Kategorier
2014 Nyhetsbrev 41/2014

Landsbygdens Bästa 2009-2013 samlar alla Ullbaggevinnare

Landsbygdens Bästa 2009-2013 - Ullbaggevinnare vid svenska LandsbygdsgalanVarje år mellan 2009 till 2013 arrangerade svenska Landsbygdsnätverket Landsbygdsgalan där Ullbaggar delades ut för årets bästa satsningar inom olika kategorier. De som slutnominerades i varje kategori samlades i boken Landsbygdens Bästa som gavs ut årligen, och nu har alla vinnare samlats i en och samma bok, Landsbygdens Bästa 2009-2013, där projekt och företag håller mycket hög kvalitet. Samtliga har genomgått en nomineringsprocess där stödhandläggande myndigheter, länsstyrelserna, Jordbruksverket, Skogsstyrelsen och Sametinget, samt alla LAG-grupper varit involverade. Vinnarna har sedan utsetts av Landsbygdsnätverkets och Formas gemensamma vetenskapliga råd tillsammans med representanter från länsstyrelserna, LAG-grupperna, Jordbruksverket och nätverkskansliet. Hela 36 vinnande projekt och företag presenteras tillsammans med deras bästa tips för lyckade landsbygdssatsningar, vilka finns här under:

Kategorier
2014 Nyhetsbrev 37/2014

Vinnarna i Bästa praxis 2014 utsedda

Bästa praxis  2014 - logoDe bästa landsbygdsgärningarna år 2014 har utsetts. Vinnarna har främjat företagande, kultur, boendetrivsel och självförsörjning av energi på landsbygden. Under landsbygdsgalan den 29 oktober i Sibeliushuset i Lahtis premierades bland landsbygdens utvecklingsprojekt Kymmenedalens yrkeshögskola, Ilomants´ kommun, Levón-institutet vid Vasa universitet, HaiArt ry och Yrttiaika-kooperativet. De prisbelönta idéerna presenterar bästa praxis som vid spridning medför nytta även på annat håll. Professor Hilkka Vihinen fick hedersomnämnandet som landsbygdsutvecklare, medan publikfavoriten blev Amazing Lande-projektet i Saarijärvi stad, genom vilket unga kom med i landsbygdens utvecklingsarbete. Det var Landsbygdsnätverket som utsåg vinnarna i tävlingen Bästa praxis 2014 bland hundratals inkomna förslag.

Allt som allt har man med medel från Programmet för utveckling av landsbygden i Fastlandsfinland 2007-2014 finansierat ca 6 000 utvecklingsprojekt och gett stöd till cirka 11 000 företag.

Kategorier
2014 Nyhetsbrev 35/2014

Landsbygdsnätverket inbjuder till Landsbygdsgalan i Lahtis – rösta i tävlingen Bästa praxis

Bästa praxis  2014 - logoDen 29 oktober hålls Landsbygdsgalan i Sibeliushuset i Lahtis. Tillsammans med Landsbygdsnätverket avnjuts resultatet av arbetet med utvecklingen av landsbygden, och så firas vinnarna av tävlingen Bästa praxis 2014. Galatillställningen hålls kl. 18-23.30. Allmänheten kan rösta på bästa finalist i tävlingen.

Tävlingen Bästa praxis 2014 tar fram bästa praxis i Programmet för utveckling av landsbygden i Fastlandsfinland och på Åland. Programmen för utveckling av landsbygden 2007-2013 finansieras delvis av EU. Programperioden 2007-2013 kulminerar alltså med Landsbygdsgalan, som firas i anslutning till rådplägningsdagarna för programmet för landsbygdsutveckling i Fastlandsfinland. Rådplägningsdagarna lyfter fram den gångna programperiodens resultat och utsikterna för landsbygdsutveckling under den kommande programperioden.

Deltagande i Landsbygdsgalan bekräftas (senast 21.10) på webbadressen maaseutu.fi via länk.

Kategorier
2014 Nyhetsbrev 27/2014

Årets miljövänligaste bondgård finns i Salo

Ko (3)WWF:s miljöpris för jordbrukare har vunnits av Fredrik och Helena von Limburg Stirum från Salo. I sin verksamhet på Koskis gård, som befinner sig i Koskis, Bjärnå i Salo stad, skyddar de genomgående både Östersjön och naturens mångfald. Av gårdens areal är 200 ha åker, 80 ha är naturlig betesmark och tusen hektar är skog. Gården säljer ekologiskt producerat nötkött. Fredrik anser att det viktigaste miljöarbetet på deras gård utförs av korna, som genom betandet sköter mångfalden av naturen och möjliggör trivseln av många olika insekts- och fågelarter på gårdens marker. De hundra korna och deras kalvar håller landskapet öppet, hjälper i att återuppta gamla betesmarker i bruk, samt att de sköter ängar, vattendrag, åstranden och skogsmarken. Avsikten med priset, som delades ut för femte gången, är att förmedla information om bästa praxis inom miljövänlig odling. Vinnaren i Finland deltar i tävlingen för hela Östersjöområdet, där internationella domare väljer vinnaren, utgående från de olika nationernas kandidater. Tävlingen ordnades av WWF i samarbete med producentorganisationerna MTK och SLC.

Hela pressmeddelandet (från 10.7) kan läsas på SLC:s hemsida.

Kategorier
2014 Nyhetsbrev 27/2014

Finalisterna i Bästa praxis 2014 utsedda

Bästa praxis  2014 - logoDe 20 finalisterna i Landsbygdsnätverkets tävling Bästa praxis 2014 är klara. De kommer från olika delar av Finland och är uppdelade i fem tävlingskategorier. Tävlingens jury utser i oktober vinnaren i var och en kategori. Syftet med tävlingen Bästa praxis är att informera om goda förfaranden som har kommit till i samband med landsbygdsutvecklingsprogram i Finland, samt sprida användbara aktionsmodeller till olika håll i Finland. Vinnarna i tävlingen offentliggörs sedan på Landsbygdsgalan som hålls i Sibeliushuset i Lahtis.

Finalisterna i de fem tävlingskategorierna finns uppräknade i landsbygdsnätverksenhetens nyhetsbrev, som även tar upp att tävlingen Bästa praxis ackompanjeras av en Facebookkampanj med resultaten från programarbetet i huvudrollen, samt butiksbilen som var med på lantbruksutställningen OKRA i Oripää 2-5.7.

Kategorier
2014 Nyhetsbrev 06/2014

Tävlingen Bästa praxis kör igång

Bästa praxis - logoGenom tävlingen Bästa praxis 2014 söker landsbygdsnätverket landsbygdens bästa förfaranden 2014. Syftet med tävlingen är att informera om god praxis som uppstått inom ramen för Finlands program för utveckling av landsbygden och att förmedla goda verksamhetssätt, vilket sålunda sprider goda idéer och förfaringssätt till hela landet. Landsbygdens aktörer presenterar sin goda praxis genom att lämna in sina tävlingsbidrag senast den 30 april till den databas som öppnas i portalen landsbygd.fi. Även ELY-centralerna och Leader-grupperna kan lämna in tävlingsbidrag gällande god praxis inom de egna områdena. I tävlingen får kandidater delta som fått finansieringsbeslut inom ramen för programmen för utveckling av landsbygden i Fastlandsfinland eller på Åland under programperioden 2007-2013. Tävlingskategorierna är:

1. Ungdomar
2. Samarbete
3. Miljö och klimat
4. Kultur
5. Näringar och företagande

Uppgifterna är från nyhetsbrevet (februari 2014) för Landsbygds- och energienheten vid ELY-centralen i Österbotten.