Kategorier
2016 Nyhetsbrev 01/2016

För 32:a gången utses Årets by i riket

SYTY-logoByn Kuorevaara i Polvijärvi kommun, Norra Karelen utsågs till Årets by på riksnivå år 1985. Det var då som valet av Årets by på riksplanet startade. Sedan dess har ytterligare 30 utnämningar hållits med Alpua i Brahestad som fjolårsvinnare. Man står nu alltså inför den 32:a utnämningen i denna ”tävling”, där 16 landskap av fastlandets 19 kan stoltsera med att man har åtminstone en vinnande by genom åren. Norra Karelen har vunnit mest, hela fem gånger, medan Egentliga Finland kammat hem segern fyra gånger och Österbotten en gång genom Björköby.

Suomen Kylätoiminta ry (SYTY) – Byaverksamhet i Finland rf vill genom valet av Årets by lyfta fram byarnas mångsidiga verksamhet och öka kännedomen och synligheten för byaverksamheten. Målet är att finna aktiva byar, framgångsrik byaverksamhet och få goda exempel på byarnas verksamhet och samarbete.

Kategorier
2015 Nyhetsbrev 30/2015

Alpua Årets by i riket – Älvbyarna fick hedersomnämnande och Hannu Katajamäki utsågs till Årets landsbygdsprofil

Lokaali 4-6.9.2015 (1)Under LOKAALI – De lokala aktörernas nationella festseminarium (5-6.9) i Brahestad premierade Byaverksamhet i Finland rf på söndagen (6.9) byn Alpua i Brahestad till Årets by på riksplanet. Hedersomnämnanden gick till Älvbyarna i Korsholm och Kaurila i Norra Karelen. Älvbyarna, som tidigare i år utsågs till Årets by i svenska Österbotten 2015, består av sex byar i Östra Korsholm som svetsats samman genom ett utvidgat samarbete. Tack vare detta har man utvecklats till en knutpunkt, både för invånare och för föreningarna i området. Vidare utsågs på festseminariet även Byaverksamhetens vägvisare, Årets landsbygdsaktör, samt Årets landsbygdsprofil. Den sistnämnda titeln tillföll landsbygdsprofessor Hannu Katajamäki på Vasa universitet. Katajamäki är professor i regionalvetenskap och särskilt intresserad av utvecklingen på landsbygdsområden.

Här följer listan med alla utmärkelser:
Årets by 2015: Alpua (Brahestad, Norra Österbotten)
1. Hedersomnämnande Årets by 2015: Älvbyarna – Jokikylät (Korsholm, Österbotten)
2. Hedersomnämnande Årets by 2015: Kaurila (Tohmajärvi, Norra Karelen)
Byaverksamhetens vägvisare: Jukka Mattsson (Urjalan as., Urjala, Birkaland)
Byaverksamhetens vägvisare: Alpo Murtoniemi (Rautio, Kalajoki, Norra Österbotten)
Byaverksamhetens vägvisare: Merja Zetterman (Salonkylä, Loppi, Egentliga Tavastland)
Årets landsbygdsaktör 2015: Veli-Matti Karppinen (Nakertaja, Kajana, Kajanaland)
Årets landsbygdsprofil 2015: Hannu Katajamäki (Vasa, Österbotten)

Uppgifterna är bl.a. från Byaverksamhet i Finlands hemsida.

Kategorier
2015 Nyhetsbrev 27/2015

Älvbyarna Årets by i Österbotten

Årets by i svenska Österbotten 2014 - ÄlvbyarnaÅrets by i svenska Österbotten 2015 består av sex byar i Östra Korsholm som svetsats samman genom ett utvidgat samarbete. Tack vare detta har man utvecklats till en knutpunkt, både för invånare och för föreningarna i området. Även Årets byavänligaste kommun, Byaverksamhetens vägvisare och Årets landsbygdsaktör har utsetts. Det är Aktion Österbotten rf som står för utnämningarna i samarbete med Österbottens förbund. När nere följer hela pressmeddelandet (från 22.6) från Aktion Österbotten. Själva utmärkelserna delades ut lördagen den 27 juni vid sportplanen i Skatila. Se webbplatsen alvbyarna.weebly.com, samt byar.fi.

Årets by i Österbotten

Älvbyarna i Östra Korsholm

Nomineringstexten lyder så här: Älvbyarna representerar både till sin struktur och i sin verksamhet ett nytänkande som kan fungera som modell för andra byar i hela landet.

