Kategorier
2015 Nyhetsbrev 39/2015

Finländare segrade i tävlingen Östersjöns miljövänligaste jordbrukare

Knehtilä gård i Hyvinge - Östersjöns miljövänligaste jordbrukare 2015Markus Eerola och Minna Sakki-Eerola från Hyvinge har valts till de miljövänligaste jordbrukarna i Östersjöområdet. Eerola och Sakki-Eerola, som redan på sommaren utsågs till Finlands miljövänligaste jordbrukare, tog 5.11 emot WWF:s internationella pris i Stralsund i Tyskland. Prismotiveringen var att man på Eerolas och Sakki-Eerolas gård på ett heltäckande sätt arbetar för att skydda miljön och Östersjön. Jordbrukartävlingens segrare har utfört ett betydande arbete för miljön redan från 1990-talet på sin ekologiska gård Knehtilä i Hyvinge, bl.a. har de effektiverat användningen av gödsling genom att förbättra cirkulationen av näringsämnen, samt jordmånens struktur.

Hela pressmeddelandet kan läsas på webbplatsen slc.fi. Se även presentationsvideo om Knehtilä gård på Youtube.

Kategorier
2014 Nyhetsbrev 27/2014

Årets miljövänligaste bondgård finns i Salo

Ko (3)WWF:s miljöpris för jordbrukare har vunnits av Fredrik och Helena von Limburg Stirum från Salo. I sin verksamhet på Koskis gård, som befinner sig i Koskis, Bjärnå i Salo stad, skyddar de genomgående både Östersjön och naturens mångfald. Av gårdens areal är 200 ha åker, 80 ha är naturlig betesmark och tusen hektar är skog. Gården säljer ekologiskt producerat nötkött. Fredrik anser att det viktigaste miljöarbetet på deras gård utförs av korna, som genom betandet sköter mångfalden av naturen och möjliggör trivseln av många olika insekts- och fågelarter på gårdens marker. De hundra korna och deras kalvar håller landskapet öppet, hjälper i att återuppta gamla betesmarker i bruk, samt att de sköter ängar, vattendrag, åstranden och skogsmarken. Avsikten med priset, som delades ut för femte gången, är att förmedla information om bästa praxis inom miljövänlig odling. Vinnaren i Finland deltar i tävlingen för hela Östersjöområdet, där internationella domare väljer vinnaren, utgående från de olika nationernas kandidater. Tävlingen ordnades av WWF i samarbete med producentorganisationerna MTK och SLC.

Hela pressmeddelandet (från 10.7) kan läsas på SLC:s hemsida.