Kategorier
2017 Nyhetsbrev 04/2017

Vad är en urban norm? – om attityder land-stad

Det råder en ojämn maktrelation mellan land och stad. Olika attityder föder motsättningar och påverkar hur vi utformar vårt samhälle. Så hur förbättrar vi attityder och värderingar för att få balans mellan land och stad, och vad innebär en urban norm? Hur märks den i vår vardag, och vilka konsekvenser får attityderna? I svenska Landsbygdsnätverkets podcast Landet får vi höra Göran Greider, chefredaktör på Dala-Demokraten, Terese Bengard, verksamhetsledare för Riksorganisationen Hela Sverige ska leva och Hans Westlund, professor på institutionen för Urbana och regionala studier vid KTH, diskutera med olika infallsvinklar.

Tjugosjätte avsnittet, Sergelstorgsperspektivet – om attityder land-stad, finns att lyssnas på webbplatsen landsbygdsnatverket.se.

Kategorier
2017 Nyhetsbrev 04/2017

Urbanisering ”förvildar” det finländska landskapet

Skogsren i Högholmens djurpark i Helsingfors Bildkälla: Av Uusijani – Eget arbete, CC0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=11256656

Det pågår en förvildning av det finländska landskapet, hävdar vildmarksguiden Mattias Kanckos i Pedersöre. På en och samma dag har han sett spår av varg, järv, lo och skogsren, och skulle någon ha påstått det för 20 år sedan, så hade han inte trott det. Kanckos menar att det är en följd av urbaniseringen. Folk flyttar in till städerna och ödegårdarna på landsbygden har blivit fler. Rovdjuren i sin tur ökar tack vare fredning. I spåren på skogsrenen följer varg och järv och alla är skyddsvärda.

Senaste inslaget är skogsrenen som vandrat från Perho, där några djur föddes upp i en inhägnad på 1980-talet och sedan släpptes ut i det fria. Före utplanteringen återstod endast spillror av stammen i ryska Karelen och lite på den finländska sidan om gränsen. Enligt Kanckos finns det även planer på att släppa lös skogsren i Lauhavuori nationalpark i Södra Österbotten.

Kategorier
2017 Nyhetsbrev 04/2017

REKO expanderar kraftigt i Sverige

På kort tid har 16 REKO-ringar startat i Sverige och lika många ligger i startgroparna. Ringarna ligger som ett bälte över Sveriges mitt, från Östhammar i öst till Göteborg i väst. Thomas Snellman, initiativtagaren till REKO i Finland, tror att det kan bli minst 100 ringar i Sverige före årets slut. Snellman gav flera föreläsningar om konceptet under fjolåret, och i september 2016 startade den första ringen i Grästorp i Västra Götaland, en ort som har ca 5 600 invånare. Snellman menar att konceptet är effektivt i små och medelstora städer. I de regioner i Sverige där REKO-ringarna vinner mark, är sortimentet bra, samt att det finns långa traditioner av gårdsförsäljning, som i kombination med den stora entusiasmen sätter fart på expansionen.

Kategorier
2017 Nyhetsbrev 04/2017

SOTE- och landskapsreformens konsekvenser för offentliga måltidstjänster och regionala ekonomin

Landsbygdspolitiska rådets sekretariat, landsbygdspolitikens nätverk för näringar och kompetens på landsbygden och glesbygdsnätverket yttrar tillsammans med regeringens Närmatsprogram en oro för hur de offentliga måltidstjänsterna tillhandahålls i framtiden och vilka konsekvenser reformen har för närproduktionen, företagsverksamheten och livskraften i regionerna och framför därmed följande ställningstagande:

Kategorier
2017 Nyhetsbrev 04/2017

Aktuella stugfrågor diskuteras på Stora stugseminariet i Helsingfors

Under mässan StugLiv i Helsingfors Mässcentrum 7.4 kl. 14-16 hålls Stora stugseminariet med målet att ge fritidsinvånare och landets beslutsfattare möjlighet att diskutera aktuella stugfrågor. Arrangörer är Skärgårdsdelegationen och Landsbygdspolitiska rådet, jord- och skogsbruksministeriet, Finlands Kommunförbund, Finlands egnahemsförbund/Fritidsboendes förbund rf, Byaverksamhet i Finland rf, Företagsmentorer i Finland, StugLiv-mässan – Finlands mässa.

