Kategorier
2017 Nyhetsbrev 04/2017

Utbildning för byaföreningsmänniskor

Suomen Kylätoiminta ry (SYTY) – Byaverksamhet i Finland rf och de regionala byaföreningarna ordnar i samarbete med Landsbygdens bildnings- och kulturförbund (Maaseudun Sivistysliitto MSL), samt Keskitien Tukisäätiö byautbildning under åren 2015-2018. Med hjälp av Keskitien Tukisäätiös allmänna understöd kan man årligen arrangera minst 19 utbildningstillfällen på landskapsnivå.

Utbildningen riktar in sig på sådan byaverksamhet där den mest effektivt aktiverar invånarna, och där även stiftelsens ändamålsparagraf beaktas på det mest verkningsfulla sättet. En sådan här punkt är utbildningen av byaföreningarnas nya aktörer.

Kategorier
2017 Nyhetsbrev 02/2017

För 33:e gången utses Årets by på riksplanet

SYTY-logoByn Kuorevaara i Polvijärvi kommun, Norra Karelen utsågs till Årets by på riksnivå år 1985. Det var då som valet av Årets by på riksplanet startade. Sedan dess har ytterligare 31 utnämningar hållits med Kerässieppi i Lappland som fjolårsvinnare. Man står nu alltså inför den 33:e utnämningen i denna ”tävling”, där 16 landskap av fastlandets 19 kan stoltsera med att man har åtminstone en vinnande by genom åren. Norra Karelen har vunnit mest, hela fem gånger, medan Egentliga Finland kammat hem segern fyra gånger och Österbotten en gång genom Björköby.

Suomen Kylätoiminta ry (SYTY) – Byaverksamhet i Finland rf vill genom valet av Årets by lyfta fram byarnas mångsidiga verksamhet och öka byaverksamhetens synlighet. Målet är att finna aktiva byar, framgångsrik byaverksamhet och få goda exempel på byarnas verksamhet och samarbete. Särskilt tas byarnas bredskaliga utveckling i beaktande, hur förhållandet mellan kommunen och byn har ordnats, närservicens produktifiering och omorganisering, öppen kommunikation, hur samarbetet förlöper, samt befrämjandet av näringslivet.

Kategorier
Nyhetsbrev 11/2016

Höstens utbildnings- och rådplägningsdagar för byaverksamheten hålls i Tammerfors

SYTY-logoSuomen Kylätoiminta ry (SYTY) – Byaverksamhet i Finland rf ordnar höstens nationella utbildnings- och rådplägningsdagar för byaverksamheten, Kylätoiminnan valtakunnalliset koulutus- ja neuvottelupäivät, 15-16.12 på Hotell Cumulus Koskikatu i Tammerfors. Dagarna är ämnade för alla byaombud, oberoende av verksamhetsområdets storlek och lönegivare (regionala, subregionala och kommunvisa), samt för motsvarande föreningars förtroendemän och andra tjänstemän. De regionala byaföreningarna bedes före konferensdagarna, dock senast 8.12, skriftligen svara på följande frågor (sänds till marianne.lemettinen@kylatoiminta.fi):

Kategorier
2016 Nyhetsbrev 08/2016

Projektet Lande-Bo hjälper byaföreningar i integrationsfrågor

FlyktingarGenom projektet Lande-Bo vill Aktion Österbotten rf hjälpa byaföreningar i integrationsfrågor. Enligt verksamhetsledaren för Aktion, Mathias Högbacka, ser man de nyanlända till regionen som en resurs som man vill ta till vara och integrera på bästa sätt. Invandrarna ska få hjälp att hitta en meningsfull sysselsättning, arbete och bostad, samt att man vill få med dem med i byaverksamheten. Invandrarna har även mycken kunskap som vi kanske inte har, och så behöver regionen mer arbetskraft i framtiden, vilket gör det viktigt att vi behåller dem här. Högbacka menar att de har idén om vad de vill att projektet ska genomföra, men i praktiken är det byborna själva som utvecklar modellerna, och därför är det viktigt att vi får med folk som vill fundera på de här frågorna. Det treåriga projektet är ämnat att dra i gång i september.

Uppgifterna är från webbplatsen svenska.yle.fi. Info om rekryteringen av projektledaren finns bl.a. i inlägget här under.

