Kategorier
2013 Nyhetsbrev 11/2013

Ladoga Initiative-projektet håller slutseminarium i S:t Michel – delta och hör om projekterfarenheter från Ryssland

Ruralia-institutet-logoRuralia-institutet vid Helsingfors universitet ordnar ett slutseminarium för Ladoga Initiative-projektet 22.3 kl. 9.30-15 vid S:t Michels universitetscenter. Under seminariet presenteras de mål som förverkligats i projektet, och så utvärderar man dess resultat, samt bl.a. erfarenheter av Leader-metodens tillämpningar utanför EU. Praktiska erfarenheter och resultat från de 30 förverkligade miniprojekten inom pilotområdena, presenteras på seminariet av de lokala projektkoordinatorerna från Pitkäranta, Olonets och Lotinanpelto. Målet för Ladoga Initiative-projektet, som hör till Kaakkois-Suomi – Venäjä ENPI CBC-programmet, är att överföra de erfarenheter man har från Leader-systemet i S:t Michel-området till Olonets, Pitkäranta och Lotinanpelto för att utveckla byaverksamheten där. Projektet, som handhas av Ruralia-institutet, startade 2011 och avslutades i Ryssland i slutet av 2012, i Finland avslutas det 31.3.2013.

Uppgifterna är från Ruralia-institutets webbplats med länkar till anmälningsuppgifter och program.

Kategorier
2013 Nyhetsbrev 11/2013

Östra Nylands Byar vill ha förslag på kandidater till Årets by

ÖNB-logoDet är igen dags att välja Årets by. Östra Nylands Byar rf (ÖNB) uppmanar de östnyländska byarna att delta i den riksomfattande tävlingen med målet att hitta aktiva byar med framgångsrik byaverksamhet. Förslag till Årets by skall lämnas in till föreningen ÖNB senast den 22 april. Förslaget går sedan till Byaverksamhet i Finland rf, vars styrelse väljer Årets by i maj.

Uppgifterna är från webbplatsen svenska.yle.fi.

Kategorier
2013 Nyhetsbrev 10/2013

Karl-Gustav Byskata nytt ombud på Aktion Österbotten

Karl-Gustav ByskataByaombudet Karl-Gustav Byskatas första arbetsuppgifter på Aktion Österbotten rf är av det trevligare slaget – att koordinera nomineringen av kandidater till Årets by, Årets Landsbygdsaktör, Byaverksamhetens vägvisare och Årets byavänligaste kommun. I år är det möjligt att nominera kandidater på Internet. Anmälnings-tiden pågår från till 15.4. Kandidater till Årets Landsbygdsaktör nomineras i år för första gången genom en officiell process, och väljs både lokalt och nationellt. Från och med i år skall likaså Årets byavänligaste kommun utses både lokalt och nationellt. Byskata har som mål att systematiskt besöka byarna i Österbotten, ett arbetsfält som omfattar 14 kommuner och ca 300 byar. Som byaombud har han sitt kontor på Handelsesplanaden 23A i Vasa.

Kategorier
2013 Nyhetsbrev 07/2013

Koll på byn via bloggen

Hökmark byabloggMinst 27 000 visningar hade Hökmarks blogg 2012, vilket inte är dåligt för en by med ett 60-tal hushåll. Enligt Anette Jansson, som skapat och håller i bloggen, har det blivit ett rejält uppsving. Främsta orsaken är 100-årsjubileet av den gamla byskolan, som firades med stor fest för både utflyttade och kvarboende bybor i somras, vilket skapade ett enormt intresse för bloggen, där evenemanget förevigades med mängder av bilder och text. ”Ja, det verkar som att många utflyttade Hökmarksbor håller koll på byn via bloggen, det är jättekul”, säger Jansson. Hökmark (8 km till närmaste serviceort Lövånger och 4.5 mil till Skellefteå) är en aktiv by där invånarna hittar på roliga och nyttiga saker för sin by året om, som att fixa skidspåret, hålla badplatsen fin, delta i arbetet med att göra byns kalender eller de studiecirklar om Hökmarks skolas historia som resulterat i en bok. Ett stort evenemang är den årliga midsommarfesten som de senaste åren har dragit 400-500 personer. Med så engagerade bybor kan det behövas en byablogg som sambandscentral, och dessutom är den en faktaspäckad informationskälla med uppgifter om allt från byns företag och föreningar till evenemang med mera.

Uppgifterna är från en artikel, skriven av Annika Boltegård, i tidningen Land.

Kategorier
2013 Nyhetsbrev 07/2013

Teatern i Hindersby lyckades dra täta led av intresserade till den östnyländska glesbygden

Hindersby TeaterDet är inte första gången entusiasterna inom föreningen Hembygdens Hopp kunnat glädja sig över en framgång, för i Hindersby, Lappträsk har nämligen bygdeteatern inte bara behållit, utan snarare stärkt sitt grepp som sammanhållande faktor för byagemenskapen. Ungdomslokalen Hemborg i Hindersby rymmer omkring 190 personer och när slutföreställningen av årets pjäs, Fritt fram på sextiotalet, spelades 3.2 hade man passerat 1 500. Hur lyckas man då få besökarna att vallfärda till en lokal som Hemborg i Hindersby, rejält på sidan om de stora allfarvägarna? Enligt Robert Jordas, som svarat för regin, krävs det mycket arbete. Med ett 40-tal aktörer på scen, behövs en stark motivation och sammanhållning för att lyckas, vilket man definitivt gjort i Hindersby. Även i Hindersby och grannbyarna mellan Lappträsk och Lovisa har postkontor, butiker och mejerier satt lapp på luckan.

