Kategorier
2013 Nyhetsbrev 32/2013

Årets by Soinilansalmi finns i Norra Savolax – utmärkelser till Kaarlo Lepistö och Ann-Sofi Backgren

Lokaali 14-15.9.2013Under LOKAALI-seminariet (14-15.9) i Tammela, sydvästra Tavastland, premierade Byaverksamhet i Finland rf på söndagen (15.9) Soinilansalmi i kommunen Leppävirta i Norra Savolax till Årets by 2013. Byn har visat att systematiskt arbete ger välfärd. På plats fanns även alla övriga premierade, jord- och skogsbruksminister Jari Koskinen, Byaverksamhet i Finlands representanter och över 200 lokala aktörer. Juryn berömde Soinilansalmi för den långsiktiga utvecklingen, där kunnandet och resultaten märks. Byborna är knutna till byaplanen: alla har sitt eget ansvar, som de motiverat förverkligar. Soinilansalmiborna har modigt tagit itu med att förverkliga sina idéer och byn fungerar utmärkt som exempel för andra landsbygdsbyar, samt kommunen och statsmaktens beslutsfattare. Det är för 29:e gången som Byaverksamhet i Finland utser Årets by.

Kategorier
2013 Nyhetsbrev 32/2013

Karuna Årets by i Egentliga Finland

Årets by i Egentliga Finland - KarunaTakorganisationen för landskapets byaverksamhet, Egentliga Finlands Byar rf, har för tolfte året i rad utsett Årets by i Egentliga Finland, som detta år gick till Karuna i Sagu, bland ett tiotal högklassiga ansökningar. Hedersomnämnanden gick till Kirjais i Nagu/Pargas, samt till Aliskulma i Nousis. Temat för årets tävling var Byn igår och idag, och man sökte en by där den lokala historien och traditionen inte bara bevaras, utan där den också utnyttjas som en bas för byns utveckling. Årets by i Egentliga Finland 2013, Karuna, var en självständig kommun fram till år 1969 då den blev en del av Sagu, men karunabornas lokala identitet är dock fortfarande stark, och detta har de lyft fram som en viktig imagefaktor. Karunas invånarantal rör sig kring 500, som under sommarmånaderna mångdubblas.

Kategorier
2013 Nyhetsbrev 24/2013

Utmärkelser i svenska Österbotten – Bergö Årets by, Ann-Sofi Backgren Byaverksamhetens vägvisare, Kaarlo Lepistö Årets landsbygdsaktör

Bergö - Årets by i svenska Österbotten 2013Det aktiva föreningslivet och en bra sammanhållning gör Bergö till Årets by i svenska Österbotten 2013, en utmärkelse som delas ut av Aktion Österbotten rf och Österbottens förbund. I motiveringen ingår bl.a. följande:

”Ett aktivt föreningsliv engagerar byborna i projekt som främjar trivseln och sammanhållningen. Byborna har lärt sig att ta hand om sin by och sina invånare.”

Byborna har bl.a. anlagt en vandringsled, byggt minigolfbana och ett skärgårdsgym, samt för även en aktiv dialog med kommunen. För att trygga äldrevården, har man även samlat in pengar för byggande av ett permanent äldreboende.