Kategorier
2016 Nyhetsbrev 07/2016

Namnet Nylands Byar nu officiellt

Nylands Byar - logo (1)Bytet av namn till Uudenmaan Kylät ry – Nylands Byar rf (före detta Västnylands Byar rf – Länsi-Uudenmaan kylät ry) har fastställts i föreningsregistret 13.4.2016. Att observera är att namnet nu skrivs på finska först. Föreningen är dock fortsättningsvis tvåspråkig enligt stadgarna. Västnylands Byar – Länsi-Uudenmaan kylät grundades år 2000 för att främja byaverksamheten på den västligaste delen av landskapet Nyland. Geografiskt samma som aktionsgrupperna Pomoväst och Luke tillsammans. I det dåtida lilla landskapet Östnyland grundades ungefär samtidigt Itä-Uudenmaan Kylät ry – Östra Nylands Byar rf. I huvudstadsregionen och mellersta Nyland grundades ingen motsvarande organisation.

Ganska snart uppstod behov av byautvecklingsarbete på s.k. landskapsnivå i huvudstadsregionen och Mellannyland.

Kategorier
2016 Nyhetsbrev 07/2016

Byar runt om i Finland önskar er välkomna 11 juni

Öppna byar 2015På Öppna Byarnas dag 11.6 önskar byar runt om i Finland alla välkomna att bekanta sig med byarnas verksamhet, byinvånarna och servicen i byarna. Under dagen är det möjligt att göra en avstickare till närbelägna byar, bekanta sig med för en själv obekanta byar eller kanske bara göra en rundtur i lanskapet. För arrangemanget av byarnas mångsidiga begivenheter svarar byarnas aktiva invånare, föreningar, företag oh aktörer, medan de regionala byaföreningarna står tillsammans med Byaverksamhet i Finland rf för arrangemang, information och marknadsföring av dagen.

Mer info med karta finns på webbplatsen avoimetkylat.fi.

Kategorier
2016 Nyhetsbrev 06/2016

Byaföreningarna stärker sin ställning

Undersökningen Kuntademokratia kaksilla raiteillaTidningen Keskipohjanmaa skriver (3.5) om en undersökning, vars slutsats inte är någon överraskning för byaverksamheten: Kommunala beslutsfattare fjärmar sig från den vanliga människan, medan byaföreningarna igen har stärkts, liksom deras status. Enligt undersökningen Kuntademokratia kaksilla raiteilla har människornas tro på kommunala beslutsfattare vacklat allt mera under de senaste åren. Orsaken ära att skötseln av ärendena har blivit allt mer komplicerat för beslutsfattarna. Forskarna vid Tammerfors universitet, Tiina Rättilä och Jarmo Rinne, vill att de kommunala beslutsfattarna skulle ta lärdom av byaföreningar och andra invånarföreningar. Det skulle vara orsak att göra detta, för de invånaraktiva tror inte att tjänstemännen och beslutsfattarna har förmåga eller vilja att lösa viktiga problem för dem. De aktiva litar på sin egen sakkännedom och lokala erfarenhetskunskap. De invånaraktivas och kommunalpolitikens vägar är emellanåt mycket långt ifrån varandra. Enligt Rättilä och Rinne behöver både beslutsfattarna och demokratiforskare se sig i spegeln, då det gäller att beakta den lokala invånaraktivismen.

Mer info finns (på finska) på webbplatsen kylatoiminta.fi.

Kategorier
2016 Nyhetsbrev 05/2016

Vårens utbildnings- och rådplägningsdagar för byaverksamheten hålls i Tammerfors

SYTY-logoByaverksamhet i Finland rf ordnar vårens nationella utbildnings- och rådplägningsdagar för byaverksamheten, Kylätoiminnan valtakunnalliset koulutus- ja neuvottelupäivät, 18-19.5 på Hotell Cumulus Koskikatu i Tammerfors. Dagarna är ämnade för alla byaombud, oberoende av verksamhetsområdets storlek och lönebetalare (regionala, subregionala och kommunvisa), samt för motsvarande föreningars förtroendemän och andra tjänstemän. De regionala byaföreningarna bedes före konferensdagarna, dock senast 12.5, skriftligt svara på fem frågor som finns i inbjudan och sända svaren till SYTY (på e-mailadressen marianne.lemettinen@kylatoiminta.fi).