Kategorier
2013 Nyhetsbrev 06/2013

Skottar snö, klyver ved, moppar golv, radar stolar – bya-assistenten i Snappertuna underlättar livet för många ortsbor

YxaKaj-Erik Rasanen hade varit arbetslös i över två år, när ordföranden för byaföreningen Hembygdens Vänner Holger Wickström ringde och erbjöd honom arbete som allt i allo i Snappertuna. Rasanen, som är van att ta i, är uppvuxen på landet och lärde sig en massa sysslor under uppväxten, kunskaper som är guld värda i det arbete han nu har. Det var i mitten av december som han började arbeta, men alla i byn känner ännu inte till att han finns. För att få anlita honom, bör man vara medlem i byaföreningen, men det är inget problem, eftersom alla är det i Snappertuna. Bya-assistenten skall också sköta om byaföreningens stora, fina samlingslokal, Tunaborg. På sommaren sköter byaföreningen ett vandrarhem och det ger även arbete åt Rasanen. Bya-assistenten är anställd för ett år i taget – fem timmar per dag, fem dagar i veckan till priset av 10 euro för privata hushåll. Skulle det bli stor efterfrågan, kan byaföreningen kanske anställa en till.

Kategorier
2013 Nyhetsbrev 05/2013

Livskraftigare byar – professor Eero Uusitalo i ledaren för Landsbygd Plus

Landsbygd Plus nr 1-2013Gemenskap är betydligt svårare att uppnå i byar, där en stor del av invånarna arbetar i centrum eller besöker orten några veckor om året som fritidsinvånare. En värdegrundad individualism stärker inte heller gemenskapen. Tiden då samhällets framtid sågs i värdepapper, gavs inte byarna en roll eller ställning. Då i slutet av 1980-talet levde även byaverksamheten i första vågens bakvatten. Byar med livskraft vågade man inte ens drömma om. I motsats till vad det har blivit och blir. Hundra energiska byar har med sin verksamhet visat att det är möjligt att stärka det egna områdets levnadsvillkor. Byarna har blivit medvetna om det frivilliga samhällets styrka. Bara de okunniga är nu osäkra på att aktiv byaverksamhet är till fördel för såväl invånarna, byn och som kommunen. Tvivlen är inte längre det största problemet, utan ivern som får fäste i alla byar. Därför är byarnas och kommunens målmedvetna samarbete och överenskomna arbetsfördelning en viktig hävarm för utvidgat, aktivt och förbättrat resultat. Bland annat det här skriver professor Eero Uusitalo i ledaren för tidningen Maaseutu Plus – Landsbygd Plus 1/2013 Annat som tas upp i tidning­ens finsk­språkiga artiklar är bl.a. följande:

Kategorier
2013 Nyhetsbrev 05/2013

Stifta lagar om byarnas rätt att påverka

Hindersby TeaterHindersby teater, som hade premiär 18.1 med föreställningen Fritt fram på 60-talet, engagerar så gott som hela byn. Man beskriver en tid när lokalsamhället var nästan hela världen. Under den här tiden hade byarna egen skola, butik, post och hälsovårdare, och man kunde cykla och promenera när ärenden skulle uträttas, och bussarna körde. Mycket var kanske bättre då, men världen och samhället, och lokalsamhället, har förändrats, och det finns ingen väg tillbaka till det som var. Det nya fullmäktige i Lovisa samlades 16.1, i Lappträsk hade man sitt första möte senaste vecka. En av de största frågorna under den kommande fyraårsperioden är hur kommunstrukturens förändringar kommer att påverka östnyländska kommunerna. Allt fler röster höjs för en stor östnyländsk kommun, inte så mycket i Lovisa som västerut, i Borgå och i Sibbo. I Lovisanejden finns en helt befogad rädsla att hamna i periferin i en storkommun med Borgå som centrum, en rädsla som fanns också inför Storlovisa. Många upplever att just så har det gått, för service försvinner från byarna när Lovisa måste spara och effektivera.

Kategorier
2013 Nyhetsbrev 04/2013

Kortspel som hjälp för nya idéer inom byaverksamheten

Kortspel om byaverksamhetInom projektet Kylä välittää har man tagit fram ett kortspel som kallas Hållbar by och som kan vara till hjälp för att få nya idéer för byaverksamheten. Om en byaförening i Åboland vill använda korten under ett styrelsemöte eller en byaträff, kommer byaombudet i Åboland Pia Prost mycket gärna med och instruerar. Det är bara att ta kontakt i så fall.

Uppgifterna är från Egentliga Finlands Byars hemsida. Se även reklamsnutt och svenskspråkiga instruktioner.