Kategorier
2015 Nyhetsbrev 31/2015

I byavänligaste kommunen Ijo finns lokala råd för att stärka den lokala aktiviteten

Ijo vägskylt
Vägskylt för kommunen Ii (på svenska Ijo)
Bilkälla: Wikimedia Commons

Landsbygdskommunen Ijo har 15 byar inom områdena Ijo, Olhava och Kuivaniemi. Invånarantalet på knappt 10 000 personer ökar under somrarna med över tusen fritidsboende. I kommunen har byarnas utvecklingsbehov beaktats väl och kommunen beviljar finansiering för olika slags verksamhet.

Kommunsammanslagningen av Ijo och Kuivaniemi år 2007 genomfördes på ett lyckat sätt utifrån byarnas ställning. I kommunfullmäktige är varje by representerad, antalet fungerande serviceställen i kommunen har inte reducerats och i flera av byarna finns det fortfarande byskolor. Vid kommunsammanslagningen inrättade man lokala råd i syfte att stärka den lokala aktiviteten och samhällenas livskraft.

Kategorier
2015 Nyhetsbrev 27/2015

Älvbyarna Årets by i Österbotten

Årets by i svenska Österbotten 2014 - ÄlvbyarnaÅrets by i svenska Österbotten 2015 består av sex byar i Östra Korsholm som svetsats samman genom ett utvidgat samarbete. Tack vare detta har man utvecklats till en knutpunkt, både för invånare och för föreningarna i området. Även Årets byavänligaste kommun, Byaverksamhetens vägvisare och Årets landsbygdsaktör har utsetts. Det är Aktion Österbotten rf som står för utnämningarna i samarbete med Österbottens förbund. När nere följer hela pressmeddelandet (från 22.6) från Aktion Österbotten. Själva utmärkelserna delades ut lördagen den 27 juni vid sportplanen i Skatila. Se webbplatsen alvbyarna.weebly.com, samt byar.fi.

Årets by i Österbotten

Älvbyarna i Östra Korsholm

Nomineringstexten lyder så här: Älvbyarna representerar både till sin struktur och i sin verksamhet ett nytänkande som kan fungera som modell för andra byar i hela landet.

Kategorier
2015 Nyhetsbrev 10/2015

Byavänligaste kommunen sökes

SYTY-logoFinlands Kommunförbund och Byaverksamhet i Finland rf söker Årets byavänligaste kommun 2015. I valet av den byavänligaste kommunen vill man lyfta fram kommunens och byarnas samarbete, ge det erkänsla och ta fram goda exempel på samarbete. Valkriterierna är:

 • goda erfarenheter av samarbete mellan kommunen och byaföreningar/andra lokala föreningar
 • kommuninvånarnas hörande och deltagande
 • verksamhetsresurser för lokala utvecklare
 • exemplariskt ordnad närservice
 • nya lösningar i närserviceproduktionen tillsammans med lokala föreningar
 • tilläggskriterium: ur byarnas synvinkel en god genomförd kommunsammanslagning

Förslagen skall vara tillhanda de regionala byaföreningarna senast 31.5. Förslagsgivare kan vara en regional byaförening, enskild by, Leader-grupp eller kommun, gärna i samarbete. Förslagen görs genom en fritt formulerad ansökan (högst 2 sidor, inga bilagor) och elektroniskt.

Kategorier
2015 Nyhetsbrev 07/2015

Dags för en österbottnisk by att erövra titeln Årets by i Finland!

Årets by 2000 Björköby - pärmbild i Landsbygd Plus nr 1-2001
Landsbygd Plus´ första nummer 1/2001 hade Årets by 2000 – Björköby på paradsidan.
Foto: Kenneth Rönnkrans

Årets by i svenska Österbotten är lite av ett distriktsmästerskap, där den segrande byn är med och tampas om titeln Årets by på riksplanet. Byaombudet och Leader-rådgivaren Karl-Gustav Byskata på Aktion Österbotten rf tycker att det nu skulle vara dags för en österbottnisk by att erövra titeln, för det börjar vara några år sedan Björköby var landets bästa by – år 2000, alltså femton år sedan.

Vem som helst kan nominera en by – privatperson, sommargäst eller via byaföreningen. För att bli en vinnarby, handlar det om hur väl man lyckas samla byborna, vilka aktiviteter man ordnar och hur samarbetet inom byn och kommunen fungerar. Andra saker som tas i beaktande, är hur man klarar av att ordna servicen och hur man hjälper företagare. Enligt Byskata är det utgående från de egna förutsättningar som det mäts hur väl byn lyckats skapa en helhet.

