Kategorier
2014 Nyhetsbrev 04/2014

Mer samarbete och självförtroende – professor Eero Uusitalo i ledaren för Landsbygd Plus

Landsbygd Plus nr 1-2014Finlands Leader-grupper finslipar nu sina strategier för programperioden 2014-2020. Då regionens Leader-grupper sedan drar i samma rep och då den regionala byaföreningen och det regionala byaombudet på många ställen är i samma gäng, så stärks landsbygdens röst. Leader-föreningarna genomför inte bara små projekt, utan de är en väsentlig del av sitt områdes verksamhetsstrategi och praxis. Byar med livskraft-processen visade att det finns en ofullständig dialog mellan det offentliga och privata. För att genomföra allt fler ärenden, förutsätts parallellt och jämbördigt samarbete mellan den offentliga och privata aktören. Men de här arbetsformerna är ändå inte tillräckliga. Kommuner och medborgaraktörer arbetar nämligen var för sig, fastän de flesta mål, och till och med konkreta saker är gemensamma. Till detta behövs äkta närdemokrati, som skulle garantera aktivitetsdemokrati (kopplar man ihop den representativa och direkta demokratin, får man ”aktivitetsdemokrati”) i stället för ett bräckligt ”hörande”. Bland annat det här skriver professor Eero Uusitalo i ledaren för Landsbygd Plus. Övrigt som tas upp i tidningens finskspråkiga artiklar är bl.a. följande:

Kategorier
2013 Nyhetsbrev 23/2013

Lokal utveckling = närdemokrati – professor Eero Uusitalo i ledaren för Landsbygd Plus

Landsbygd Plus nr 3-2013Vad funderar vi lokala utvecklare i Finland på just nu? Huvudfrågan och den stora utmaningen är det lokala och stärkandet av det lokala utvecklingsarbetet. Orsaken är uppenbar: Då företagen och offentliga myndigheter centraliseras, behövs som motkraft lokala åtgärder, annars förverkligas inte förutsättningarna för välfärd. Till all lycka håller Europeiska unionen på att komma bort från utopier som överbearbetade centrum och utvecklingskorridorer. Sedan behöver de lokala aktörernas beredskap och målnivå på många sätt höjas. Fast det finns redan över 3 000 byaföreningar i Finland, så är det ännu ca 900 byaråd och knappt 300 byar som inte ännu har någonslags verksamhet. Det här är inte till fördel för någon. De lokala utvecklarna, såväl de privata som de offentliga, och särskilt dessa tillsammans, kommer i närmaste framtiden att svara för mer än tidigare.