Kategorier
2020 Nyhetsbrev 13/2020

Rangsby är Månadens by i Österbotten

Bildkälla: Aktion Österbottens hemsida

I Rangsby, Närpes ökar invånarantalet med många unga familjer och flera barn föds. Byarådet fortsätter söka tomter för nyinflyttade som kan bygga sitt hem i en fin havsnära by. Under sommaren förbättrar byarådet skidspåret till en åretrunt motionsbana, medan simstranden har hållits öppen som normalt i användning för närpesbornas besök. Ungdomsföreningen har gjort en del underhållning på Fagerö under coronapandemin, då inga danser kunnat förverkligas. Skärgårdsloppis på Fagerö hålls i mitten av augusti med vissa ändringar. Restaurang SeaSide öppnar upp mer och mer. Nu kan man besöka restaurangen normalt igen och inhandla de stora glassarna!

Uppgifterna är från webbplatsen aktion.fi.

Kategorier
2020 Nyhetsbrev 13/2020

I Årets by i Österbotten ställer alla upp

Foto: Kirsi Tikkanen

Komossaborna firade utmärkelsen Årets by 2020 i svenska Österbotten med hallontårta och kulkarneval tisdagen den 18 augusti. När festdeltagarna beskriver sin by, är gemenskapen, lugnet och naturen de mest återkommande orden. Motiveringen till utmärkelsen, som ges av Aktion Österbotten i samarbete med Österbottens förbund lyder:

”Komossa är en liten by med ett stort hjärta. Deras breda evenemangsutbud som passar alla, visar på god byautveckling, god sammanhållning och effektiv talkoanda i den lilla byn.”

Kaj Suomela, direktör på Österbottens förbund, noterade i sitt tal att Komossa är en by med en förhållandevis stor andel invånare under 18 år – 25,5 procent då snittet är 20,6 procent i Österbotten och 19,6 för hela landet.

Kategorier
2020 Nyhetsbrev 11/2020

I Månadens by Forsby snurrar alltid hjulen

Danspaviljongen Forsby På Toppen
Bildkälla: Aktion Österbottens hemsida

Forsby, Månadens by i Österbotten för juni, är en trygg liten by med 476 invånare (1.1.2019), beläget mellan Bennäs och Purmo i Pedersöre kommun. Byn är väldigt naturskön med Purmo å strömmandes igenom. Här kan man njuta av många livliga forsar, vackra sädesfält och djupa skogar. Med ynka 7 km till riksväg 8 och 16 km till närmaste stad så är all tänkbar service nära till hands, fastän man bor ute på landet. Byn är trots sin lilla storlek full med liv och här råder en fin gemenskap.

Det finns en fantastisk skola, daghem, flera företag, många jordbruk, olika föreningar, elljusspår, utegym, simstrand, ett fotbollslag, ett jaktlag, två aktiva kyrkor och till och med en egen gravgård, för att nämna några saker. Det som byn är mest känt för är Forsby På Toppen, den populära danspaviljongen där många har upplevt pirriga sommarromanser och lyssnat på kända artister. Danspaviljongen har under många år drivits av Forsby ungdomsförening med hjälp av sann talkoanda. Tack vare flera eldsjälar, så har byn fortsättningsvis en drivande ungdomsförening som nu heter Forsby På Toppen rf.

Mer info finns på webbplatsen aktion.fi.

Kategorier
2020 Nyhetsbrev 09/2020

Kustbyn Norrnäs är Månadens by i Österbotten

Norrnäs paviljong
Bildkälla: Aktion Österbottens hemsida

I västra Närpes ligger den lilla kustbyn Norrnäs. Här finns lågstadieskolan Västra Närpes skola där barn från byarna Nämpnäs, Norrnäs, Rangsby och Töjby går. Norrnäs Närköp övertogs i januari 2019 av en ung företagare, Sofia Björklund. Aktivitetsparken byggdes och färdigställdes i ungdomsföreningens regi år 2018.

Norrnäs ungdomsförening rf äger ungdomslokalen och paviljongen på Verkan. Förutom att föreningen ordnar egna evenemang hyrs lokaliteterna ut till fester, kalas, bröllop m.m. Vid paviljongen finns badstrand, lusthus, beachvolleyboll-plan, jungfrudans, samt grillplats. Havet och de gamla båthusen som omger paviljongområdet gör platsen extra speciell.

Kategorier
2020 Nyhetsbrev 07/2020

Petalax är Månadens by i Österbotten

Bildkälla: Aktion Österbottens hemsida

I Petalax finns skolor, bibliotek, branddepå, butiker, bränsleförsäljning, båthamnar, sim-strand, gym, tennisplan, sportplan, härlig natur rätt utanför husknuten och ett helt bra avstånd till ”storstan”. Utöver detta finns ett mycket aktivt föreningsliv.