Kategorier
2014 Nyhetsbrev 41/2014

Brandt Årets landsbygdsaktör, Norrback Byaverksamhetens vägvisare, Larsmo Årets byavänligaste kommun

Årets landsbygdsaktör i svenska Österbotten 2014 - Mats Brandt
Mats Brandt
Foto: Malin Hulkki

Malax kommundirektör Mats Brandt fick han ta emot priset för Årets landsbygdsaktör i svenska Österbotten 2014 i samband med Aktion Österbottens rf:s höstmöte 20.11 i Korsholms Ämbetshus. Brandt har under en lång tid arbetat med frågor i anslutning till utveckling av landsbygden. Han har under sin verksamhet arbetat med behovskartläggningar, förebyggande av marginalisering och med breddning av den offentliga näringsstrukturen. Brandt valdes även till ny ordförande för Aktion.

Kategorier
2014 Nyhetsbrev 30/2014

Byavänligaste kommunen Pudasjärvi lyckas ordna rikligt med mångsidig verksamhet trots svåra förhållanden

Kommunvapen - Pudasjärvi
Källa: Wikimedia

Pudasjärvi stad lyckas ordna rikligt med mångsidig verksamhet trots svåra förhållanden, och det finns goda exempel på avtalssamarbete mellan kommunen och byarna inom närservicen, bl.a. biblioteksbussen och optofibernätet har noterats också på andra håll i Europa som goda modeller. Inom Pudasjärvis område finns det 20 byar och åtminstone 15 aktiva byaföreningar. Pudasjärvi stad beviljar understöd till kultur- och idrottsverksamheten och till byaföreningarna. År 2014 beviljas 64 000 euro i utvecklings- och verksamhetsstöd och 120 000 euro i stöd för utveckling av landsbygdsnäringarna, vilket är ett steg mot engagerande budgetering. Totalt delar staden ut ungefär en miljon euro, även ur årets budget för att bevara och utveckla livskraften hos byarna.

Kategorier
2014 Nyhetsbrev 12/2014

Vilken kommun är mest byavänlig i år?

SYTY-logoFinlands Kommunförbund och Byaverksamhet i Finland rf söker Årets byavänligastekommun 2014. I valet av den byavänligaste kommunen vill man lyfta fram kommunens och byarnas samarbete, ge det erkänsla och ta fram goda exempel på samarbete. Valkriterierna är:

 • goda erfarenheter av samarbete mellan kommunen och byaföreningar/andra lokala föreningar
 • kommuninvånarnas hörande och deltagande
 • verksamhetsresurser för lokala utvecklare
 • exemplariskt ordnad närservice
 • nya lösningar i närserviceproduktionen tillsammans med lokala föreningar
 • tilläggskriterium: ur byarnas synvinkel en god genomförd kommunsammanslagning

Förslagen skall vara tillhanda de regionala byaföreningarna senast 31.5. Förslagsgivare kan vara en regional byaförening, enskild by, Leader-grupp eller kommun, gärna i samarbete.

Kategorier
2014 Nyhetsbrev 09/2014

Dags för (Årets)-nomineringar i Österbotten

Kaarlo Lepistö och Ann-Sofi Backgren
Kaarlo Lepistö (vänster) och Ann-Sofi Backgren (höger)
Foto: Ari Berg

Det är åter dags för nominering av kandidater till Årets by, Byaverksamhetens vägvisare och Årets landsbygdsaktör i Österbotten 2014, samt Årets byavänligaste kommun. Här nere följer informationen från Byarnas arbetsgrupp vid Aktion Österbotten rf:

Dags att nominera kandidater till Årets by-, Byaverksamhetens vägvisare- och Årets landsbygdsaktör i Österbotten 2014 samt Årets byavänligaste kommun.

Sista dagen för nomineringarna är 31.3. Nomineringarna sker elektroniskt via www.byar.fi. För att få många goda kandidater önskar vi i Byarnas arbetsgrupp att ni sprider informationen vidare i era nätverk och att ni kommer med förslag på vem ni önskar nominera till den 10.3 för att vi ska få en bild av bredden på kandidatfältet och eventuellt göra en extra informationsrunda om tävlingarna.