Kategorier
2016 Nyhetsbrev 08/2016

Sommarledigt för Nyhetsbloggen

Nyhetsbloggen tar sommarledigt under semestrarna. Svensk Byaservice och IDNET önskar Nyhetsbloggens läsare en riktigt skön sommar!

Sol som blinkar

Kategorier
2016 Nyhetsbrev 08/2016

Platsbaserat samhälle som perspektiv

Bok - Näkökulmana paikkaperustainen yhteiskunta – Platsbaserat samhälle som perspektivPå senare tid har regionernas roll och gränser diskuterats nationellt, men regionerna är emellertid nätverk av platser med olika nivåer, struktur och vardag. I boken Näkökulmana paikkaperustainen yhteiskunta – Platsbaserat samhälle som perspektiv granskar man i 13 artiklar platsbaserade teman. Artiklarna, som är skrivna av forskare, sakkunniga och utvecklare, är skrivna på finska eller svenska med presentationer på det andra språket. I boken gestaltas kopplingen mellan EU:s regionutvecklingspolitik och den finländska verksamhetsmiljön. Hur förändras tyngdpunkterna med en platsbaserad utgångspunkt? Finns det en platsbaserad metod och hur fungerar den i regionutvecklingen?

Bland de 18 medverkande skribenter kan nämnas professor Kjell Andersson vid Åbo Akademi i Vasa, landsbygdsaktivisten Peter Backa, professorn i regionalvetenskap vid Vasa universitet Hannu Katajamäki och specialsakkunnig Christell Åström på jord- och skogsbruksministeriet. Publikationen är utgiven av arbets- och näringsministeriet.

Publikationen kan läsas på webbplatsen tem.fi.

Kategorier
2016 Nyhetsbrev 08/2016

HSSL tar landsbygden till Almedalen i Visby

Donnersplats i Visby
Donnersplats i Visby
Foto: Region Gotland

Riksorganisationen Hela Sverige ska leva (HSSL) kommer att befinna sig i Almedalen i juli. Den 7 juli arrangerar HSSL ett seminarium i Ideella trädgården, där man diskuterar sina fem fokusfrågor: Digital infrastruktur, kultur, finansiering, service och lokalt utvecklingsarbete. Tid och beskrivning hittas i Almedalsveckans program. Sök på ”Hela Sverige ska leva”. Almedalsveckan hålls 3-10.7.

Uppgifterna är från webbplatsen helasverige.se.

Kategorier
2016 Nyhetsbrev 08/2016

Olägenheter för utvecklingen framåt – landsbygdsöverinspektör Antonia Husberg i Landsbygdspolitikens blogg

Landsbygdspolitik.fi - logoMänniskor som förmår agera utanför sin bekvämlighetszon, för utvecklingen framåt, konstaterade en tidigare beslutsfattare i samband med en paneldiskussion under den svenska Landsbygdsriksdagen, som hölls 27-29.5 på Gotland. På agendan var ”min värdegrund och andras fördomar”. Tänk på medierapportering, den nationella politiska agendan och marknadsföring! Vad avgör om vi har eller inte har möjligheter att bo, verka och leva även på landsbygden? Vad är vår egen roll?

Läs mer (på finska) på webbplatsen maaseutupolitiikka.fi. Antonia Husberg är landsbygdsöverinspektör vid jord- och skogsbruksministeriet och ansvarar bl.a. för landsbygdspolitikens information och projektledning.

Kategorier
2016 Nyhetsbrev 08/2016

Lärkkulla plats för den finlandssvenska Landsbygdsriksdagen

Orden Finlandssvenska LandsbygdsriksdagenI höst är det dags för den fjortonde finlandssvenska Landsbygdsriksdagen, vilken går av stapeln den 22-23 oktober på Lärkkulla i Karis (Raseborg). Programmet håller som bäst på att sammanställas, men redan nu är det klart att den danske bonden Frank Erichsen kommer att medverka. Han lever sin dröm som självförsörjande bonde på en gammal gård. Mer info om Landsbygdsriksdagen kommer i augusti.

De två första Landsbygdsriksdagarna hölls i Vörå åren 1990 och 1992, medan den tredje hölls i Ekenäs år 1994 och omfattade då för första gången hela Svenskfinland med modell från de två första Landsbygdsriksdagarna i Vörå. Sedan har i tur och ordning Kimito, Såka, Pellinge, Nagu, Närpes, Karis, Mariehamn, Borgå, Korpo och Pedersöre stått som värdar. I år har då turen åter kommit till Västnyland, den här gången alltså med Lärkkulla som samlingsplats för finlandssvenska landsbygdsutvecklare. Det är nu således tredje gången Landsbygdsriksdagen hålls i Västnyland.