Petalax ligger knappa 40 km söder om Vasa. Petalax fungerade som självständig kommun fram till 1973, då det blev en del av Malax kommun. Det finns fortfarande en del service kvar i byn, men som en följd av att mycket centraliseras, får man kreativt försöka fundera ut olika alternativ och lösningar till att vara en attraktiv by där människor vill leva och bo.

Ett exempel på framåttänk och kreativitet, som finns både hos privatpersoner, företagare och föreningar, är det nystartade Petalax Proina.

Kategorier
2020 Nyhetsbrev 04/2020

Henriksdal – Månadens by i Österbotten

Bildkälla: Aktion Österbottens hemsida

Henriksdal är en liten by med 70 invånare på den österbottniska västkusten. Byn ligger ca 20 km söder om Kristinestad. Kännetecknande för byn är dess livskraft, framåtanda och goda stämning. Henriksdal är av tradition jord- och skogsbruksbygd. Även om strukturrationaliseringarna inom jordbrukssektorn har kraftigt minskat antalet heltids- och deltidsjordbruk i byn och istället tillfört annan företagsverksamhet, så har befolkningsmängden hållit en stabil nivå.

Byns historia finns dokumenterad sedan år 1789 då byn grundades av Herr Pedagogen Henric Ehrenforss från Kristinestad. Denne mans ättlingar finns dokumenterade i en särskild släktutredning.

Kategorier
2019 Nyhetsbrev 18/2019

Korsnäs kyrkby Månadens by i Österbotten

Sportplanen Korsnäs arena
Bildkälla: Aktion Österbottens hemsida

Månadens by i november och december är Korsnäs kyrkby som är en av fem byar i Korsnäs kommun sedan 1973. De övriga är Molpe, Harrström, Taklax och Korsbäck. Kommunens invånare uppgår till ca 2 200, varav svenskspråkiga är 85,79 %. Korsnäs idag är ett livskraftigt småföretagarsamhälle, där ca hälften av kommunens invånare får sin utkomst i det egna familjeföretaget. Pälsdjursfarmning och växthus har varit de mest dominerande näringarna, men därutöver finns 200-250 småföretag i de mest varierande branscher Men här finns också välkända nätbutiken Dermoshop. Små skolor och daghem är bl.a. något man satsar på i kommunen.

Mer info finns på webbplatsen aktion.fi.

Kategorier
2019 Nyhetsbrev 14/2019

Tjöck är Månadens by i Österbotten

Byn Tjöcks läge på kartan Bildkälla: Wikipedia

Månadens by i september och oktober är Tjöck som ligger i Kristinestads kommun. Ungefär 500 personer bor i den gamla byn som nämns i skrift redan från 1303. Litenheten till trots, så har man ett rikt förenings- och företagsliv, samt en egen drive-in-grill och café- & lunchrestaurangen Tinka. Tjöck IK har hand om många olika idrottsaktiviteter, medan den aktiva ungdomsföreningen ordnar olika evenemang som danser, loppmarknader och teaterföreställningar för barn.

Företagen är många, varav pappersbolaget Stora Enso har en av sina pappersfabriker i Tjöck, vilket ger arbete till många tjöckbor. Förutom pappersfabriken finns det många mindre, men framgångsrika företag i byn som Krikoma och Electrocon.

Uppgifterna är från webbplatsen aktion.fi.

Kategorier
2019 Nyhetsbrev 13/2019

Bergö Månadens by i Österbotten

Månadens by i augusti är Bergö i Malax kommun. Till ön, som har ca 500 invånare, tar man sig med vajerfärja. Lågstadieskolan och äldreboendet finns i samma byggnad, som även inhyser bibliotek och hälsostation. Vidare finns kyrka/församlingshem, Uf-lokal, gym, andelshandel, café och hantverk, sömmerska, frisörsalonger och en fårfarmare. På ön finns även en vandringsled, och den traditionella höstmarknaden ordnas vid skolan varje höst. Antalet föreningar uppgår till elva.

Uppgifterna är från webbplatsen aktion.fi. Se också text om Månadens by i juli, Kovjoki, som även utsetts till Årets by i Österbotten 2019. I samband valet av Årets by utsågs även Årets landsbygdsaktör och Byaverksamhetens vägvisare i Österbotten, vilka blev humorgruppen KAJ respektive Katherine (Katta) Svenfelt.

Kategorier
2019 Nyhetsbrev 12/2019

Lotlax är Månadens by i Österbotten

Musicerande på byagården
Bildkälla: Aktion Österbottens hemsida

Månadens by i juni är Lotlax som finns i Vörå kommun. I byn, som är belägen sex kilometer från Vörå centrum, finns ungefär 30 hushåll. Invånarna är en brokig skara av nyinflyttade, återflyttare och sådana som aldrig flyttat bort. De åter- och nyinflyttade består i huvudsak av barnfamiljer, vilket gjort att byn har vuxit under de senaste åren.

