Kategorier
2019 Nyhetsbrev 16/2019

Viktigt för hela landet att glesbygden har framgång

Den parlamentariska arbetsgruppen för glesbygder överlämnade 11.10 sin slutrapport, Harvaan asuttujen alueiden parlamentaarisen työryhmän loppuraportti (Slutrapport från den parlamentariska arbetsgruppen för glesbygder), till jord- och skogsbruksminister Jari Leppä. Rapporten innehåller över 40 åtgärdsförslag som, om de genomförs, stärker livskraften i glesbygderna i hela landet. Åtgärderna ökar glesbygdsinvånarnas välbefinnande, samt glesbygdsföretagens möjligheter att nå framgång.

Arbetsgruppens åtgärdsförslag handlar bland annat om att främja platsoberoende arbete, trygga tillgången till polistjänster i hela landet, i synnerhet i fråga om larmuppdrag, samt att främja livslångt lärande i glesbygderna. ”När vi tänker på hela Finlands framgång, är det ett viktigt mål att glesbygden har medvind”, konstaterade minister Leppä som är Landsbygdspolitiska rådets ordförande.

Mer info finns på webbplatsen landsbygdspolitik.fi.

Kategorier
2019 Nyhetsbrev 16/2019

Leva ett med naturen – doktorsavhandling om naturen som hälsofrämjande resurs

Ghita Bodman
Bildkälla: Åbo Akademi

Vägar till välmående och livskvalitet är många, men grunden till de olika vägarna sätts i barndomen. Vägvalet till ett bättre mående i medelåldern påverkas av arvet med historia och traditioner som har upplevts positiva i barndomen. Även sociala relationer är viktiga i vägvalet. Dessa ger en känsla av trygghet och tillhörighet. Platsen där man tillbringar sin barndom har en betydande inverkan på var man som vuxen hittar de ställen där man kan ladda sina batterier. Genom att hitta platser och aktiviteter i naturen som har en hälsofrämjande inverkan, kan man också använda sig av den återhämtande effekten i sitt dagliga liv.

För att upprätthålla sitt mående har människan sedan urminnes tider använt sig av naturen. I något skede har detta glömts bort, speciellt då trenden att flytta till tätorter och städer kom. I en global, digitaliserad vardag gäller det att hinna med allt mera. I det ekorrhjulet har naturen fått större betydelse igen för att människan ska kunna upprätthålla sitt välmående.

Kategorier
2019 Nyhetsbrev 16/2019

Finlandssvenska Landsbygdsriksdagen 2020 hålls i Lovisa

Nästa år hålls den finlandssvenska Landsbygdsriksdagen i Lovisa. Evenemanget startar torsdagen den 10 september kl. 11 och avslutas följande dag den 11 september kl. 14. Det blir den sextonde Landsbygdsriksdagen i ordningen, alltsedan starten 1990 då den första gången hölls i Vörå, liksom följande gång 1992, medan den tredje ordnades i Ekenäs år 1994 och omfattade då för första gången hela Svenskfinland med modell från de två första Landsbygdsriksdagarna i Vörå.

Sedan har i tur och ordning Kimito, Såka, Pellinge, Nagu, Närpes, Karis, Mariehamn, Borgå, Korpo, Pedersöre,

Kategorier
2019 Nyhetsbrev 16/2019

Forum för byaktiva i landsbygdssverige

Foto: Landsbygdsnätverket

Landsbygdssverige kryllar av kreativa och levande byar, men sällan eller aldrig får de tillfälle att mötas, vilket projektet Aktiva byar har ändrat på. Ett nätverk med över 100 samhällen har lett till erfarenhetsutbyte, kunskapsöverföring och inte minst inspiration. Aktiva byar är nominerad till Ullbaggegalan i kategorin Smarta lands- och kustbygder.

Läs mer på webbplatsen landsbygdsnatverket.se.

Kategorier
2019 Nyhetsbrev 16/2019

Finlandssvenska eldsjälar som får byar och småorter att blomstra – ”lyssna inte på någon som säger att det inte går”

Tre finlandssvenska eldsjälar som brinner för sin sak är Erika Englund, Ellen Järvinen och Marita Grönberg. Englund driver en bybutik i Pellinge där antalet människor under vintern minskar till en tiondedel. Men Englund håller verksamheten och humöret igång, emellertid krävs det mer än en människa för att hålla orten vid liv.

Järvinen har ett sommarcafé i Kasnäs och tar till vara så gott som allt från djur till grönsaker, medan Grönbergs stora passion är böcker. Ifjol blev hennes bokhandel När-bok i Närpes utsedd till årets bokhandel 2018 på Helsingfors bokmässa.