Kategorier
2015 Nyhetsbrev 25/2015

LOKAALI – superveckoslut att vänta i Brahestad

Lokaali 4-6.9.2015 (1)I år hålls LOKAALI – Valtakunnalliset kyläpäivät (LOKAALI – De riksomfattande byadagarna) den 5-6 september i Brahestad. LOKAALI är ämnad för alla aktörer på landsbygden och ute i byarna, samt för intresserade av lokal utveckling. Övriga tillställningar under superveckoslutet inleds 4.9. LOKAALI-dagarna (byautfärd, lördagens kvällsfest och söndagens huvudfest) är även fyllda med flera andra höjdartilldragelser, bl.a. offentliggörs Årets by på riksplanet, samt andra årliga utmärkelser för lokal verksamhet. En panel med kandidater för ordförandeposten i Byaverksamhet i Finland rf inleder huvudfesten. Alltså det utlovas ett givande superveckoslut för hela familjen.

Anmälningsförfarandet (anmälan senast 14.8) och mer info om programmet och utfärderna finns (på finska) på webbplatsen ppkylat.fi.

Kategorier
2015 Nyhetsbrev 12/2015

LOKAALI – kom, se och upplev superveckoslutet i Brahestad

Lokaali 4-6.9.2015I år hålls LOKAALI – Paikallistoimijoiden valtakunnallisen juhlaseminaari (LOKAALI – De lokala aktörernas nationella festseminarium) den 4-6 september i Brahestad. LOKAALI är ämnad för alla aktörer på landsbygden och ute i byarna. Samtidigt hålls landskapens och Brahestads byars byadagar. LOKAALI-dagarna är även fyllda med flera andra höjdartilldragelser, bl.a. offentliggörs Årets by på riksplanet, samt andra årliga utmärkelser för lokal verksamhet. Alltså det utlovas ett givande superveckoslut för hela familjen.

Uppgifterna är från webbplatsen kylatoiminta.fi med länk till programmet. Uppdateringar kan följas på Facebook.

Kategorier
2015 Nyhetsbrev 09/2015

För 31:a gången utses Årets by i riket

Kylätoiminta ry-namnetByn Kuorevaara i Polvijärvi kommun, Norra Karelen utsågs till Årets by på riksnivå år 1985. Det var då som valet av Årets by på riksplanet startade. Sedan dess har ytterligare 29 utnämningar hållits med Vuolenkoski i kommunen Itis i Kymmenedalen som fjolårsvinnare. Man står nu alltså inför den 31:a utnämningen i denna ”tävling”, där 16 landskap av fastlandets 19 kan stoltsera med att man har åtminstone en vinnande by genom åren. Norra Karelen har vunnit mest, hela fem gånger, medan Egentliga Finland kammat hem segern fyra gånger och Österbotten en gång genom Björköby.

Suomen Kylätoiminta ry (SYTY) – Byaverksamhet i Finland rf vill genom valet av Årets by lyfta fram byarnas mångsidiga verksamhet och öka kännedomen om byaverksamheten. Målet är att finna aktiva byar, framgångsrik byaverksamhet och få goda exempel på byarnas verksamhet och samarbete.

Kategorier
2015 Nyhetsbrev 07/2015

Dags för en österbottnisk by att erövra titeln Årets by i Finland!

Årets by 2000 Björköby - pärmbild i Landsbygd Plus nr 1-2001
Landsbygd Plus´ första nummer 1/2001 hade Årets by 2000 – Björköby på paradsidan.
Foto: Kenneth Rönnkrans

Årets by i svenska Österbotten är lite av ett distriktsmästerskap, där den segrande byn är med och tampas om titeln Årets by på riksplanet. Byaombudet och Leader-rådgivaren Karl-Gustav Byskata på Aktion Österbotten rf tycker att det nu skulle vara dags för en österbottnisk by att erövra titeln, för det börjar vara några år sedan Björköby var landets bästa by – år 2000, alltså femton år sedan.

Vem som helst kan nominera en by – privatperson, sommargäst eller via byaföreningen. För att bli en vinnarby, handlar det om hur väl man lyckas samla byborna, vilka aktiviteter man ordnar och hur samarbetet inom byn och kommunen fungerar. Andra saker som tas i beaktande, är hur man klarar av att ordna servicen och hur man hjälper företagare. Enligt Byskata är det utgående från de egna förutsättningar som det mäts hur väl byn lyckats skapa en helhet.

