Kategorier
2019 Nyhetsbrev 07/2019

Finlands Byar föreslår småskoltillägg och bybutiksstöd i regeringsprogrammet

Somen Kylät ry – Finlands Byar rf har offentliggjort sitt förslag till följande regeringsprogram. Som företrädande organisation för byar, stadskvarter och Leader-grupper lyfter Finlands Byar upp som sin högsta prioritet att vågen av närskolornas nedläggningar upphör. Dessutom vill man säkerställa tillförlitliga dataanslutningar till alla finländare, förbättra bybutikernas ställning med bestående bybutiksstöd, stärka Leader-metoden och höja byaverksamhetens statsbidrag.

Läs mer på (finska) på webbplatsen suomenkylat.fi.

Kategorier
2019 Nyhetsbrev 07/2019

Kurikka arrangerar Landsbygdsparlamentet 2020 – Nurmes i tur 2023

Bildkälla: maaseutuparlamentti.fi

Tävlan om platsen för Landsbygdsparlamentet 2020 har på sätt och vis två vinnare. Det riksomfattande evenemanget ordnas i Kurikka 1-3.10.2020. Kurikkas förslag ”Tulevaisuus lautaselle” fick mest röster i en tajt final. Dessutom beslöt Landsbygdsparlamentets huvudarrangörer (29.3) att Landsbygdsparlamentet 2023 ordnas i Nurmes.

Läs mer (på finska) på webbplatsen maaseutuparlamentti.fi.

Kategorier
2019 Nyhetsbrev 07/2019

Nya projektlotsar för Leader Åland

Filip Blomberg
Bildkälla: Leader Åland
Kristoffer Rancken
Bildkälla: Leader Åland

Filip Blomberg (Fma Levande Natur Åland) och Kristoffer Rancken (Fma Ädelskog) har anlitats som tillfälliga projektlotsar för Leader Åland. För fiskeprojektlots Filip Blomberg är uppdraget att hitta och stödja nya projektansökningar från FiskeLeader (FLAG) inom temat miljö, upplevelse och kunskap, riktat på fiske och hav. Blomberg kan hjälpa till med projektplanering, budgetering, ansökan och allmänna frågor.

För miljöprojektlots Kristoffer Rancken innebär uppdraget att ge allmän rådgivning och konsultering, planering av våtmarker med hjälp av GIS och terrängmätning, arbetsledning, samt dokumentation med drönare (foto, video, 2D, 3D) för utbildning och inspiration för andra.

Uppgifterna är från webbplatsen leader.webbhuset.fi.

Kategorier
2019 Nyhetsbrev 07/2019

Nyhetsbrev från Nylands Byar

Nylands Byar har gett ut sitt andra nyhetsbrev, i vilket man bl.a. kan läsa om att det hålls byaträff och föreningens årsmöte 11.4, att man anställt en bya-assistent från 1.4, samt Öppna Byarnas dag och Byarallyt 8.6.

Det tvåspråkiga nyhetsbrevet (2/2019) finns att läsas på webbplatsen mailchi.mp.

Kategorier
2019 Nyhetsbrev 07/2019

”Jär är e bra” – Socklot Månadens by i Österbotten

Byskolan
Bildkälla: Aktion Österbottens hemsida

Socklot är en växande by mittemellan Nykarleby och Jakobstad med ca 550 invånare. Byn består av två delar, Storsocklot och Lillsocklot. Dessutom är byn antagligen världens mest pälsfarmstäta by med tjugotalet aktiva farmare. I byn finns dagis, förskola och skola för åk 1-6. Bland de många aktiva företag som finns i byn, finns allt från grustransporter och maskinentreprenad, verkstad, musteri, städfirma, massör till Tavast besöksgård. Under de senaste 10 åren har även flera landsbygdsprojekt genomförts i byn.

Det bästa med Socklot är det gynnsamma läget mellan två städer och nära till havet. Att byskolan får finnas kvar är något som ses som mycket viktigt för byn och som säkert bidragit till den stora inflyttningen av unga familjer.

Kategorier
2019 Nyhetsbrev 07/2019

Nomineringar till Årets by i Österbotten i gång

Aktion Österbotten rf utser Årets by i landskapet tillsammans med Österbottens förbund varje år. Årets by utses på basen av ansökningar från byarna. Den första österbottniska utmärkelsen utdelades år 2001. Utmärkelsen ger även byn chans att vara med i kampen om att bli utsedd till Årets by på riksplanet. Björköby i Korsholm vann det nationella priset 2000, medan Älvbyarna i samma kommun fick en hedersutmärkelse år 2015.

