Kategorier
2015 Nyhetsbrev 09/2015

”Bredband den nya folkrörelsen”

Fibertrådar 2Utbyggnaden av snabbt bredband i nergrävt fibernät har blivit en folkrörelse, vilket inte är så konstigt, för snabba och säkra kommunikationer är en förutsättning för att landsbygden ska utvecklas, därom är alla överens, skriver Land.se. I svenska Badelunda utanför Västerås ingår bl.a. byarna Skälby, Tibble och Långby med sammanlagt ett trettiotal fastigheter. Där dök chansen till snabbt bredband upp för några år sedan när flera av fastighetsägarna skulle anpassa sina gamla avlopp till nya regler. Efter samråd med varandra och kommunen bildade fastighetsägarna en samfällighet med syfte att ansluta sig till det kommunala VA-nätet, och det var praktiskt med en gemensam lösning, också för att trakten är en av Sveriges mest fornminnesrika. Nu kunde man samordna den arkeologiska undersökning som föregick grävningen. Det här berättar Lars Björklund, pensionerad projektledare och en av de som varit mest engagerade i bredbandsfrågan.

Kategorier
2014 Nyhetsbrev 44/2014

Förlängd tid för att fixa avloppet i glesbygden

Miljöminister Sanni Grahn-Laasonen
Sanni Grahn-Laasonen
Foto: Laura Kotila, Statsrådets kansli

Övergångsperioden för förordningen om avloppshanteringen i glesbygden förlängs med två år till år 2018, meddelar miljöminister Sanni Grahn-Laasonen (Saml), som även vill att lagstiftningen gällande förordningen ses över; ministern vill ha lindringar i den. En utredning som miljöministern beställt av Finlands miljöcentral, visar att det fortfarande finns 120 000 fastigheter i Finland som inte vidtagit de åtgärder som krävs, vilket är omkring hälften av de fastigheter som omfattas av förordningen. Lika många fastigheter har redan installerat dyra reningssystem. Frågan är nu hur detta ska beaktas om förordningen lindras. Enligt Grahn-Laasonen stod avfallsförordningen, i synnerhet den första versionen av den, i strid med bondförnuftet. Hon tillade på presskonferensen 18.12 att medborgarna inte kontaktat henne lika mycket i något annat ärende. Enligt tidigare beslut skulle avloppsförordningen ha trätt i kraft i mitten av mars 2016, då alla fastigheter, som inte är anslutna till ett avloppsnät, borde ha uppdaterat sitt avloppssystem. Förordningen gäller både fritidsbostäder och året-runt-bostäder, men gäller inte för personer som fyllt 68 år före den 9 mars 2011. De behöver inte vidta några åtgärder.

Uppgifterna är från (18.12) webbplatsen svenska.yle.fi.