Kategorier
2021 Nyhetsbrev 15/2021

Senaste informationsbrevet från Nylands Byar

Nylands Byars informationsbrev 4-2021Nylands Byar har utkommit med sitt fjärde informationsbrev för i år med info om Teams-utbildning, Pop-Up café, nättidningen Nylands Byar, bya-assistent verksamheten, coronabidrag för föreningshus, projektbidrag från Leader-grupperna, Landsbygdsparlamentet, webbinarium om säkerhet, videosnuttar om att flytta till landet, samt nyttig information.

Det tvåspråkiga informationsbrevet (4/2021) finns att läsas på webbplatsen mailchi.mp.

Kategorier
2021 Nyhetsbrev 03/2021

Senaste nyhetsbrevet från Nylands Byar

Nylands Byar tidningen

Nylands Byar har utkommit med sitt första nyhetsbrev för i år. Du kan via länk läsa om den nya webbtidningen för Nylands Byar, ta del av info om  Raija Kari som valdes till Byaverksamhetens vägvisare av f Finlands Byar i december, projektet Föreningshus i utveckling, webbinarier, coronastöd för sammanslutningar som upprätthåller föreningshus, Öppna Byarnas dag som hålls online 12.6, Töitä Suomesta Oy som utvidgar sin verksamhet till att omfatta hela landet, bya-assistent, Vi Män-projektet, filmutmaningen Zooming Uusimaa för 16-24 åringar, samt nyttig information.

Det tvåspråkiga nyhetsbrevet (1/2021) finns att läsas på webbplatsen mailchi.mp.

Kategorier
2020 Nyhetsbrev 12/2020

En bya-assistent till för Nylands Byar

Nylands Byar rf har fått en andra bya-assistent till hjälp för byarnas invånare. Jukka-Pekka Lehikoinen bor i Högfors. Man kan beställa honom inom ett avstånd på 40 km från Högfors centrum. Även Kirsi är till förfogande ända till slutet av augusti 2020.

Uppgifterna är från webbplatsen uudenmaankylat.fi.

Kategorier
2020 Nyhetsbrev 03/2020

Årets första nyhetsbrev från Nylands Byar

Nylands Byar har utkommit med sitt första nyhetsbrev för i år. Här finns info om Öppna Byarnas dag 13.6, Finlands Hembygdsförbunds hederspris för bra renovering av föreningshus, Vi Män-projektet, valet av Årets by, workshop för projektet Utveckling av föreningshusen och bya-assistentens service.

Det tvåspråkiga nyhetsbrevet (1/2020) finns att läsas på webbplatsen mailchi.mp.

Kategorier
2019 Nyhetsbrev 18/2019

Senaste nyhetsbrevet från Nylands Byar

Nylands Byar har gett ut sitt sjätte nyhetsbrev, i vilket det bl.a. ingår info om första workshopen inom projektet Utveckling av föreningshusen, utbildning i kommunikation för föreningar, tävlingen Årets landskapsverk och bya-assistentens service.

Det tvåspråkiga nyhetsbrevet (6/2019) finns att läsas på webbplatsen mailchi.mp.

Kategorier
2019 Nyhetsbrev 14/2019

Ny bya-assistent vid Nylands Byar

Behöver ditt hushåll städas eller din gård snyggas upp i höst? Vill du ha hjälp med uträttande av ärenden eller små renoveringsarbeten? Nylands Byar rf:s nya bya-assistent har inlett jobbet 2.9. Bya-assistenten kan beställas förmånligt till Vichtis, Högfors, Lojo och Esbo områdena.

Mer info fins på webbplatsen uudenmaankylat.fi.

Kategorier
2019 Nyhetsbrev 07/2019

Nyhetsbrev från Nylands Byar

Nylands Byar har gett ut sitt andra nyhetsbrev, i vilket man bl.a. kan läsa om att det hålls byaträff och föreningens årsmöte 11.4, att man anställt en bya-assistent från 1.4, samt Öppna Byarnas dag och Byarallyt 8.6.

Det tvåspråkiga nyhetsbrevet (2/2019) finns att läsas på webbplatsen mailchi.mp.

Kategorier
2018 Nyhetsbrev 13/2018

Jobb i byn-projektet har redan i år sysselsatt tiotals bya-assistenter i Nyland

Finlands Byar rf:s projekt Jobb i byn är ett fungerande sysselsättningspolitiskt projekt i Nyland, genom vilket bya- och stadsdelsföreningar avlönar långtidsarbetslösa med lönestöd för arbetsprövning som bya-assistenter. Bya-assistentens anställning är högst ett år och målet att öka assistentens yrkeskompetens, samt att hjälpa i arbetssökandet. Nylands TE-byrå deltar i projektets finansiering. Målet för innevarande år är att avlöna 60 bya-assistenter, varav två tredjedelar redan har förverkligats i början av juni.

Mer info finns på (finska) webbplatsen kylatoiminta.fi.

Kategorier
2014 Nyhetsbrev 38/2014

Är du följande bya-assistent? – Byahjälpsprojektet söker arbetskraft!

Kylätoiminta ry-namnetGenom Byahjälpsprojektet sysselsätter byaföreningar långtidsarbetslösa som bya-assistenter med lönestöd. Bya-assistenternas uppgift är att hjälpa invånarna i vardagens sysslor. Samtidigt kan bya-assistenten förmedla nyttig information om energieffektivitet och stöda byaföreningens allmännyttiga verksamhet. Som bäst söks bya-assistenter med lönestöd till:

  • Palojoki i Nurmijärvi (Palojoen kyläyhdistys ry)
  • Palopuro i Hyvinge (Palopuron kyläyhdistys ry)
  • Valkom i Lovisa (Valkon kyläyhdistys ry)
  • Vohls i Kyrkslätt (Vohlsnejdens ungdomsförening rf)

Uppgifterna är från Suomen Kylätoiminta ry (SYTY) – Byaverksamhet i Finland rf:s hemsida med länkar till mer info om projektet och en video om vad bya-assistenten gör.