Länk till inbjudan med anmälningsuppgifter finns på webbplatsen kylatoiminta.fi.

Kategorier
2017 Nyhetsbrev 04/2017

Säg din åsikt om landsbygdspolitikens framtid

EU:s pågående finansieringsperiod upphör år 2020, men beredandet av följande period för den gemensamma jordbrukspolitiken har redan börjat. Kommissionen vill nu genom en enkät få in åsikter som hjälp i arbetet. Enkäten är öppen till 2.5.

Det har skett stora förändringar efter att man kom överens om linjedragningar för nuvarande finansieringsperiod: producentpriserna har sjunkit, handelspolitiken har förändrats och EU har förbundit sig till nya klimatmål. Med det här i bakgrunden, så grunnar man på om medlen för EU:s gemensamma jordbrukspolitik ger det som krävs för ett lönsamt jordbruk, en livskraftig landsbygd och klimatförändringen. Många nya möjligheter, som bio- och kretsloppsekonomi samt digitalisering, behöver involveras mer.

Uppgifterna är från webbplatsen maaseutu.fi.

Kategorier
2017 Nyhetsbrev 04/2017

Öppna Byar firar 100-åriga Finland

Den landsomfattande Öppna Byarnas dag den 10 juni är en del av Finlands självständighets 100-års jubileumsprogram 2017. Jubileumsårets bärande tema Tillsammans passar utmärkt inom byaverksamheten.

Ett kanske lite storhetsvansinnigt mål, jubileumsåret till ära, är att fira öppna dörrar i 800 byar runt om i Finland – från Hangö till Utsjoki. Det erbjuds en dukning av nutids finländskhet, där å ena sidan en landsbygdslik och urban livsstil, och å andra sidan en lokal anknytning och internationalitet lever sinsemellan i fred och i livlig växelverkan.

Det är varierande verksamhet i 800 byar på en 1 370 kilometer lång sträcka. Det kommer att finnas ca 25 000 aktiva människor, som förverkligar evenemanget och byarna väntar sig ungefär 160 000 besökare – en verklig besöksdag!

Kategorier
2017 Nyhetsbrev 04/2017

Uppladdning inför ERP

Den tredje europeiska Landsbygdsriksdagen, European Rural Parliament (ERP), har sitt egna upplägg, liksom de två tidigare riksdagarna haft. I vår inleds arbetet med tematräffar runt om i olika länder i ett projekt kallat SPARCE, där även själva Landsbygdsriksdagen ingår. Temana är valda utifrån de viktigaste idéerna i det europeiska landsbygdsmanifest som antogs vid förra Landsbygdsriksdagen i österrikiska Schärding år 2015.

I Sverige arrangeras webbinarier med europeiska exempel på temat flyktingmottagande och integration på landsbygder. Webbinarierna, som är på engelska, vänder sig till lokala utvecklingsgrupper som arbetar med integration och flyktingmottagande. Resultaten kommer sedan att ligga till grund för beslut och strategier på Europanivå.

Kategorier
2017 Nyhetsbrev 04/2017

Utbildning för byaföreningsmänniskor

Suomen Kylätoiminta ry (SYTY) – Byaverksamhet i Finland rf och de regionala byaföreningarna ordnar i samarbete med Landsbygdens bildnings- och kulturförbund (Maaseudun Sivistysliitto MSL), samt Keskitien Tukisäätiö byautbildning under åren 2015-2018. Med hjälp av Keskitien Tukisäätiös allmänna understöd kan man årligen arrangera minst 19 utbildningstillfällen på landskapsnivå.

Utbildningen riktar in sig på sådan byaverksamhet där den mest effektivt aktiverar invånarna, och där även stiftelsens ändamålsparagraf beaktas på det mest verkningsfulla sättet. En sådan här punkt är utbildningen av byaföreningarnas nya aktörer.