Kategorier
2015 Nyhetsbrev 40/2015

Kyrkans linjedragningar för landsbygden 2015

Liljendal kyrka
Liljendal kyrka
Foto: Mia Aitokari

Kyrkan står nära de mänskor som bor på landsbygden, även i förändringens tider. Strukturerna ändras, närservicen förtvinar och landsbygden utarmas. Kyrkans landsbygdskommitté har under sina sammankomster lagt märke till vissa samhälleliga orättvisor och tendenser som kyrkan kan motarbeta, och kyrkan kan fortfarande erbjuda närservice i olika former. De centrala elementen i kyrkans väsen är tacksamheten, samt betonandet av heligheten av Guds rike och skapelsen, och för att främja dessa element bör även mänskan och närmiljön betraktas ur denna synvinkel.

I framtidsredogörelsen för Finlands evangelisk-lutherska kyrka slås det fast att Kyrkan 2020 bygger på delaktighet och närgemenskaper. Tillämpad på landsbygden betyder detta att kyrkan enligt landsbygdskommitténs linjedragningar stöder dem som lider av arbetslöshet, ser till att både verksamheten och servicen hålls tillgänglig,

Kategorier
2015 Nyhetsbrev 38/2015

Lönestödet viktigt för sysselsättningen på glesbefolkad landsbygd

Euro-tecknetNätverket för den glesbefolkade landsbygden framför i ett ställningstagande att lönestödets anslag ska anpassas till mängden arbetslösa och att man ser till att anslagen räcker för hela året. Skötseln av sysselsättningen ska vara en långsiktig målmedveten verksamhet. Lönestödet har särskilt en betydelse på den glesbefolkade landsbygden, där arbetslöshetssiffrorna är högre än på andra ställen i landet, långtidsarbetslöshet mer allmänt och färre arbetsplatser än annanstans. Anslagen för lönestödet har tagit slut mitt under året. Större arbetslöshet syns i den stora efterfrågan på sysselsättningsanslag.

Föreningar på den glesbefolkade landsbygden har aktivt använt lönestödet i producerandet av olika slags service. På samma gång har marginaliseringen minskat och många långtidsarbetslösa har kommit in i arbetslivet. I takt med att lönestödspengarna tar slut, är de här föreningarnas verksamhet i vågskålen. Samtidigt blir kommunernas service sämre, för i många kommuner har den service föreningarna ger en betydande del i kommuners serviceutbud. Då långtidsarbetslösheten tilltar, ökar även kommunernas böter till staten för långtidsarbetslösa, det s.k. arbetsmarknadsstödets kommundel.

Uppgifterna (på finska) är från webbplatsen maaseutupolitiikka.fi.