Den samlande punkten i Lotlax är hembygdsföreningen som driver byagården mitt i byn. En stor del av verksamheten vid byagården är riktad till invånarna för att skapa gemenskap i byn, bl.a. ordnas grillfester och liknande träffar. Föreningen ordnar också evenemang dit alla är välkomna. Ett populärt inslag har varit familjefesterna som ordnats på sommaren.

Kategorier
2019 Nyhetsbrev 10/2019

Kärklax Månadens by i Österbotten

Klemetsgårdarna
Bildkälla: Aktion Österbottens hemsida

I byn Kärklax, som ligger i Maxmo och hör till Vörå kommun, bor ca 200 personer. Byn har mycket gamla anor – mer än 1000 år gammal. En stavkyrka uppfördes troligen av norska vikingar. Kyrkomuren finns kvar än idag. Klemetsgårdarna är det landmärke som Kärklax är känt för, och gårdarna ligger nära riksväg 8. Klemetsgårdarna består av tre hus, Mittigården, Östra gården och Västra gården med tillhörande bodar, lador och rior. Det äldsta huset är Mittigården, från 1730-tal och byggd i västerbottnisk stil.

Läs mer på webbplatsen aktion.fi.

Kategorier
2019 Nyhetsbrev 07/2019

”Jär är e bra” – Socklot Månadens by i Österbotten

Byskolan
Bildkälla: Aktion Österbottens hemsida

Socklot är en växande by mittemellan Nykarleby och Jakobstad med ca 550 invånare. Byn består av två delar, Storsocklot och Lillsocklot. Dessutom är byn antagligen världens mest pälsfarmstäta by med tjugotalet aktiva farmare. I byn finns dagis, förskola och skola för åk 1-6. Bland de många aktiva företag som finns i byn, finns allt från grustransporter och maskinentreprenad, verkstad, musteri, städfirma, massör till Tavast besöksgård. Under de senaste 10 åren har även flera landsbygdsprojekt genomförts i byn.

Det bästa med Socklot är det gynnsamma läget mellan två städer och nära till havet. Att byskolan får finnas kvar är något som ses som mycket viktigt för byn och som säkert bidragit till den stora inflyttningen av unga familjer.

Kategorier
2019 Nyhetsbrev 05/2019

Viiti-Österskogen är Månadens by i Österbotten

Talkoandan är god i byaföreningen.
Bildkälla: Aktion Österbottens hemsida

Viiti-Österskogens byaförening rf är en tvåspråkig byaförening som är registrerad 1982. Byaföreningen har sitt verksamhetsområde på gränsen mellan Närpes och Teuva och har idag 60 medlemmar. Bystugan finns på Närpes sida om gränsen. Byaföreningens talkoanda har det inte varit något fel på, nästan alla har ställt upp och gemenskapen har varit mycket god. Byaföreningen har varit mycket aktiv att ordna olika aktiviteter för barn och ungdomar. Flera år hade byaföreningen fritidsledare anställda, när det ännu fanns många ungdomar som bodde i byn. Ungdomarna växer upp och flyttar till olika studieorter.

Läs mer på webbplatsen aktion.fi.

Kategorier
2019 Nyhetsbrev 03/2019

Harrström Månadens by i Österbotten

Sommarevenemang i Harrström
Bildkälla: Aktion Österbottens hemsida

Harrström är en liten by vid havet i södra Korsnäs. Man passerar genom byn när man åker längs Strandvägen. För tio år sedan åkte de flesta förbi utan att knappt notera att man passerade en tätort, men på senare år har allt fler stannat till och sommartid är den nya aktivitetsparken, den upprustade hamnen eller simstranden målet för många resenärer.

Nästan hela byn är klassad som nationellt värdefullt kulturlandskap och här har bl.a. scener i filmen Colorado avenue spelats in.

Kategorier
2019 Nyhetsbrev 01/2019

Finby Månadens by i Österbotten

Stationshuset
Bildkälla: Aktion Österbottens hemsida

Månadens by i Österbotten för januari är Finby, som bildar, tillsamman med Näsby, centrum i Närpes. I Finby finns skolcentrum med simhall, samt idrottsområde med ishall. Förutom Mosebacke med förskola, lågstadie- och högstadieskolor och gymnasium, ligger också YA-yrkesskolan här. Finby Byförening har sin hemvist i Närpes gamla järnvägsstation, som byföreningen köpte år 2000 och som under ett par år därefter renoverades till ett välfungerande och välanvänt allaktivitetshus.

Järnvägstrafiken med passagerartrafik lades ner 1965 och godstrafiken runt 1985. Huset stod då tomt fram till år 2000.