Kategorier
2018 Nyhetsbrev 17/2018

Töjby – september Månadens by i Österbotten

Bildkälla: Aktion Österbottens hemsida

Kustbyn Töjby i Närpes kommun ligger ca 25 km från Närpes centrum. I byn, som har ca 350 invånare, finns bl.a. bank, bybutik, bykyrka, dagis, ungdomslokal och paviljong. Töjby ungdomsförening håller verksamhet i ungdomslokalen, samt i paviljongen. I lokalen ordnas främst vår- och höstloppis varje år. Sommartid håller förening till vid sin paviljong och ordnar bl.a. bilträff, dans, allsång.

En byskola finns också i byn, men den stängde våren 2007, så skolan används nu istället för olika tillställningar, möten, kurser, etc. Det finns även flertalet företag i byn, som växthusföretagare, verkstad för småmaskiner, företag för jordbyggnadstjänster, pälsfarmer, frisörer, byggare o.s.v.

Kategorier
2017 Nyhetsbrev 06/2017

Hur kan Aktion Österbotten bäst utveckla sina tjänster för byarna? – Ge din åsikt!

Den lokala aktionsgruppen Aktion Österbotten rf är, förutom förvaltare av EU:s Leader-program, en av 19 regionala byasammanslutningar i Finland.  Byaverksamheten har nationellt som mål att befrämja byautveckling och lokal landsbygdsutveckling. Dessa mål grundar sig på en överenskommelse som Suomen Kylätoiminta ry (SYTY) – Byaverksamhet i Finland rf gör med staten om att främja frågor som är viktiga för landsbygden.

På Aktion Österbotten vill man därför kartlägga behovet i byarna av Aktion Österbotten som regional aktör och man är intresserade av vilka tjänster byarna och föreningarna behöver. Aktion Österbotten står till tjänst med en portal för hemsidor, hjälper till med byaplanering, fungerar som intressebevakare i regionala arbetsgrupper, utser Årets by, ordnar utbildningar, kurser och temaresor. Vilka av dessa tjänster anser ni som viktiga och vilka övriga slag av tjänster har ni behov av? Genom att svara på den elektroniska enkäten, hjälper ni Aktion Österbotten att anpassa sin verksamhet enligt era behov. Allas åsikter är viktiga.

Kategorier
2017 Nyhetsbrev 03/2017

Ann-Sofi Backgren – 50-åring med fötterna stadigt i den österbottniska myllan

ann-sofi-backgren-50-ar
Foto: Martina Uthardt

Backgren beskriver sig som en upptäcksresande och äventyrare, men var hon än varit kommer hon alltid till hemmet i Molpe, Korsnäs för att ladda batterierna. Det går bra att bo i Molpe och jobba nästan var som helst, platsen behöver inte vara begränsande.

Hon är en person med ett stort samhällsintresse och som har en genuin hembygdskänsla. Hela sitt liv har hon varit aktiv och verksam på många olika nivåer inom byautveckling, landsbygdsutveckling, regionutveckling och med finlandssvenska utbildnings- och kulturfrågor, samt inom livslångt lärande. Numera lär hon också ut storytelling både i hemma och utomlands.

Backgren är även aktiv inom Europas gränsregioners förbund AEBR (Association of European Border Regions) genom det förtroendeuppdrag hon innehar via Österbottens förbund.  Hon har där verkat som den nordiska viceordföranden sedan år 2001. Backgren jobbar nu som specialsakkunnig inom landsbygdspolitikens identitetsbaserade nätverk IDNET och är projektsakkunnig inom SFV.

Uppgifterna är delvis från en artikel, skriven av Kerstin Nordman, i Vasabladet (24.2). Vänner och bekanta kunde fira Backgren på restaurang Strand-Mölle i Molpe 24.2.

Kategorier
2016 Nyhetsbrev 07/2016

Namnet Nylands Byar nu officiellt

Nylands Byar - logo (1)Bytet av namn till Uudenmaan Kylät ry – Nylands Byar rf (före detta Västnylands Byar rf – Länsi-Uudenmaan kylät ry) har fastställts i föreningsregistret 13.4.2016. Att observera är att namnet nu skrivs på finska först. Föreningen är dock fortsättningsvis tvåspråkig enligt stadgarna. Västnylands Byar – Länsi-Uudenmaan kylät grundades år 2000 för att främja byaverksamheten på den västligaste delen av landskapet Nyland. Geografiskt samma som aktionsgrupperna Pomoväst och Luke tillsammans. I det dåtida lilla landskapet Östnyland grundades ungefär samtidigt Itä-Uudenmaan Kylät ry – Östra Nylands Byar rf. I huvudstadsregionen och mellersta Nyland grundades ingen motsvarande organisation.

Ganska snart uppstod behov av byautvecklingsarbete på s.k. landskapsnivå i huvudstadsregionen och Mellannyland.

Kategorier
2015 Nyhetsbrev 28/2015

”Mittmillan städre” – byar i Pedersöre skaffade egna skyltar

ByaslogansVad står det riktigt på byaskyltarna i Pedersöre, Österbotten? Förbipasserade har varit nyfikna och undrat. Skyltarna är en del av den byautveckling som gjorts inom ramen för Aktion Österbotten rf:s Leader-projekt i Pedersöre. När själva byaplanerna blev klara i fjol, kom några byaföreningar på idén att göra egna skyltar för sin by eller sin byadel med en fyndig slogan. Isabella Wiklund, som var projektledare för Byaplan – framtidens redskap i Pedersöre, säger att det var en kul grej som utvecklades med tiden. Alla byaföreningar skaffade inte en skylt, men många tog i alla fall tillfället i akt. Efter att projektet tog slut i fjol överlämnades planerna till byarna för att fungera som underlag för fortsatt utvecklingsarbete.

Planerna är ett viktigt instrument att hänvisa till, exempelvis när man ansöker om projektbidrag för byaföreningarna. Inom projektet har även en övergripande kommunal byaplan uppgjorts över hela kommunen. Om man åker på en utflykt genom Pedersöre kommun, kan man se de lika fyndiga som roliga sloganerna på skyltarna i Bennäs, Forsby, Nederpurmo, Nordanå, Lillby, Överesse, Värnum, Bäckby, Ytteresse, Edsevö och Sundby-Karby.

Uppgifterna är från en artikel, skriven av Matias Risikko, i Österbottens Tidning (29.7).