Kategorier
2014 Nyhetsbrev 22/2014

De äldre får inte ”degraderas” till patienter

Rapporten Osuustoiminnasta valoa vanhuspalveluihin”Själv upplever jag det som främmande, att de äldre förringas och ses som patienter. Även en gammal människa är en kommunmedborgare, en citizen, vilken har förpliktelser och rättigheter att deltaga i den egna servicens organisering”, konstaterar OTT, docenten Hagen Henry från Ruralia-institutet vid Helsingfors universitet. I den färska rapporten Osuustoiminnasta valoa vanhuspalveluihin, som Ruralia institutet gjort för kommunbranschens utvecklingsstiftelse, Kunnallisalan kehittämissäätiö (KAKS), utreder man om man med servicemodeller med andelsverksamhet kan lösa äldreomsorgens frågor. I rapporten, som presenterades på ett informationstillfälle 22.5 i S:t Michels universitetscenter,

Kategorier
2014 Nyhetsbrev 21/2014

Kooperativets möjligheter inom äldreomsorgen har utretts

Doctor Speaking with PatientRuralia-institutet vid Helsingfors universitet har gjort en undersökning, Osuustoiminnasta valoa vanhuspalveluihin, för kommunbranschens utvecklingsstiftelse, Kunnallisalan kehittämissäätiö (KAKS), i vilken man utreder om man med kooperativa servicemodeller kan lösa äldreomsorgens frågor. I rapporten utreder man även om man med kooperativa servicemodeller kan säkra servicens stabilitet och förbättra kvalitén, samt om kooperationen ökar integreringen i äldreomsorgen. Ruralia-institutet välkomnar representanter för media och andra samarbetspartners, samt andra som är intresserade av rapportens resultat till informationstillfället 22.5 i S:t Michels universitetscenter, där man presenterar undersökningens resultat, samt offentliggör rapporten, som kommer att publiceras i kommunbranschens utvecklingsstiftelses publikationsserie.