Kategorier
2014 Nyhetsbrev 15/2014

Borgåborna får tycka till om bystrukturen i Borgå

Illby, Borgå
Postbacken i Illby, Borgå
Bildkälla: Wikimedia Commons

Det blir möjligt för borgåborna ska få tycka till om programmet för bystrukturen i Borgå innan programmet slutligen godkänns. Programmet ska läggas ut på webbplatsen Dinasikt.fi, så att stadsborna kan komma med åsikter och frågor, men även bildningsnämnden, social- och hälsovårdsnämnden, samt Borgå vatten ska få säga sin åsikt om programmet. Stadsstyrelsen fattade beslut om det här 31.3. Enligt bystrukturprogrammet ska ju staden satsa på sex servicebyar (sammanlagt finns 86 byar), vilka är Kullo, Hindhår, Kerko, Illby, Ebbo och Fagersta-Gädddrag.

Uppgifterna är från (1.4) webbplatsen svenska.yle.fi.

Kategorier
2014 Nyhetsbrev 12/2014

Borgå satsar på sex byar – byaföreningar viktiga för dem som hamnar utanför

Illby, Borgå
Postbacken i Illby, Borgå
Bildkälla: Wikimedia Commons

Eftersom Borgås ekonomi inte klarar av att fortsätta satsa på alla sina 86 byar, lyder förslaget att satsa på sex stycken av dem: Kullo, Hindhår, Kerko, Illby, Ebbo och pärlbandet Fagersta-Vålax-Gäddrag. Förslaget tas upp den 18 mars i stadsutvecklingsnämnden. Enligt Borgås biträdande stadsdirektör Fredrick von Schoultz är det en stor linjedragning om vi ger möjlighet för vissa byar att växa kraftigt. Det är genom planläggning som byarna kan växa, men Borgå har också möjlighet att sälja ut egen mark i vissa byar. Borgå satsar på sex byar för att de är kompakta helheter, och i kompakta byar är det lättare att upprätthålla service. Inom en radie på fem kilometer bor 70 procent av invånarna i byzonen.