Kategorier
2014 Nyhetsbrev 42/2014

Årets by Vuolenkoski ger tips om hur en aktiv by fungerar och hur de unga fås med

Årets by 2014 Vuolenkoski - text
Bildkälla: Byaverksamhet i Finland rf:s hemsida

Det är entusiasm i salen då Årets by 2014 Vuolenkoskis representanter berättar om vardagen i Vuolenkoski under byaverksamhetens utbildnings- och rådplägningsdagar 26-27.11 i Helsingfors. De är alla ca trettioåriga, yrkeskunniga byautvecklare och det är anmärkningsvärda resultat. De ger konkreta svar på alla aktuella frågor, t.ex. hur man får unga med i verksamheten. Representanterna från Vuolenkoski konstaterar, att de har varit med i byns verksamhet med föräldrarna ända sedan de varit små. Men en viktigare sak är, att byn inte håller fast vid gamla byggnader och försöker truga på ungdomarna färdiga byggnader, inom vilka ramar man ska verka. De unga ska ges fria händer att agera och ta ansvar. Genom detta uppstår en bindning till verksamheten. Vuolenkoski är även ett bra exempel hur man redan har inlett inkörning av barnen i den gemensamma verksamheten. Barnen lockas nämligen att under tillställningar sälja karameller och chips. Med de förtjänade pengarna får de sedan själva besluta vad de införskaffar. Alltså då man tar del i ett gemensamt åtagande, får man mera till stånd än då man är ensam, och så utlovas även belöning. Dessutom är det roligt!

Läs mer (på finska) på webbplatsen kylatoiminta.fi.

Kategorier
2014 Nyhetsbrev 33/2014

Mynämäen Asemanseutu Årets by i Egentliga Finland

Årets by 2014 i Egentliga Finland - Mynämäen AsemanseutuÅrets by 2014 i Egentliga Finland är Mynämäen Asemanseutu. Inom området bor ca 500 invånare och det består av flera mindre byar. Den starka aktören är Mynämäen Asemanseudun Kylät ry, som med hjälp av ett mångsidigt samarbetsnätverk har dragit fördel av många möjligheter i närmiljön. Hedersomnämnande fick Leinmäki i Laitila och Lahdinko i Vehmaa.

Mer om Årets by och hedersomnämnandena finns att läsas (på finska) på Egentliga Finlands Byar rf:s hemsida.

Kategorier
2014 Nyhetsbrev 29/2014

I Årets by Vuolenkoski är allt på sin plats

Lokaali 30-31.08.2014Under LOKAALI-seminariet (30-31.8) i Hankasalmi, Mellersta Finland, premierade Byaverksamhet i Finland rf på söndagen (31.8) Vuolenkoski i Itis kommun i norra Kymmenedalen till Årets by på riksplanet. Den genuina landsortsbyn förtjänar sitt pris, för dess invånare är lyckliga i sin hemby. Folket är redo att göra mycket för byn. Samhörigheten märks, och förbindelserna till närliggande städer – Lahtis, Heinola och Kouvola – är goda. Det är för 30:e gången som Byaverksamhet i Finland utser Årets by. Under tillställningen kungjordes även Vägvisare för byaverksamheten, Årets landsbygdsaktör, samt Årets landsbygdsprofil.

Här följer listan med alla utmärkelser:
Årets by 2014: Vuolenkoski (Itis, Kymmenedalen)
1. Hedersomnämnande Årets by 2014: Livo (Pudasjärvi, Norra Norra Österbotten)
2. Hedersomnämnande Årets by 2014: Keskikylä (Jalasjärvi, Södra Österbotten)
Byaverksamhetens vägvisare: Pauli Pethman (Itis, Kymmenedalen)
Byaverksamhetens vägvisare: Lena Lehtonen (Nousiainen, Egentliga Finland)
Byaverksamhetens vägvisare: Aulis Nuuja (Storkyro, Södra Österbotten)
Årets landsbygdsaktör 2014: Nina Kurunlahti (Ruukki, Norra Österbotten)
Årets landsbygdsprofil 2014: Osmo Rauhala (Pinsiö, Birkaland/New York)

Uppgifterna (på finska) är från Byaverksamhet i Finlands hemsida (31.8). Se även webbadressen vuolenkoski.com.

Kategorier
2014 Nyhetsbrev 27/2014

Snart dags för LOKAALI i Hankasalmi

Lokaali 30-31.08.2014LOKAALI – Paikallistoimijoiden valtakunnallisen juhlaseminaari (LOKAALI – De lokala aktörernas nationella festseminarium) hålls i år i Hankasalmi, Mellersta Finland, 30-31.8. Det utlovas ett givande veckoslut för hela familjen och under festseminariet kungör man Årets by på riksplanet, byar som får hedersomnämnande, Vägvisare för byaverksamheten, Årets landsbygdsaktör, samt Årets landsbygdsprofil. Genom valet av Årets by vill Suomen Kylätoiminta ry (SYTY) – Byaverskamhet i Finland rf lyfta fram byarnas mångsidiga verksamhet, samt öka medvetenheten och synligheten om byaverksamhet. Målet är att hitta aktiva byar, framgångsrik byaverksamhet och få goda exempel på byarnas verksamhet och samarbete.

LOKAALI har egna infosidor på Keski-Suomen Kyläts webbplats.

