbrev 24/2013

Utmärkelser i svenska Österbotten – Bergö Årets by, Ann-Sofi Backgren Byaverksamhetens vägvisare, Kaarlo Lepistö Årets landsbygdsaktör

Bergö - Årets by i svenska Österbotten 2013Det aktiva föreningslivet och en bra sammanhållning gör Bergö till Årets by i svenska Österbotten 2013, en utmärkelse som delas ut av Aktion Österbotten rf och Österbottens förbund. I motiveringen ingår bl.a. följande:

”Ett aktivt föreningsliv engagerar byborna i projekt som främjar trivseln och sammanhållningen. Byborna har lärt sig att ta hand om sin by och sina invånare.”

Byborna har bl.a. anlagt en vandringsled, byggt minigolfbana och ett skärgårdsgym, samt för även en aktiv dialog med kommunen. För att trygga äldrevården, har man även samlat in pengar för byggande av ett permanent äldreboende.