Kategorier
2022 Nyhetsbrev 13/2022

Vem jobbar för lagen om aktionsgrupper?

Finlands Byar - Pasi Mäenpää, ordförande för stadsdelsutskottet
Pasi Mäenpää                                                                                                                    Bildkälla: suomenkylat.fi

Får den lokala verksamheten en boost? Erkänns fjärde sektorn i lagstiftningen? Lagen om aktionsgrupper, som förberetts länge, noggrant och inkluderande inom justitieministeriet, är i trångmål.

Lagen skulle möjliggöra snabb och projektliknande medborgarverksamhet för även små grupper och enklare administration för föreningen. Som juridisk person kunde man ansöka om pengar och ingå hyresavtal m.m. Dessutom kunde de tynande föreningarna i ett åldrande Finland fokusera på att göra det de grundades för, det vill säga verkligt praktiskt arbete och inte pappersvändande.

Läs mer (på finska) vad ordföranden för Finlands Byars stadsdelsutskott Pasi Mäenpää skrivit i organisationens blogg på webbplatsen suomenkylat.fi.

Kategorier
2016 Nyhetsbrev 10/2016

Aktionsgruppen I samma båt jubilerar med festseminarium

i-samma-bat-20-arLeader-föreningen I samma båt – samassa veneessä rf ry fyller 20 år och ordnar 25.11 kl. 14.30-17.30 ett festseminarium i Bio Pony i Dalsbruk, Stallbacksvägen 4, 25900 Dalsbruk. Tillställningen är öppen för alla och tvåspråkig, där en del av föredragen går på svenska och en del går på finska. Festen ordnas i samarbete med Dalsbruks Byalag rf.

Uppgifterna är från aktionsgruppens webbplats sameboat.fi med länk till programmet och anmälan (görs senast 17.11).

Kategorier
2016 Nyhetsbrev 07/2016

Namnet Nylands Byar nu officiellt

Nylands Byar - logo (1)Bytet av namn till Uudenmaan Kylät ry – Nylands Byar rf (före detta Västnylands Byar rf – Länsi-Uudenmaan kylät ry) har fastställts i föreningsregistret 13.4.2016. Att observera är att namnet nu skrivs på finska först. Föreningen är dock fortsättningsvis tvåspråkig enligt stadgarna. Västnylands Byar – Länsi-Uudenmaan kylät grundades år 2000 för att främja byaverksamheten på den västligaste delen av landskapet Nyland. Geografiskt samma som aktionsgrupperna Pomoväst och Luke tillsammans. I det dåtida lilla landskapet Östnyland grundades ungefär samtidigt Itä-Uudenmaan Kylät ry – Östra Nylands Byar rf. I huvudstadsregionen och mellersta Nyland grundades ingen motsvarande organisation.

Ganska snart uppstod behov av byautvecklingsarbete på s.k. landskapsnivå i huvudstadsregionen och Mellannyland.

Kategorier
2014 Nyhetsbrev 04/2014

Varför är organisationen Aktion Österbotten unik?

Aktion Österbotten - logoAktion Österbotten rf är en organisation som bedriver landsbygdsutveckling i Österbotten och fungerat som programvärd under tre programperioder för Leader-programmet i Österbotten, och som bäst skrivs föreningens strategier för den fjärde programperioden 2014-2020. Utöver att Aktion Österbotten förvaltar Leader-programmet, förvaltar man även Kustaktionsprogrammet och fungerar som takorganisation för byaverksamheten i Österbotten, samt som samlande organ för tredje sektorn i Österbotten.

I Österbotten finns två lokala aktionsgrupper, Aktion Österbotten som har ansvar för det s.k. svenska Österbotten och Yhyres kehittämisyhdistys ry som ansvarar för Kyrolandet. Föreningarna har under nuvarande programperiod genomfört en rad gemensamma åtgärder. Under åren 2007-2013 har Aktion Österbotten finansierat närmare 350 projekt i Österbotten, men också internationella projekt och gränsöverskridande projekt mellan de tvåspråkiga regionerna i Finland.