Kategorier
2014 Nyhetsbrev 25/2014

Engagerad by som lyckats skapa ett brett spektrum av evenemang – Nederpurmo Årets by i svenska Österbotten

Årets by i svenska Österbotten 2014 - Nederpurmo (1)
Sisbacka från luften
Foto: Håkan Sandberg

I fjol drog sommarteatern vid Åliden i Nederpurmo 4 500 åskådare, årets revy i Purmogården hade en publik på nästan 3 000 personer och Purmo loppisrace, ett fenomen som fick sin början i Purmo år 2011, lockar ut tusentals människor på fyndjakt varje sommar. De här exemplen på evenemang gör Nederpurmo till en levande by för invånarna och till ett utflyktsmål för folk längre ifrån. Plussar man sedan till byarådets engagemang kring Stinasholma och hembygdssällskapets verksamhet på Åliden museiområde, tidsresorna vid Fagerbacka fäbodställe och fotbollsföreningen IF Standards matcher, börjar man ha täckt in många av de ca 700 personer som bor i byn Nederpurmo i Pedersöre. Anette Forsström-Fellman, ordförande för Nederpurmo byaråd, gläder sig å hela byns vägnar, medan Linda Finnberg, ordförande i Purmo hembygdssällskap, ser utmärkelsen som ett kvitto på att purmoborna gjort något rätt.

Kategorier
2014 Nyhetsbrev 22/2014

Nu kan man anmäla sig till årets LOKAALI!

Lokaali 30-31.08.2014Anmälningar till LOKAALI – Paikallistoimijoiden valtakunnallisen juhlaseminaari (LOKAALI – De lokala aktörernas nationella festseminarium), som i år hålls 30-31.8 i Hankasalmi i Mellersta Finland, tas nu emot. Det utlovas ett givande veckoslut för hela familjen och under festseminariet kungör man Årets by, Byaverksamhetens vägvisare, samt Årets landsbygdsaktör. Genom valet av Årets by vill Suomen Kylätoiminta ry (SYTY) – Byaverskamhet i Finland rf lyfta fram byarnas mångsidiga verksamhet, samt öka medvetenheten och synligheten om byaverksamhet. Målet är att hitta aktiva byar, framgångsrik byaverksamhet och få goda exempel på byarnas verksamhet och samarbete.

För mer info, program och anmälningsuppgifter (anmälan senast 15.8) se bl.a. SYTY:s hemsida. LOKAALI har även egna infosidor på Keski-Suomen Kyläts webbplats.

Kategorier
2014 Nyhetsbrev 11/2014

LOKAALI hålls sista dagarna i augusti

Kylätoiminta ry-namnetLOKAALI – Paikallistoimijoiden valtakunnallisen juhlaseminaari (LOKAALI – De lokala aktörernas nationella festseminarium) hålls i år 30-31.8 i Hankasalmi, Mellersta Finland (och inte som tidigare meddelats 6-7.9). Förberedelserna är i gång och det utlovas ett givande veckoslut för hela familjen. Sökandet efter Årets by, vilken kungörs under festseminariet, är i full gång. Genom valet av Årets by vill Suomen Kylätoiminta ry (SYTY) – Byaverskamhet i Finland rf lyfta fram byarnas mångsidiga verksamhet, samt öka medvetenheten och synligheten om byaverksamhet. Målet är att hitta aktiva byar, framgångsrik byaverksamhet och få goda exempel på byarnas verksamhet och samarbete. Ytterligare utses under tillställningen Byaverksamhetens vägvisare och Årets landsbygdsaktör.

Uppgifterna är från SYTY:s hemsida. På webbplatsen finns även länk för mer info om LOKAALI, samt info och ansökningsförfarandet för Årets by, Byaverksamhetens vägvisare och Årets landsbygdsaktör.

Kategorier
2014 Nyhetsbrev 09/2014

Dags för (Årets)-nomineringar i Österbotten

Kaarlo Lepistö och Ann-Sofi Backgren
Kaarlo Lepistö (vänster) och Ann-Sofi Backgren (höger)
Foto: Ari Berg

Det är åter dags för nominering av kandidater till Årets by, Byaverksamhetens vägvisare och Årets landsbygdsaktör i Österbotten 2014, samt Årets byavänligaste kommun. Här nere följer informationen från Byarnas arbetsgrupp vid Aktion Österbotten rf:

Dags att nominera kandidater till Årets by-, Byaverksamhetens vägvisare- och Årets landsbygdsaktör i Österbotten 2014 samt Årets byavänligaste kommun.

Sista dagen för nomineringarna är 31.3. Nomineringarna sker elektroniskt via www.byar.fi. För att få många goda kandidater önskar vi i Byarnas arbetsgrupp att ni sprider informationen vidare i era nätverk och att ni kommer med förslag på vem ni önskar nominera till den 10.3 för att vi ska få en bild av bredden på kandidatfältet och eventuellt göra en extra informationsrunda om tävlingarna.