Kategorier
2016 Nyhetsbrev 08/2016

Leader i Finland 20 år – Hur ska det Leader-baserade utvecklingsarbetet se ut i framtiden?

Leader-logo 20 år
Bildkälla: ©maaseutuverkosto

Leader i Finland fyller 20 år och firar stort. Fundera tillsammans med landsbygdsnätverkstjänsterna på hur det Leader-baserade utvecklingsarbetet kommer att se ut i framtiden – i juni blickar man framåt ända till år 2030. Möjligheterna att delta är många, välj en av följande eller allihop om du så vill:

  • Ett öppet webbinarium (nätseminarium) gick av stapeln 15.6
  • Fånga upp framtidssignaler fram till 23.6
  • Var med om framtidsworkshopen Leader2030 som ordnas 28-30.6.

Vid webbinariet behandlades bl.a. uppfångade framtidssignaler och olika megatrender som inverkar på landsbygden.

Kategorier
2016 Nyhetsbrev 08/2016

Vem försörjer vem? – nytt nummer av nättidningen Korvesta ja Valtateiltä

Nättidningen Korvesta ja Valtateiltä 1-2016Försörjer Södra Finland den glest befolkade landsbygden? Är det ekologiskt att bo på landsbygden? Under senare tid har det förts en samhällsdiskussion om vem som försörjer vem i medierna och på sociala medier. Nättidningen Korvesta ja Valtateiltä ville ta i tu med det här aktuella ämnet. I tidningen finns bl.a. information om statsandelarnas fördelning, samt företags- och jordbruksstöd. Man får även veta varför decentralisering är viktigt och varför det nu, genom snabbt datanät, även är möjligt. Vidare finns även exempel på hur en etablering på den glest befolkade landsbygden kan främja företagets konkurrensförmåga. Tidningen vill inte underblåsa konfrontation, utan förmedla hur de, som bor på den glest befolkade landsbygden, kan vara med och påverka sin sak.

Uppgifterna är från webbplatsen maaseutupolitiikka.fi. Nättidningen (juni 2016, 1/2016) finns att läsas (på finska) på webbplatsen korvesta-ja-valtateilta.fi.

Kategorier
2016 Nyhetsbrev 08/2016

Nyhetsbrev för hästskötseln

Nyhetsbrevet Uusi hevostalous 2016 (1)Ett nytt nyhetsbrev för hästskötseln, Uusi hevostalous, informerar på finska om hästnäringens aktuella händelser och ger exempel på praxis. I det första nyhetsbrevet kan man bl.a. läsa om nyheter inom hästföretagen, hästbranschens utvecklingsöversikter, företagsfaddrar och hästskötsel inom området för Tavastlands ELY-central. Nyhetsbrevet utkommer med ett par månader mellan utskicken.

Mer info (på finska) finns på webbplatsen maaseutupolitiikka.fi.

Kategorier
2016 Nyhetsbrev 08/2016

Projekt ska ge livskraft åt skärgården mellan Åbo och Stockholm

Fyren Rajakari
Fyren Rajakari på ön med samma namn i Erstan Bildkälla: Wikimedia Commons

Genom projektet Archipelago Partnerships ska Yrkeshögskolan Novia, Handelshögskolan vid Åbo Akademi, Drivhuset och Södertörns högskola i Sverige skapa nya småföretag i Åbolands, Ålands och Stockholms skärgård. Projektet, som strävar efter att skapa nya affärsmodeller, företag och företagssamarbete i skärgården, ska involvera totalt 60 existerande företag i Finland, Sverige och Åland med målet att skapa 15 nya företag i samma regioner. Ett annat mål är att skapa fem kluster, vari företagen samarbetar på olika sätt. Genom projektet kommer studerande vid Novia att ha möjlighet att jobba, tillsammans med företag i skärgården, med marknadsföring, företagsutveckling och nya digitala lösningar.

Uppgifterna är från en artikel, skriven av Jonny Smeds, i Vasabladet (18.6). Se även webbplatsen teamnovia.fi.

Kategorier
2016 Nyhetsbrev 08/2016

Projektet Lande-Bo hjälper byaföreningar i integrationsfrågor

FlyktingarGenom projektet Lande-Bo vill Aktion Österbotten rf hjälpa byaföreningar i integrationsfrågor. Enligt verksamhetsledaren för Aktion, Mathias Högbacka, ser man de nyanlända till regionen som en resurs som man vill ta till vara och integrera på bästa sätt. Invandrarna ska få hjälp att hitta en meningsfull sysselsättning, arbete och bostad, samt att man vill få med dem med i byaverksamheten. Invandrarna har även mycken kunskap som vi kanske inte har, och så behöver regionen mer arbetskraft i framtiden, vilket gör det viktigt att vi behåller dem här. Högbacka menar att de har idén om vad de vill att projektet ska genomföra, men i praktiken är det byborna själva som utvecklar modellerna, och därför är det viktigt att vi får med folk som vill fundera på de här frågorna. Det treåriga projektet är ämnat att dra i gång i september.