Anmälan till dagarna, som är bindande, skall göras senast 4 maj med bifogad anmälningsblankett till e-mailadressen marianne.lemettinen@kylatoiminta.fi. För den som vill ha rum på Hotell Cumulus Koskikatu, lönar det sig att göra anmälan tidigare, för de reserverade rummen ges enligt den ordning anmälningarna kommer in. Programmet inleds 18.5 med kaffe kl. 9.30 och avslutas följande dag kl. 14 med lunch. Tilläggsuppgifter fås av utvecklingschef Tuomas Perheentupa på mobil 050 592 2726 och av kanslisekreterare Marianne Lemettinen på mobil 045 887 1511.

Kategorier
2016 Nyhetsbrev 03/2016

SYTY kör i gång integrationsprojekt

FlyktingarArbets- och näringsministeriet har beviljat Suomen Kylätoiminta ry (SYTY) – Byaverksamhet i Finland rf statsunderstöd på 73 000 euro för ett integrationsprojekt, Koko kylä kotouttaa, som varar från 1 mars till 31 december 2016. De goda erfarenheterna som fås om integreringen förs vidare till byaföreningarnas och Leader-gruppernas nätverk. ”På det här viset tar vi en betydligt större roll i integreringen av de invandrare som fått uppehållstillstånd, samt överlag i främjandet av kontakterna, integrationen och diaglogen mellan invånarna och invandrarna, konstaterar SYTY:s utvecklingschef Tuomas Perheentupa som skrivit projektplanen och sökt finansiering.

Mer info om projektet finns (på finska) på webbplatsen kylatoiminta.fi.

Kategorier
2016 Nyhetsbrev 01/2016

För 32:a gången utses Årets by i riket

SYTY-logoByn Kuorevaara i Polvijärvi kommun, Norra Karelen utsågs till Årets by på riksnivå år 1985. Det var då som valet av Årets by på riksplanet startade. Sedan dess har ytterligare 30 utnämningar hållits med Alpua i Brahestad som fjolårsvinnare. Man står nu alltså inför den 32:a utnämningen i denna ”tävling”, där 16 landskap av fastlandets 19 kan stoltsera med att man har åtminstone en vinnande by genom åren. Norra Karelen har vunnit mest, hela fem gånger, medan Egentliga Finland kammat hem segern fyra gånger och Österbotten en gång genom Björköby.

Suomen Kylätoiminta ry (SYTY) – Byaverksamhet i Finland rf vill genom valet av Årets by lyfta fram byarnas mångsidiga verksamhet och öka kännedomen och synligheten för byaverksamheten. Målet är att finna aktiva byar, framgångsrik byaverksamhet och få goda exempel på byarnas verksamhet och samarbete.

Kategorier
2015 Nyhetsbrev 41/2015

Tammerfors-träff med föreläsning om boken Demokratimodellen

De tvåspråkiga LAG:en och regionala byaföreningarna, samt andra intresserade samlas till traditionell ”Tammerfors-träff” 9.12 för att bl.a. ta del av en föreläsning om den nyutkomna boken Demokratimodellen. Kom ihåg att anmäla er senast 1.12 på webbplatsen sfvbildning.fi.

Tammerfors-träff 9.12.2015

Kategorier
2015 Nyhetsbrev 37/2015

Höstens utbildnings- och rådplägningsdagar för byaverksamheten hålls i Tammerfors

SYTY-logoSuomen Kylätoiminta ry (SYTY) – Byaverksamhet i Finland rf ordnar höstens nationella utbildnings- och rådplägningsdagar för byaverksamheten, Kylätoiminnan valtakunnalliset koulutus- ja neuvottelupäivät, 16-17.11 på Hotell Cumulus Koskikatu i Tammerfors. Dagarna är ämnade för alla byaombud, oberoende av verksamhetsområdets storlek och lönegivare (regionala, subregionala och kommunvisa), samt för motsvarande föreningars förtroendemän och andra tjänstemän. De regionala byaföreningarna bedes före konferensdagarna, dock senast 9.11, sända en kort skriftlig översikt (1-2 sidor) till SYTY (på e-mailadressen marianne.lemettinen@kylatoiminta.fi) om den egna regionens nuläge för byaverksamheten, vad gäller lyckanden och svårigheter, samt de närmaste framtidsutsikterna. En sammanställning av texterna delas ut till konferensdeltagarna.

