Kategorier
2019 Nyhetsbrev 14/2019

Den hållbara utvecklingens tillstånd oroväckande – forskargrupp presenterar sex ”nycklar” till förändring

FN:s generalsekreterare gav 2016 en oberoende grupp forskare i uppgift att undersöka den hållbara utvecklingens tillstånd globalt. Gruppens första rapport, The Future is Now: Science for Achieving Sustainable Development – Global Sustainable Development Report 2019, offentliggjordes onsdagen den 11 september i New York. Till skillnad från de årliga uppföljningsrapporterna analyserar denna rapport, som ges ut när det gått ca fyra år sedan Agenda 2030 utarbetades, helheten ur ett bredare tvärvetenskapligt perspektiv.

Huvudbudskapet i rapporten är, att fastän läget vad gäller hållbar utveckling är allvarligt, så går det fortfarande att påverka. Forskargruppen framhåller att det är bråttom att säkerställa en hållbar utveckling.

Kategorier
2019 Nyhetsbrev 14/2019

Stödsystemet för glesbygdsbutiker ska ge bättre tillgång till tjänster och stärka glesbygdens livskraft

Stödansökan som gäller försöksprojektet Bybutiker som mångservicecenter öppnar fredagen den 13 september. Projektet har beretts under ledning av jord- och skogsbruksminister Jari Leppä. Glesbygdsbutikerna kan snart ansöka om stöd för att driva och utveckla verksamheten. Stödet beviljas av Livsmedelsverket. Stödsystemet, som nu för första gången tillämpas i Finland, ska ge bättre tillgång till tjänster och stärka glesbygdens livskraft. Ett tillgängligare serviceutbud förbättrar också regionens välfärd och företagens verksamhetsbetingelser. Tillgången till tjänster är också viktig för en stor grupp fritidsinvånare.

Mer info finns på webbplatsen landsbygdspolitik.fi.

Kategorier
2019 Nyhetsbrev 14/2019

Gestrin blir specialsakkunnig på Kommunförbundet med fokus på miljöfrågor och hållbar utveckling

Christina Gestrin
Bildkälla: Magnus Fröderberg/norden.org

Christina Gestrin blir specialsakkunnig på Finlands Kommunförbund och knyts till förbundets svenska team. Hon kommer att fokusera på miljöfrågor och hållbar utveckling på det svenska och tvåspråkiga kommunfältet. Gestrin får också ansvar för utvecklingen av kontakterna till de svenska och tvåspråkiga kommunerna. Veteranpolitikern är agronomie- och fortsmagister med miljöfrågor som specialområde. Det som fick Gestrin intresserad av uppdraget, är hållbarhetsfrågor i kustkommunerna.

Mer info finns på webbplatsen kommunforbundet.fi.

Kategorier
2019 Nyhetsbrev 14/2019

Tjöck är Månadens by i Österbotten

Byn Tjöcks läge på kartan Bildkälla: Wikipedia

Månadens by i september och oktober är Tjöck som ligger i Kristinestads kommun. Ungefär 500 personer bor i den gamla byn som nämns i skrift redan från 1303. Litenheten till trots, så har man ett rikt förenings- och företagsliv, samt en egen drive-in-grill och café- & lunchrestaurangen Tinka. Tjöck IK har hand om många olika idrottsaktiviteter, medan den aktiva ungdomsföreningen ordnar olika evenemang som danser, loppmarknader och teaterföreställningar för barn.

Företagen är många, varav pappersbolaget Stora Enso har en av sina pappersfabriker i Tjöck, vilket ger arbete till många tjöckbor. Förutom pappersfabriken finns det många mindre, men framgångsrika företag i byn som Krikoma och Electrocon.

Uppgifterna är från webbplatsen aktion.fi.