Uppgifterna är från webbplatsen svenska.yle.fi. Info om rekryteringen av projektledaren finns bl.a. i inlägget här under.

Kategorier
2016 Nyhetsbrev 08/2016

Aktion Österbotten söker projektledare samt rådgivare inom fiske-Leader

Som Leader-grupp i det österbottniska kustområdet från Karleby i norr till Kristinestad i söder, arbetar Aktion Österbotten rf för landsbygdsutveckling och hjälper sina kunder att söka bidrag ur EU:s landsbygdsprogram och fiskerifond (EHFF). Till sitt team söker man nu en projektledare/koordinator för projektet Lande-Bo och en rådgivare inom fiske-Leader, båda på heltid med skillnaden att projektledarens tjänst är tidsbunden, medan rådivarens tjänst är tillsvidare. Placeringsorten för rådgivaren är kansliet i Vasa. Sista ansökningsdag är 26.6.

Annonserna finns bl.a. på Aktions hemsida www.aktion.fi, med länk till mer info om tjänsterna.

Aktion - jobbannons 2016Aktion - jobbannons 2 2016

Kategorier
2016 Nyhetsbrev 08/2016

Årets landsbygdsforskarträff hålls i Rovaniemi

Rovaniemi
Rovaniemi
Bildkälla: Wikimedia Commons

Landsbygdens forskare, utvecklare och myndigheter samlas till träff vid Lapplands universitet 25-26.8. Huvudtalare är professorn i samhällsvetenskaper Satomi Tanaka från Japan som talar om japansk landsbygdspolitik och byaverksamhet. Som intressant bakgrund kan nämnas att finländsk landsbygd är bekant för honom. Vidare finns det finns sju arbetsgrupper inom följande ämnen: Landsbygdens nya serviceproducenter, Hållbar ekonomi mainstreamas – är landsbygden med i förändringen?, Landsbygd i förändring, Landsbygden i medier – Medier på landsbygden?, Landsbygdens digitalisering som trollformel – trick eller en reell möjlighet?, Minne, avtryck och glömska i landsbygdens kulturarv, samt Djurens välmående i turismservicen. Alla landsbygdsexperter och andra med intresse för landsbygden är välkomna att delta i träffen.

Uppgifterna (på finska) är från webplatsen maaseutupolitiikka.fi. För mer info, program och anmälningsförfarande (anmälan senast 10.8) se även webbplatsen mua.fi.

Kategorier
2016 Nyhetsbrev 08/2016

Årets Landsbygdskonferens Höga Kusten hålls i Härnösand

Landsbygdskonferens Höga Kusten 22-23.9.2016Under årets Landsbygdskonferens i Härnösand 22-23.9 inspireras och informeras man om de nya tankarna för landsbygden – svårigheterna som man stöter på och lösningarna som finns tillgängliga, som är på uppgång och som tar landsbygden in i framtiden. Torsdagen 22.9 avrundas med en fantastisk middag med lokalproducerade produkter. Fredagen 23.9 är en dag med fokus på mat, mathantverk och produktion. Samma dag invigs även årets Smaka på Höga Kusten, en smak- och dryckesfestival, där mat- och dryckesproducenter från hela regionen finns på plats och erbjuder smaker ur Höga Kustens sortiment.

Mer info finns på webbplatsen simplesignup.se.

Kategorier
2016 Nyhetsbrev 08/2016

Skärgårdskommuner samlas i Koli

Ohtakari, Karleby
Ohtakaris steniga strand vid Bottniska viken
Bildkälla: Wikimedia Commons

Skärgårdsdelegationen, Lieksa stad och landskapsförbundet i Norra Karelen ordnar ett landsomfattande seminarium kring skärgårds-, kust- och insjöfrågor i Koli i Lieksa den 6-7 juni. På seminariet diskuteras skärgårds- och vattenområdesfrågor, samt kommunalpolitiska frågor, men också fritidsboende och fisk som mat, upplevelse och yrke. Vid seminariet diskuteras även vilka möjligheter skärgårds- och vattenområdena har för att integrera invandare. Seminariet för skärgårds-, kust- och insjöfrågor ordnas årligen i något av de olika landskapen. I årets seminarium, det 26:e i ordningen, deltar ca 150 personer från kommuner, landskap, öar, statliga ämbetsverk och organisationer i olika delar av landet.