Kategorier
2013 Nyhetsbrev 41/2013

Glesbygden kunde bli Finlands trumf

Artikel i Kainuun Sanomat 7.11.2013 (2)Enligt Europaparlamentariker Tarja Cronberg borde Finland göra glesbygden till en konkurrensfördel. ”Finland behöver en nationell glesbygdsstrategi”, säger Cronberg. En grund för glesbygdens varumärke är pengar. ”EU-finansiering kommer även i fortsättningen vara beroende av glesbygd”, hävdar Cronberg. På de enorma arktiska områdena bor bara ca fyra miljoner människor, så de glest bebodda områdena räcker till på jorden. Metall- och oljereserverna på de arktiska områdena lockar bl.a. gruvföretag norrut. Som exempel nämner Cronberg Grönland, där kineserna etablerar gruvor.

Uppgifterna är från en längre artikel (på finska), skriven av Antti Hyvärinen, i tidningen Kainuun Sanomat (7.11).