Läs mer på webbplatsen svenska.yle.fi och se TV-programmet Närbild (7.10) på arenan.

Kategorier
2019 Nyhetsbrev 16/2019

Lyckat med influencers som marknadsförde byar i Österbotten

Resultatet av Aktion Österbotten rf:s projekt Byainfluencer, som satsade på att marknadsföra landsbygden på de sociala medierna, visade sig vara ett lyckat drag då många bilder på Facebook fick stor spridning. Tolv personer åstadkom bl.a. 500 inlägg på Instagram under tre månader med hela 300 följare. Från Aktions sida följde man med projektet under sommarmånaderna. Influencers postade dels på det särskilt skapade kontot @Byainfluencer på Instagram, dels på Facebook, samt att de hade de en blogg på Aktion sidor. Byaombudet på Aktion Susanne Blomqvist säger att de ville lyfta fram något annat än det vanliga pratet om att landsbygden avfolkas och att det inte finns något att göra där. De ville lyfta upp de positiva sakerna.

Uppgifterna är från en artikel, skriven av Fredrik Westblom, i Vasabladet (6.10). Se även webbplatsen aktion.fi.

Kategorier
2019 Nyhetsbrev 16/2019

Närpes framgång kan visa väg för andra orter

Forskaren Michael Kull från Nordiska ministerrådets forskningscenter Nordregio har identifierat faktorer bakom 14 nordiska landsbygdsorters framgång, bland dem Närpes. Kull påpekar att de nordiska länderna verkar under ganska likadana samhällsramar och förutsättningar, men något har gjort just dessa orter framgångsrika, och det är faktorer han velat identifiera. Det finns en del sådana som är gemensamma för de framgångsrika orterna i studien, t.ex. en stark företagaranda och tillgång till service.

I tisdags (1.10) var så Kull i Närpes för att berätta om resultaten under ett seminarium. Han kunde då bland annat konstatera att Närpes ställning som inflyttningskommun befästs med färska siffror från Statistikcentralen, men liksom med övriga orter i undersökningen, är det inte den enda faktorn som står bakom framgången, utan det handlar om en kombination av flera olika saker.

Kategorier
2019 Nyhetsbrev 16/2019

Centraliseringsreformer och landsbygden – forskningsprojekt om landsbygdssäkring håller slutseminarium i Vasa

Flygbild över en del av Sundom by – stadsdel i Vasa

Åbo Akademis forskningsprojekt Landsbygdssäkring i landskaps- och vårdreformen arrangerar ett slutseminarium i Vasa 28 oktober kl. 13.00. Projektets centrala målsättning har varit att undersöka konsekvenserna av centraliserande förvaltningsreformer för landsbygden och hur den här centraliseringen kan hanteras ur landsbygdens perspektiv. Under seminariet presenteras projektets centrala slutsatser och inbjudna talare reflekterar över landsbygdens utmaningar ur olika perspektiv. Olika typer av landsbygd påverkas på mycket olika sätt av centraliseringar – inte minst är förutsättningarna för att hantera utmaningarna ytterst varierande.

Kategorier
2019 Nyhetsbrev 16/2019

Raseborgs byaträff med byaplanering och utvecklingen av föreningshusen

Måndagen den 28 oktober ordnar Raseborg stad och Nylands Byar rf en byaträff för Raseborgs byar och föreningar och andra intresserade. Temat är byaplanering och utveckling av föreningshusen. Träffen är i Stämbacka i Pojo, Hanna Gardbergsvägen 1 kl. 18.00.

Uppgifterna är från webbplatsen uudenmaankylat.fi med länk till anmälan (görs senast 25.10 kl. 12).

Kategorier
2019 Nyhetsbrev 16/2019

Ny hemsida för Leader Åland

Lokalkraft Leader Åland rf har förnyat sin hemsida. Bekanta er med den fräscha layouten!

Leader Åland är en ideell förening som grundades 2007 (2006) med syfte att verka för landsbygdens utveckling. Styrelsen ansvarar för administrationen av de två lokala aktionsgrupperna – Den lokala aktionsgruppen (LAG) och Fiskets lokala aktionsgrupp (FLAG).

I EU-sammanhang räknas hela Åland som landsbygd, inklusive Mariehamn, eftersom invånarantalet understiger 20 000 invånare. Leader Åland huserar numera vid Landsbygdscentrum i Jomala.

Webbplatsen finns på adressen leader.ax.