Kategorier
2016 Nyhetsbrev 07/2016

Bibliotek för finländska byaböcker

bulldog wearing eyeglasses sleeping over a good novelDe finländska byarnas historia och berättelser är ämnat att samlas på ett ställe. Det finns i Finland omkring 4 200 byar, vilka var och en har sin egen skildring. Entusiastiska vänner av lokal kultur har under årtionden samlat byaböcker, men nu har man för avsikt, om det förverkligas, att samla böckerna i ett bibliotek. I tätorten Eskola i Kannus, Mellersta Österbotten, pågår ett projekt för att grunda ett landsomfattande informationscenter för byaverksamhet. Byabiblioteket är inskrivet i det här projektets plan.

Mer info finns (på finska) webbplatsen yle.fi.