Kategorier
2019 Nyhetsbrev 14/2019

Ny bya-assistent vid Nylands Byar

Behöver ditt hushåll städas eller din gård snyggas upp i höst? Vill du ha hjälp med uträttande av ärenden eller små renoveringsarbeten? Nylands Byar rf:s nya bya-assistent har inlett jobbet 2.9. Bya-assistenten kan beställas förmånligt till Vichtis, Högfors, Lojo och Esbo områdena.

Mer info fins på webbplatsen uudenmaankylat.fi.

Kategorier
2019 Nyhetsbrev 14/2019

Föreslå mottagare till Demokratiutmärkelsen

Demokratiutmärkelsen som utdelas av projektet Öppen förvaltning, som koordineras av finansministeriet, beviljas aktörer eller organisationer inom den offentliga förvaltningen som främjat demokrati och öppen förvaltning. Målet med utmärkelsen är att förstärka en sådan verksamhetskultur i Finland som stöder var och ens delaktighet. Demokratiutmärkelsen tilldelas nu för fjärde gången och den utdelas vid Demokratidagsseminariet den 9 oktober i centrumbiblioteket Ode, Helsingfors.

Finansministeriet utdelar demokratiutmärkelsen i samarbete med justitieministeriet och Finlands Kommunförbund. Förslag kan lämnas in till den 13 september kl. 12 elektroniskt via elektronisk formexternal link och per post till adressen Finansministeriet/registratorskontoret, PB 28, 00023 Statsrådet.

Uppgifterna är från webbplatsen valtioneuvosto.fi med länk till noggrannare kriterier och anvisningar.

Kategorier
2019 Nyhetsbrev 14/2019

Leader-rådgivare söks till Aktion Österbottens energiska team

Aktion Österbotten rf arbetar för landsbygdsutveckling med en personal som ger råd åt bidragssökande ur Europeiska landsbygdsprogrammets Leader-strategi eller Europeiska havs- och fiskerifondens Leader-strategi (EHFF). Till sitt energiska team söker man nu en Leader-rådgivare som i huvudsak arbetar för norra delen av verksamhetsområdet, Jakobstadsregionen, och sköter kundservice på kansliet i norr, informerar om möjligheter till Leader-projekt, aktiverar tänkbara sökanden, initierar ansökningar för projekt- och företagsstöd inom Leader-strategin, samt förbereder ärenden tillsammans med resten av Leader-teamet till verksamhetsledaren och styrelsen.

Till kvalifikationerna hör att du är noggrann, initiativrik, social, flexibel och ser utvecklingsmöjligheter.

Kategorier
2019 Nyhetsbrev 14/2019

Digitalisering, säkerhet och andra landsbygdsfrågor tas upp på Kommunmarknaden

Under Kommunmarknaden (11-12.9) kommer man även i år att diskutera en hel del landsbygdsangelägenheter. Det blir diskussion om ansvariga transporttjänster på landsbygden, säkerhet och beredskap, arbetets omvälvning – ungdomars nya vägar till arbete och entreprenörskap, bredbandsförbindelser på landsbygden – diskussion om valmöjligheter, samt digitalisering i små kommuner och på landsbygden.

Mer info finns på (finska) webbplatsen maaseutupolitiikka.fi.

Kategorier
2019 Nyhetsbrev 14/2019

Seminarium om samhälleligt och socialt företagande hålls i Vasa

Välkommen på seminarium om samhälleligt och socialt företagande 25.9 i Vasa.

Uppgifterna är från webbplatsen aktion.fi.

Kategorier
2019 Nyhetsbrev 14/2019

Outdoor – vandringsledsdagar i Sverige

Välkommen på Outdoor-Leader vandringsledsdagar till Sverige!

Vi startar 23.10 med kvällsbåt från Åbo och reser med abonnerad buss under hela resan.

Detta är ett fint tillfälle för att få nya idéer och träffa nya samarbetsparter. Centrala teman på denna resa är vandrings-och cykelleder samt mat.

Uppgifterna är från I samma båts webbplats sameboat.fi. Klicka på bilden för närmare info och anmälningsuppgifter.