Utöver Årets by, som i fjol blev Singsby i Korsholm, utses även Årets landsbygdsaktör och Byaverksamhetens vägvisare i Österbotten. Förra året utsågs Elisabeth Henriksson från Sundom, Vasa till Byaverksamhetens vägvisare, medan REKO-ringarnas grundare Thomas Snellman från Pedersöre utsågs till Årets landsbygdsaktör.

Mer info och nomineringar via länkar (nominering senast 16.4) finns på webbplatsen aktion.fi.

Kategorier
2019 Nyhetsbrev 07/2019

Dags att rösta om var Landsbygdsparlamentet 2020 ska hållas!

Bild:@landsbygdsnätverket, Heli Sorjonen

Var vill du samla gänget och engagera dig i möjligheterna för vår landsbygd och lägga manken till för att främja hållbara utvecklingsmål? Vilken orts verksamhet, kultur, miljö och aktörer vill du bekanta dig noggrannare med inom ramarna för Landsbygdsparlamentet. De orter som tävlar om att få arrangera Landsbygdsparlamentet 2020 är sydöstra Finland (Rauha, Villmanstrand), Kurikka och Nurmes. Låt din röst höras! Ge tummen upp för den egen favorit på Viima-plattformen.

Röstningen pågår 26-28.3. Länk till Viima-plattformen finns bl.a. på webbplatsen maaseutupolitiikka.fi.

Kategorier
2019 Nyhetsbrev 07/2019

Landsbygdens utveckling förenar EU

Senaste vecka (14.3) fick Finlands Byars ordförande Petri Rinne framföra synvinklar från landet med mest landsbygd inom EU under en konferens ordnat av europeiska Landsbygdsriksdagen och Europeiska ekonomiska och sociala kommittén. Material från konferensen Making rural areas the engines of a sustainable Europe i Bryssel finns nu att laddas ner från kommitténs webbplats.

Under konferensen betonades bl.a. landsbygdsutcecklingen som motmedel mot populism, befrämjare av smarta byar och samhällsbaserat klimatarbete. Få ärenden har ett så brett stöd inom EU som landsbygdens livskraftspolitik (även i Finland vill 80 % hålla landsbygden livskraftig enligt Yles enkät från i fjol). Leader och andra landsbygdsutvecklingsinitiativ från EU förenar således EU och får även stöd inom populistiska rörelser som kritiserar unionen.

Läs mer (på finska) vad ordförande Rinne skrivit på organisationens blogg.

Kategorier
2019 Nyhetsbrev 07/2019

Vem blir rikets femtonde byfåne?

Byfåne nr 11 Raimo Nummela med pokal under Landsbygdsparlamentet i Leppävirta 2017 då tio av rikets officiella byfånar var samlade.
Foto: Kenneth Sundman

Det är dags att hitta en ny byfåne i landet, vilken väljs under sommaren. Hederstiteln ”Rikets Byfåne” är en livslång utnämning. Den officiella byfånen fungerar som den finländska byaverksamhetens vägvisare, som en visionär för framtiden. Man söker en person som fördomsfritt, med stark vilja och som sätter sig själv i blöt, har fått till stånd betydande och konkreta saker. Tiden för ansökan pågår till och med 30.4. Rikets femtonde byfåne kröns 31.8 under utnämningsbegivenheter i Äänekoskis Koivistonkylä 31.8.

Mer info och ansökningsuppgifter finns (på finska) på webbplatsen kylahullu.net.

Kategorier
2019 Nyhetsbrev 07/2019

Evenemang om digitala lösningar inom kultur och turism ordnas i Vasa

Mingla, bearbeta idéer, få tips och uppslag till nästa utvecklingsåtgärd kring digitala lösningar i den egna verksamheten! Aktion Österbottens Leader-rådgivare finns också på plats för att man skall kunna diskutera finansieringsmöjligheter och tidtabell genast.

Tillfället är riktat till muséer, kulturproducenter och andra som har ett besöksmål som byaföreningar, byadel/stadsdel eller föreningar som vill ta i bruk digitala lösningar som är nya för dem. Evenemanget Digitala lösningar inom kultur och turism, som ordnas 29.3 kl. 8.30-16 i Vasa på Bock’s Corner Brewery av projektet Innospiration Österbotten, är kostnadsfritt och del av All Digital Week som pågår hela vecka 13 med huvudevenemanget i Vasa på Academill 25.3.

Mer info med program och anmälningsuppgifter (anmälan senast 26.3 kl. 16) finns på webbplatsen aktion.fi.