Kategorier
2019 Nyhetsbrev 12/2019

Byhandbok i Kristinestad ska förse ortsbor och inflyttare med allmän och byspecifik information

Inom ramen för det fleråriga Leader-projektet Lande-Bo, som drivs i Aktion Österbottens regi, hoppas man kunna förverkliga en byhandbok som ska förse ortsbor och inflyttare med både allmän och byspecifik information. Ett utannonserat diskussionsmöte om landsbygdsutveckling på Kilen i Sideby den 16 maj, som tyvärr gick ortsborna helt och hållet förbi, diskuterade några representanter från Aktion Österbotten, Dennis Rundt som leder Medborgarforum i Kristinestad, Henriksdalsföretagaren och byföreningsprofilen Erik Tasanko och några personer till kring olika frågor med anknytning med landsbygdsutveckling i södra Kristinestad.

Projektledaren Frida Lähdesmäki från Aktion Österbotten presenterade i samband med sin översikt av Leader-projektet Lande-Bo ett påtänkt byhandboksprojekt.

Kategorier
2019 Nyhetsbrev 12/2019

Lotlax är Månadens by i Österbotten

Musicerande på byagården
Bildkälla: Aktion Österbottens hemsida

Månadens by i juni är Lotlax som finns i Vörå kommun. I byn, som är belägen sex kilometer från Vörå centrum, finns ungefär 30 hushåll. Invånarna är en brokig skara av nyinflyttade, återflyttare och sådana som aldrig flyttat bort. De åter- och nyinflyttade består i huvudsak av barnfamiljer, vilket gjort att byn har vuxit under de senaste åren.

Den samlande punkten i Lotlax är hembygdsföreningen som driver byagården mitt i byn. En stor del av verksamheten vid byagården är riktad till invånarna för att skapa gemenskap i byn, bl.a. ordnas grillfester och liknande träffar. Föreningen ordnar också evenemang dit alla är välkomna. Ett populärt inslag har varit familjefesterna som ordnats på sommaren.

Kategorier
2019 Nyhetsbrev 12/2019

SILMU belönade de bästa Leader-projekten

Utvecklingsförening SILMU rf belönade på sitt vårmöte 21.5 de bästa Leader-projekten i två kategorier, det bästa allmännyttiga projektet och det bästa företagsprojektet. Dessutom belönades Årets SILMU by. Prisen gick i år till aktörer i Pukkila, Lappträsk och Borgå. Titeln bästa allmännyttiga projekt gick till Ampun 4H-yhdistys ry som förverkligat projektet Ruokapakki i samarbete med Lahden 4H-yhdistys i Lappträsk, Mörskom, Pukkila, Nastola och Orimattila under åren 2015-2018. Titeln bästa företagsprojekt gick till Ullakko-tuote i Lappträsk, som förverkligat projektet Veisto-tuotteet under åren 2015-2018.

Läs mer om SILMU:s vårmöte i föreningens pressmeddelande.