Kategorier
2013 Nyhetsbrev 29/2013

Presskonferens inför den europeiska landsbygdsriksdagen hålls i Bryssel

Europeisk landsbygdsriksdag 13.11.2013Inför den första europeiska landsbygdsriksdagen hålls en presskonferens i Europaparlamentet (rum A5G1) i Bryssel den 3 september kl. 10. Efter den internationella presskonferensen finns representanter för de nordiska organisationerna, samt finska och svenska europaparlamentariker på plats för att svara på frågor. Inför presskonferensen besvaras frågor av Inez Abrahamzon på tel. + 46 70 695 5670. Inbjudan till presskonferensen finns på webbplatsen helasverige.se. För mer om den europeiska landsbygdsriksdagen se dess hemsida.

Kategorier
2013 Nyhetsbrev 29/2013

Material från konferensen Living Local Economies finns nu tillgängligt på nätet

Konferensen Living Local EconomiesNordiska konferensen Living Local Economies – supportive financial tools and instruments, som arrangerades 25-26.6 i Åre, kan man nu ta del av i efterhand. Materialet med en kort video som summerar konferensen, en skriftlig dokumentation från konferensen och länk till deras Youtube med videodokumentationer är nu tillgängligt på deras webbsida.

Kategorier
2013 Nyhetsbrev 29/2013

Botnia-Atlantica-programmet håller årskonferens i Vasa

Botnia-Atlantica-logoVill du få en inblick i det kommande Botnia-Atlantica-programmet 2014-2020? Ta chansen under Botnia-Atlantica-programmets årskonferens 2013 som äger rum i Vasa 10-11.9. Under konferensen diskuterar man frågan om det inför framtiden är möjligt att skapa än större mervärde av de projekt som beviljas, medan ett annat fokus är framtagandet av kommande program. Deltagarna kommer bl.a. att få tillfälle att lära mer om, samt diskutera innehållet i det framtida programmet. Föreläsningarna simultantolkas mellan svenska och finska.

Uppgifterna om konferensen med anmälningsuppgifter (anmälan senast 30.8) och länk till programmet finns bl.a. i Österbottens förbunds Nyhetsposten – Uutisposti nr 8-2013.

Kategorier
2013 Nyhetsbrev 29/2013

Demokratins problem diskuteras på forumet Dinasikt.fi

Otakantaa.fiPå forumet Dinasikt.fi finns diskussioner och enkäter om demokratins problem, en diskussion som är öppen 21.8-10.9, och vars tema har utvecklats av ett medborgarråd. Justitieministeriet har tillsammans med Konsumentforskningscentralen och Sivistysliitto Kansalaisfoorumi SKAF rf inrättat ett Medborgarråd, viket består av 25 medborgare som representerar Finlands befolkning så heltäckande som möjligt. Medborgarrådet en ny kanal för att samla in direkt medborgarrespons om viktiga samhälleliga frågor, och diskussionens resultat används vid medborgarrådets andra sammanträde i september då medlemmarna av rådet söker efter lösningar till de identifierade problemen. Efter det öppnas en ny diskussion på forumet som är öppen 18.9-2.10.

Kategorier
2013 Nyhetsbrev 29/2013

Livfulla byar välkomnar till äkta upplevelser

Lomalaidun - bykartaFemton byar önskar dig välkommen att ta del av äkta upplevelser via olika evenemang. Det är Lomalaidun som samlat 15 byar på en webbplats, där man även kan ta del av byarnas mångsidiga fritidsutbud, smakliga läckerheter och hemtrevliga övernattningsställen. De har verksamhet året runt, så upplev årstidernas bästa sidor i byarna: sommarens grönska, höstens färger, vinterns snöglädje och vårens uppvaknande.

Bykartan finns på webbplatsen http://tervetuloakylaan.fi/.

Lomalaidun ry är en landsomfattande förening som strävar till att öka turismen till landsbygden, och vars främsta uppgift är att förmedla information om turism och produktutveckling, att främja försäljning och markandsföring, samt att öka och förbättra yrkeskunskap och företagsverksamhet inom branschen.

Kategorier
2013 Nyhetsbrev 29/2013

För första gången i vårt lands historia utgår man inte från lokalt anpassade lösningar som drivkraft i samhällspolitiska reformer – professor Stefan Sjöblom

Two wooden mannequins pushing puzzle pieces togetherProblemen som finns i kommunreformen, gör det angeläget att fundera på färdvägar som kunde leda framåt, där en av de viktigaste frågorna gäller lokalsamhällets framtida roll. Ännu in på 1990-talet var Finland utpräglat lokalt, och i ett längre historiskt perspektiv märker man snabbt att lokalsamhället spelat en viktig roll i alla skeden av den finländska samhällsutvecklingen. Men för första gången i vårt lands historia är det nu helt åsidosatt som drivkraft i samhällspolitiska reformer, i den meningen att man inte mera utgår från lokalt anpassade lösningar.

”Det leder till ett perspektivfel i politiken som betyder att man nervärderar den lokala variationens och de lokala drivkrafternas betydelse för att lösa samhällsproblemen. Det är av många orsaker en farlig väg.”

Kategorier
2013 Nyhetsbrev 29/2013

Svårt med diskussion om den brokiga mosaiken av lokala samhällen – professor Hannu Katajamäki

Autobahn Passing FarmsSamhällsdiskussionens huvudströmning känner inte igen Finlands varierande geografi, för många debattörer lever i huvudstadsregionen och deras tolkning om vårt samhälle baserar sig på en snäv minimetropolsynvinkel. Samma gäller mediets koryféer, vilka går med huvudstadens lobbyister och forskningsinstitutioners sakkunniga, som bara talar om genomsnitt och vill, eller kan inte, analysera vårt samhälles geografiska karaktär.

”Medborgarnas vardag finns dock i lokala samhällen och inte på den genomsnittliga verkligheten som den hegemoniska diskursen behandlar. Finland är inte som knappnålens spets, utan en brokig mosaik av olika slags lokala samhällen.”