Kategorier
2016 Nyhetsbrev 04/2016

Ny mandatperiod för MANE och Skärgårdsdelegationen

Landsbygd (3)Regeringen har godkänt (31.3) en ny mandatperiod för Landsbygdspolitiska rådet (Maaseutupolitiikan neuvosto MANE), och Skärgårdsdelegationen. Landsbygdspolitiska rådet har till uppgift att bistå beslutsfattare i strategiskt viktiga landsbygdspolitiska frågor, samt ta fram och införa regeringens landsbygdspolitiska riktlinjer, medan Skärgårdsdelegationen främjar utvecklingen av skärgårds-, kust- och vattenområden enligt målen i lagen om främjande av skärgårdens utveckling.

Målet för Landsbygdspolitiska rådet är att analysera och välja politiska åtgärder med framtida utveckling i sikte. Rådet arbetar även för att samordna landsbygds- och regionpolitiken, samt den nationella och EU-delfinansierade verksamheten. När det gäller landsbygdspolitiska rådets sammansättning, har man tagit hänsyn till landsbygdspolitikens tvärfunktionella karaktär, och sålunda sitter i rådet 35 medlemmar som företräder aktörer inom samhällets olika sektorer.

Kategorier
2016 Nyhetsbrev 04/2016

HSSL mobilanpassade hemsidan

HSSL - mobilanpassad hemsidaNu har Riksorganisationen Hela Sverige ska leva (HSSL) tagit steget in i det tjugoförsta århundradet och mobilanpassat sin hemsida. Själva tycker de att den fungerar alldeles utmärkt, men om man upptäcker några konstigheter, så kan man gärna skicka en e-post till Ulrik Strömberg och meddela: ulrik.stromberg@helasverige.se.

Uppgifterna är från HSSL:s webbplats helasverige.se.n/

Kategorier
2016 Nyhetsbrev 04/2016

Invandrarpar blåser liv i småbutiker på svenska landsbygden

Couple Holding Shopping BasketTawfik Ghosheh har entreprenörskapet i ryggraden, för på annat sätt kan det nog inte beskrivas. När han kom till Sverige från Israel 2001 placerades han på en SFI-kurs. Det kliade dock allt för mycket i affärsfingrarna, så han hoppade av. Han och hustrun Hanaa köpte en liten butik i Sölvesborg istället. Tawfik kunde bara några ord svenska, men det gick jättebra. De fräschade upp butiken och bytte sortiment och på en månad hade de fördubblat omsättningen. Efter fyra månader köpte de en butik till.

Genom hårt arbete och ett lyhört entreprenörskap lyckades paret blåsa liv i flera nedlagda småbutiker – Holmsjö, Broakulla, Halltorp, Timmernabben, Fågelfors, Mariannelund och Silverdalen är bara några av de platser där de satsade. Efter hand har de sålt av delar av sitt butiksbestånd. Det är då ofta anställda som tagit över verksamheten. Nu driver de fem butiker och en mack på olika platser i Mellansverige.

Kategorier
2016 Nyhetsbrev 04/2016

Inflyttningscoach för skärgården?

Bilfärja mellan Pargas och Nagu
Bilfärja mellan Pargas oh Nagu
Bildkälla: Wikimedia Commons

Pargas stad jobbar hårt med att locka fler invånare, och på sociala medier och webben snurrar nu kampanjen Kan det bli en Pargasbo av dig? – där de som vill testa sina kunskaper om Pargas får chansen att vinna en segeltur. Inflyttning är en av stadens spetshandlingar i år och målet är att i slutet av året ha 50 fler invånare än man hade i början av året, berättar Anne-Maarit Itänen som är stadens informationschef. I slutet av år 2015 bodde 15 483 personer i Pargas. Motsvarande frågor är aktuella på Kimitoön där man nyligen ordnade en invånarträff och bollade idéer för hur man ska få fler invånare.

Pargas vill ha fler barnfamiljer, men ska man lyckas borde man anställa en inflyttningscoach för skärgården, säger företagaren Anders Fagerlund i Nagu.

Kategorier
2016 Nyhetsbrev 04/2016

Ofta bristfällig utvärdering vid indragning av små skolor

Chalkboard with Math ProblemBeslut att dra in små skolor görs ofta beklagligtvis genom skrala och bristfälliga, sektorvisa ekonomiska uträkningar, utan att man utrett ett objektivt omdöme om förändringarna i helhetskostnaderna i kommunerna. Det som man spar i en annan sektor för små skolors undervisningskostnader, förloras ofta i kommunens betalning för ökade resekostnader och i utvidgning av stora centralskolor, samt andra investeringsbehov. Kostnaderna ökar i en sektor, då den andra sparar. Exempelvis har man i Lojo märkt att just de största centralskolorna lider av besvärliga fuktskador, vars reparationskostnader är ansenliga och reparationernas slutresultat osäkra. Samtidigt vill man i närområdet dra in små skolor med frisk inomhusluft. Det finns otaliga motsvarande exempel i vårt land.

Mer info (på finska) finns på webbplatsen kylatoiminta.fi.

