Kategorier
2013 Nyhetsbrev 10/2013

Storytelling – metod för byaplaner?

Storytelling (konstruerad bild)Storytelling baserar sig alltid på en verklig upplevelse som kan modifieras. Ingångsvägarna är olika, och beroende på vad olika personer är intresserade av, så jobbar man inom olika branscher på olika sätt med storytelling. Inom företagsvärlden jobbar man med storytelling då man vill ”brända” sitt företag, och inom utbildning för t.ex. barn och unga för att förbättra deras uttrycksförmåga och lässtimulans. För människor som genomgår olika svåra livsskeden, kan också storytelling användas i läkande form, men även inom konsten kan storytelling användas som uttrycksmetod. Vad gäller byaplaner, så börjar det för många byar runt om i Finland att kanske vara dags för uppdatering.