Anmälan, som är bindande, skall göras senast 6 november till e-mailadressen marianne.lemettinen@kylatoiminta.fi. För den som vill ha rum på Hotell Cumulus Koskikatu, lönar det sig att göra anmälan tidigare, för de reserverade rummen ges enligt den ordning anmälningarna kommer in. Mer info, program och anmälningsblankett kommer inom kort att finnas på webbplatsen kylatoiminta.fi. Tilläggsuppgifter fås av utvecklingschef Tuomas Perheentupa på mobil 050 592 2726 och av kanslisekreterare Marianne Lemettinen på mobil 045 887 1511.

Kategorier
2015 Nyhetsbrev 31/2015

I byavänligaste kommunen Ijo finns lokala råd för att stärka den lokala aktiviteten

Ijo vägskylt
Vägskylt för kommunen Ii (på svenska Ijo)
Bilkälla: Wikimedia Commons

Landsbygdskommunen Ijo har 15 byar inom områdena Ijo, Olhava och Kuivaniemi. Invånarantalet på knappt 10 000 personer ökar under somrarna med över tusen fritidsboende. I kommunen har byarnas utvecklingsbehov beaktats väl och kommunen beviljar finansiering för olika slags verksamhet.

Kommunsammanslagningen av Ijo och Kuivaniemi år 2007 genomfördes på ett lyckat sätt utifrån byarnas ställning. I kommunfullmäktige är varje by representerad, antalet fungerande serviceställen i kommunen har inte reducerats och i flera av byarna finns det fortfarande byskolor. Vid kommunsammanslagningen inrättade man lokala råd i syfte att stärka den lokala aktiviteten och samhällenas livskraft.

Kategorier
2015 Nyhetsbrev 31/2015

SILMU ändrade namnet och uppdaterade stadgar

SILMU - infobrev september 2015Landsbygdens utvecklingsförening SILMU rf:s namn har ändrats till Utvecklingsförening SILMU rf. I samband med namnändringen uppdaterades föreningens stadgar. Största förändringarna var att föreningen nu årligen har två ordinarie möten och att en byasektion grundades, samt att Östra Nylands Byar rf:s verksamhet togs över av SILMU, så byaombud Li-Maria Santala hör nu till SILMU:s personal.

Uppgifterna ingår i SILMU:s Infobrev September 2015 som har dessa rubriker: Info om företagstöd, Info om projektstöd, SILMU rf:s namn- och stadgeändring, Delta i världens största talko i september, Var finns Nylands bästa by?, samt Erasmus+ ansökan.

Kategorier
2015 Nyhetsbrev 30/2015

Ett avtalsbaserat statsbidrag behövs – SYTY:s generalsekreterare Risto Matti Niemi i Landsbygd Plus

Landsbygd Plus nr 3-2015De senaste regeringsprogrammen har betonat den ökande betydelsen av samarbete och arbetsfördelning mellan medborgarverksamheten och myndigheterna. Det här förutsätter uppgörande av gemensamma arbetsformer, vilket inte görs av sig självt. Ett ökat statsbidrag har stärkt byaverksamheten; det finns allt mer registrerade byaföreningar, nu drygt 3 100 stycken. Arbets- och näringsministeriet föreslog redan för det här årets budget 425 000 euro som statsbidrag, vilket finansministeriet ändrade till 1 025 000 euro, vilket även fastställdes i 2015 års budgetmangling. Sedan höjde riksdagen ytterligare statsbidraget till 1 100 000 euro. Trots detta föreslår arbets- och näringsministeriet bara 425 000 euro för byaverksamheten år 2016 – finansministeriet 400 000 euro. Den här sänkningen av statsbidraget följer inte riksdagens riktlinjer och politiska beslut.

Ifall ministeriernas förslag och beslut om statsbidraget förverkligas, innebär detta samarbetsförhandlingar i nätverket för byaverksamheten och beredelse för möjliga permitteringar. Förslagen innebär att bara 242 000 euro räcker till regionernas byaombudsverksamhet, eller ca 12 000 euro per region/landskap. Med den här summan sysselsätter man inte ens deltidsanställda byaombud. Byaombuden upplever detta som orättvist med tanke på ökade uppgifter och ansvar.