Kategorier
2016 Nyhetsbrev 04/2016

HNSL höll vårmöte i Helsingfors

Hela Norden ska levas logoHelan Norden ska leva (HNSL) samlades till vår- och styrelsemöte den 18 respektive 19 mars. Som värdar för mötena fungerade Suomen Kylätoiminta ry (SYTY) – Byaverksamhet i Finland rf och SFV Bildning/Svensk Byaservice med Svenska folkskolans vänners (SFV:s) centralkansli på Annegatan som mötesplats. Som ordförande för organisationen fortsätter Hela Sverige ska levas (HSSL:s) ena ordförande Åse Classon och som koordinator Ulrik Strömberg som är handläggare på HSSL. Norge är ordförandeland år 2017.

HNSL beslöt att intensifiera den gemensamma nordiska projektverksamheten genom att bereda tre projekthuvudteman: Närdemokrati och lokal service, Lokal interaktion och jämställdhet, samt Vidareutveckling och förstärkning av egen verksamhet.

Uppgifterna är från webbplatsen kylatoiminta.fi.

Kategorier
2016 Nyhetsbrev 04/2016

Newsletter – info från aktionsgruppen I samma båt

I samma båts Newsletter april 2016I samma båt – samassa veneessä rf ry, som fungerar som Leader-grupp i Åbo skärgård, har kommit ut med sitt senaste nyhetsbrev – Newsletter. Verksamhetsledaren Emil Oljemark skriver bl.a. i sin spalt om projektansökan, och rådet är att sätta mycket tid på själva projektplanen och budgeten. En bra plan och budget är den grund som behövs också för att fylla i resterande delen av ansökningen, och att allt fungerar sedan när man har en deadline som närmar sig och då man försöker få sina Hyrrä-koder att fungera. Han ger även några tips om projektplanering från en Leader-anställds synvinkel. I samma båt har ju fått två nya anställda, Hanna Hermansson och Maria Saarinen, och aktionsgruppens fiskeriverksamhet är nu fullt i gång. Som projektrådgivare fungerar Hermansson och som fiskerikoordinator Saarinen, vilka presenterar sig själv i nyhetsbrevet.

Det tvåspråkiga Newsletter (april 2016) finns att läsas på webbplatsen sameboat.fi.

Kategorier
2016 Nyhetsbrev 04/2016

Byaverksamhetens utbildnings- och rådplägningsdagar hålls i Tammerfors

SYTY-logoSuomen Kylätoiminta ry (SYTY) – Byaverksamhet i Finland rf ordnar nationella utbildnings- och rådplägningsdagar för byaverksamheten, Kylätoiminnan valtakunnalliset koulutus- ja neuvottelupäivät, 18-19.5 på Hotell Cumulus Koskikatu i Tammerfors.

Uppgifterna är från webbplatsen kylatoiminta.fi. Mer info, program och anmälningsförfarande kommer inom kort att finnas på nämnda webbplats.

Kategorier
2016 Nyhetsbrev 04/2016

Skynda med bokningen om ni vill ha plats på svenska Landsbygdsriksdagen

Svenska Landsbygdsriksdagen 2016
För ett land i balans
Foto: Linnea Ronström

I mitten på mars var två tredjedelar av alla platser till den svenska Landsbygdsriksdagen 2016 bokade. Anmälningarna har trillat in – över 500 personer anmälda. Ett tips kan vara att alla som vill komma, skyndar sig för att säkert få plats. Bokningen är öppen fram till klockan 24.00 den 17 april. Projektledaren Malena Bendelin är jätteglad och nöjd, och säger att det kommer att bli fantastiskt roligt att träffa alla och att de får erbjuda deras spännande program och visa upp Gotlands exempel på lokal utveckling. Hon tror att varenda en av deltagarna kommer att få ut hur många lärdomar och kontakter som helst ur Landsbygdsriksdagen. Nu fortsätter arbetet med att förbereda Landsbygdsriksdagen som hålls den 27-29 maj.

Den svenska Landsbygdsriksdagen är en av Europas största mötesplatser för landsbygdsutveckling och har anordnats vartannat år sedan mitten av 1980-talet. Temat 2016 är För ett land i balans.

Kategorier
2016 Nyhetsbrev 04/2016

Internationella evenemanget Responsible Tourism in Destinations ordnas i Jyväskylä

Turism - resväskaFör första gången är ett nordiskt land värd för det internationella evenemanget Responsible Tourism in Destinations, vilket ordnas 9-10.6 i Jyväskylä. Begivenheten, som hålls redan för tolfte gången, är en fortsättning på motsvarande evenemang som hållits framgångsrikt på olika håll i världen. Temat är Four Seasons and Responsible Tourism. Under den första dagen närmar man sig temat ur klimatförändringens synvinkel, samt perspektivet för de fyra årstidernas utmaningar och möjligheter. Agendan den andra dagen är vattnets aggregationstillstånd och ansvarstagande.

Mer info finns (på finska) på webbplatsen maaseutupolitiikka.fi med länk till evenemanget och anmälningsförfarande (anmälan senast 1.5).