Kategorier
2014 Nyhetsbrev 33/2014

Sveriges ”Skottland” Norrland skulle klara sig bra på egen hand

Karta - Norrland
Norrland
Bildkälla: Wikimedia Commons

För en kort tid sedan röstade Skottland, med liten men ändå klar marginal, nej till att bryta sig ur Storbritannien och bli ett självständigt land, vilket har väckt de gamla resonemangen om ett självständigt Norrland. Enligt Bengt Roström, ekonom på Nordea, skulle Norrland klara sig bra. Banken har räknat på hur BRP (bruttoregionalprodukten) per person ser ut i olika regioner i Sverige, där Restsverige, framför allt Stockholmsregionen, är rikare. Gapet till övriga Sverige har emellertid minskat hela tiden, och förmodligen skulle Norrland komma ännu bättre ut än vad siffermaterialet antyder. Betalningsströmmarna är dock svåra att överblicka, men om vinsterna från produktionen skulle stanna i norr skulle det förbättra läget, menar Roström. Nu är inte debatten om exempelvis ett fritt Norrland aktuell i Sverige, men som ett tankeexperiment finns det stora likheter rent ekonomiskt, då Norrland är lite som Skottland, med stora naturtillgångar. Men det är samtidigt regionernas problem, då konjunktursvackor i industrin, eller allmänt försämrad konkurrenskraft på sikt, skulle slå hårdare i Norrland, som är ett industritungt område. Den krympande befolkningen är en annan utmaning.