Kategorier
2013 Nyhetsbrev 45/2013

Kampanjen Byar med livskraft kontra lokalpolitiken – läs senaste nyhetsbrevet från Aktion Österbotten

Aktion Österbottens nyhetsbrev 5-2013Suomen Kylätoiminta ry (SYTY) – Byaverksamhet i Finland rf drog hösten 2010 igång kampanjen Voimistuvat kylät (Byar med livskraft). Kampanjens första del anordnades i Österbotten i januari 2013 som ett tvådagars seminarium i Smedsby, Korsholm. Kampanjens andra skede nådde Österbotten den 19 november 2013. Kampanjledningen från SYTY besökte Österbotten för att ta del av hur kampanjens mål har uppnåtts på Aktion Österbottens område. Målen i kampanjen var följande: underlättande av samarbete mellan kommunen och dess byar, införande av tjänsteavtal för produktion av service, anpassning av kommunens landsbygdsprogram och byaplanerna, församlingarnas roll i landsbygdsutvecklingen, samt förstärkning av innehållet och strukturerna i landskapets landsbygdspolitik.

Kategorier
2013 Nyhetsbrev 39/2013

En bra kommun tar hand om sina byar

Ordet byapolitikDemokrati har allt sedan antikens filosofer lanserade begreppet definierats så som vi uppfattar ordet i dag – alla som berörs av ett beslut skall ha rätt att uttala sig i ärendet, och dessutom ställa rättvisa krav, bör tilläggas. ”En bra ny kommun är ett samhälle där byarna accepterar att ortens centrum skall ha hand om kommunens administration i hela dess vidd, rationalisera där det är nödvändigt för ekonomins skull och för en nödvändig hållbar utveckling av olika kommunala organisationer, men inte så att byarnas levnadsvillkor försämras, utan tvärtom ökas. En bra kommun skall också uppmuntra till ”byapolitik” i den meningen att man stimulerar byarnas befolkning till politisk aktivitet och krav på jämlikhet.