Kategorier
2019 Nyhetsbrev 06/2019

Spetsprojekt inom blå bioekonomi påvisar den stora betydelse som vatten har för samhällens välbefinnande

Skärgårdshavet

Vattenkompetens ska ge Finland möjligheter till affärstillväxt och export. I spetsprojektet inom blå bioekonomi har man identifierat den stora vikt som vatten har för samhällens välbefinnande. Efterfrågan på vatten- och energibesparande lösningar inom de olika bioekonomiska och industriella sektorerna och inom samhällenas vattentjänster har ökat. Inom ramen för spetsprojektet har det därför finansierats djärva försöks- och utvecklingsprojekt. Behovet av rent vatten och vattnets betydelse ökar ständigt över hela världen. De behov och eventuella motsättningar som gäller vatten och användningen av vattenområden blir allt fler, och de accentueras av klimatförändringen. Spetsprojekten har sökt nya lösningar på frågor som handlar om återvinning av näringsämnen och energi, nya servicekoncept för vattenturism, vattensektorns internationalisering, samt digitalisering.

Läs mer på webbplatsen mmm.fi.

Kategorier
2019 Nyhetsbrev 03/2019

Föreläsning om Blå Bioekonomi hålls i Ekenäs

På Novia i Ekenäs hålls en föreläsning 28.2 kl. 13-16.30 med rubriken Blå Bioekonomi – Hållbar business med vatten och vattenvård. Man frågar sig vad Blå Bioekonomi är, och behandlar forskningsresultat och praktiska försök som grund för nya innovationer och teknologier, case på hur företag arbetar och utvecklar hållbar verksamhet som beaktar vattenvård, samt framtida möjligheter och utmaningar ur privata sektorns och samhällets synpunkt, samt paneldiskussion. Arrangörer är projektet Bioekonomi i Västnyland och Forskning- och Utvecklingsenheten på Novia.

För program och anmälan se webbplatsen pomovast.fi.