Kategorier
2018 Nyhetsbrev 19/2018

Landsbygden som offer eller hjälte i klimatförändringen – SYTY-ordföranden i föreningens nyhetsbrev

För kommande EU-finansieringsperiod är rentav 40 procent av CAP-miljarderna bundna till bekämpning av klimatförändringen eller anpassning till den. Hur det här görs, är upp till stor del för medlemsländerna att avgöra, för EU-kommissionens styrning i nationella CAP-strategier minskar.

Klimatförändringen förorsakar mångaslags utmaningar, även för vår landsbygd här i norr. Senaste år var sällsynt kall och fuktig, det här året hett och torrt. Skördeförluster uppstod från båda. Men förutom utsattheten så spelar landsbygden en stor roll vid klimatförändringen.

Kategorier
2018 Nyhetsbrev 01/2018

Finlands bästa stadsdel sökes

I tävlingen Årets stadsdel söker man stadsdelar där det finns mångsidig och även ny typ av verksamhet, aktiva lokala aktörer och där det är bra att bo. Senaste år fick arrangören Finlands Hembygdsförbund in 171 förslag från olika håll i Finland. Vem som helst kan ge förslag. Det som behövs är bara ett motiverat och fritt formulerat förslag, vilket sänds som webbformulär senast 30.4.

Mer uppgifter finns (på finska) på webbplatsen kotiseutuliitto.fi.

Kategorier
2013 Nyhetsbrev 27/2013

Årets stadsdel finns i Åbo

Nationella hembygdsdagarna i Seinäjoki 8-11.8.2013 - logoFinlands Hembygdsförbund utser varje år (sedan 2001) Årets stadsdel i Finland, en utmärkelse som i år gick till Kakskerta och de kringliggande öarna i Åbo, och som gavs (9.8) under de Nationella hembygdsdagarna i Seinäjoki 8-11.8. Hembygdsförbundet motiverar sitt val med att Kakskerta har lyckats bevara sin särprägel som en del av skärgården, trots att det ingår i en av Finlands största städer, och dessutom är dess invånare synnerligen aktiva och engagerade i sin närmiljö.

Uppgifterna är från webbplatsen svenska.yle.fi och Finlands Hembygdsförbunds hemsida. Se även personer som fått förtjänstmedalj.