Kategorier
2017 Nyhetsbrev 01/2017

Stärkandet av fiskerinäringen kring Bottniska viken behandlas på seminarium i Vasa

gaddaUnder seminariet Hur kan vi stärka fiskerinäringen kring Bottniska viken? samlas olika aktörer kring Bottniska viken för att fundera på hur man genom att samarbeta och dela med sig av kunskap kan stärka fiskerinäringen och blå tillväxt vid Bottniska viken. Vilka nya möjligheter finns det för att växa? Deltagande i seminariet, samt kaffeservering är avgiftsfritt. Seminariet hålls 6-8.2 på Rantasipi i Vasa med Kustaktionsgruppen vid Aktion Österbotten rf som arrangör. Ämnen som behandlas är bl.a. hållbarhet, smartfisk, samarbete och nätverk kring Bottniska viken, projektfinansiering, vildfisk, redskapsutveckling, lakodling, samt även workshops och diskussioner. OBS! Åbo Akademi arrangerar ett seminarium om skarvens socioekonomiska effekter 8.2 kl. 14.

Hela programmet och anmälningsuppgifter (anmälan senast 13.1) finns som länk på webbplatsen kag.aktion.fi.

Kategorier
2017 Nyhetsbrev 01/2017

Lokalekonomidagar i Sigtuna om mikrofonder, mångfald och sociala ekonomins entreprenörskap

Lokalekonomidagarna - logoDen 23-24 februari hålls Lokalekonomidagarna i Sigtuna med kunniga föreläsare som ger dig kunskap om mikrofonder, mångfald och den sociala ekonomin s entreprenörskap. Lokalekonomidagarna är en arena och mötesplats för kunskap och nätverkande kring hur man kan stärka lokala ekonomier i vårt västra grannland. Med goda exempel och forskning visar Lokalekonomidagarna hur hållbar, lokal utveckling kan organiseras och finansieras. Konferenserna syftar till att lösa problem genom att tillgängliggöra information och inspirera till handling.

Mer info, program och anmälan (senast 23.1) finns på webbplatsen lokalekonomi.helasverige.se.

Kategorier
2017 Nyhetsbrev 01/2017

Konferens om crowdsourcing hålls i Norrbotten

crowdsourcingDen 15-19 mars arrangeras konferensen The Crowdsourcing Week Summit Arctic Circle i Luleå och Vuollerim. Konferensen, som hålls på engelska, kommer att fokusera på grön teknik, energi, crowdfunding och entreprenörskap, framtida arbete, landsbygdsutveckling och lärande. Vuollerim framhålls som ett lysande exempel på crowdsourcing där man delar med sig och arbetar tillsammans med idéer för utveckling, oavsett om det gäller företagande, demokrati, utbildning eller något annat. Crowdsourcing har också kallats för det enklare ”kunskapsknytis”. När konferensen nu återvänder till Norrbotten och Vuollerim, där den även hölls 2015, är det som en del av en större satsning på utveckling i regionen. Till konferensen kommer även internationella deltagare med bidrag till knytiset.

För mer info och anmälan (senast 15.2) se länkar på webbplatsen helasverige.se.