Kategorier
2015 Nyhetsbrev 38/2015

Svårt läge för landsbygden men inte hopplöst – professor Kjell Andersson

Smiling woman on horseCentraliseringen och urbaniseringen har förstärkts, och här kan man komma med flera förklaringar. I en artikel i Vasabladet (30.10) räknar professorn i landsbygdsforskning vid Åbo Akademi (ÅA) i Vasa Kjell Andersson upp några. För det första har vi sedan länge haft en stark centraliseringstrend och -tro i Finland, vilket tagit sig uttryck i en medveten satsning på stadsregioner inom utvecklingspolitiken. Den har legat bakom försök till kommunsammanslagningar och den genomsyrar det mesta av omstruktureringen av serviceproduktion med indragning av små skolor, postanstalter, sjukhusavdelningar, polis och rättsinstanser m.m.

Triple Helix-modellen (som Peter Backa nämnde i en artikel i Vasabladet 22.10) utgör också ett exempel på de mekanismer som gynnar städer och centralisering, medan landsbygden inte kan dra speciell nytta av den. Triple Helix innebär nämligen ett samarbete mellan företag, universitet och myndigheter i syfte att strategiskt förbättra i synnerhet industriell verksamhet.

Kategorier
2015 Nyhetsbrev 38/2015

Innovationsloopen – ”medborgardriven utveckling satt i system”

Innovationsloopen - figur
Bildkälla: innovationsloopen.se

Den 27 oktober hölls i Vasa en idéverkstad för turism på 10-talet. Nästan 80 personer satt och funderade på hur Österbotten och Västerbotten ska locka turister. Grundidén med idéverkstaden är att göra något konkret av idéer som vanliga människor har, och de som engageras blir en del av Innovationsloopen, vilket är ”medborgardriven utveckling satt i system”. Torbjörn Johansson, projektledare för Innovationsloopen, säger att om man har en grupp experter, så är det en grupp av liktänkare. Nicklas Berglund vid Innovationsloopen menar att vi tänker så att idéerna ska komma från ett behov, så att idén ska kunna bli en tjänst eller annan slutprodukt.

Presentationerna av de olika idéerna från idéverkstaden i Vasa samlas på Österbottens förbunds hemsida.

Kategorier
2015 Nyhetsbrev 38/2015

Unik hybridfärja ska trafikera mellan Pargas och Nagu

Bilfärja mellan Pargas och Nagu
Bilfärja mellan Pargas oh Nagu
Bildkälla: Wikimedia Commons

En ny unik landsvägsfärja ska trafikera mellan Pargas och Nagu inom ett par år. Det är frågan om en hybridfärja, den tredje av sitt slag i världen, som rederiet Finferries beställer från ett varv i polska Gdynia. Fartyget kommer främst att drivas med ackumulatorer som laddas automatiskt med el varje gång färjan tar i land, men vid behov kan färjan även drivas med diesel. Enligt Finferries verkställande direktör Mats Rosin har färjan nollutsläpp då den körs med el. Diesel används endast i undantagsfall, exempelvis under svårare isförhållanden. Färjan blir 90 meter lång och 16 meter bred och tar 90 bilar ombord, att jämföras med landsvägsfärjan Sterna, som nu trafikerar mellan Pargas och Nagu. Den tar ombord ca 66 bilar och är 63 meter lång. Fartyget sätts i trafik år 2017, vilket betyder större kapacitet på rutten. Men även lastningen och tömningen går snabbare med den nya huvudfärjan, vilket innebär smidigare trafik. Hybridlösningar och eldrivna färjor är framtidens melodi, tror Rosin, som menar att den nya teknologin som nu tas i bruk kommer att erövra hela världen.

Uppgifterna är från webbplatsen svenska.yle.fi. Se även webbplatsen finferries.fi.

Kategorier
2015 Nyhetsbrev 38/2015

Europeiska Landsbygdsriksdagen är i antågande

Europeiska landsbygsriksdagen - logoEuropean Rural Parliament (ERP) – den europeiska Landsbygdsriksdagen – närmar sig med stormsteg. Den 4-7 november kommer ca 300 landsbygdsaktivister från hela Europa att träffas i Österrike och bland annat arbeta fram ett europeiskt landsbygdsmanifest som ska presenteras till politiker på EU-nivå. Svenska förslag till manifest har redan skickats ut som förberedelse inför parlamentet. En intervju med Hela Sverige ska levas (HSSL:s) styrelsemedlem och ordförande för Hela Sverige i Östergötland, Pia Tingvall, som åker som delegat, har gjorts av Landets fria tidning. Intervjun finns att läsas på webbplatsen landetsfria.se.

Uppgifterna är från HSSL:s webbplats helasverige.se med länkar till mer info om ERP. Se också sammanställningen av förslag till manifest som HSSL samlade in under våren.

Kategorier
2015 Nyhetsbrev 38/2015

Landsbygdsfolk i Europa – engagera er i Landsbygdsriksdagen!

Europeiska landsbygsriksdagen 13.11.2013
Källa: European Rural Parliament

Man kan ta del av och engagera sig i den europeiska Landsbygdsriksdagen på två sätt: för det första strömmas sändningen från plenarsammanträdena direkt, och för det andra kan man genom att använda Twitter (#EuRuralParl) och Facebook ge sin syn på frågorna som diskuteras. Sessioner som streamas är: 5.11 Öppningssessionen kl. 9-11, 6.11 Plenarsammanträde 1 kl. 9-11 och 6.11 Plenarsammanträde 2 kl. 14-17.

Kategorier
2015 Nyhetsbrev 38/2015

Landsbygden intar staden – skogs- och landsbygdsmässa i Helsingfors

Ko (1)Mässan där landsbygdens alla tänkbara element flyttar till staden för en helg, är här. Det finns någonting för alla i familjen då skogsmässan och landsbygdsmässan ELMA hålls 6-8.11 i Helsingfors. Landsbygdsmässans devis är helt enkelt att presentera sig för dem som inte dagligen har möjlighet att njuta av djur och natur på nära håll. Här får man enkelt och konkret se varifrån maten kommer och inhandla ekologiska och närproducerade produkter. För de som funderar på att flytta till landet för gott, presenteras städerna Raseborg i Västnyland och Lovisa i Östnyland. Samtidigt som skogs- och landsbygdsmässan hålls även Hantverksmässan, OutletExpo och Keldjur.

Uppgifterna är från annonsinslag i Hufvudstadsbladet (31.10). Se även webbplatsen pressreader.com.

Kategorier
2015 Nyhetsbrev 38/2015

Seminarium om Leader i stan i samband med SYTY:s höstmöte i Helsingfors

Kylätoiminta ry-namnetI samband med Suomen Kylätoiminta ry (SYTY) – Byaverksamhet i Finland rf:s höstmöte 25.11 på Hotell Arthur i Helsingfors hålls på förmiddagen ett miniseminarium om stads-Leader. Seminariet är ämnat för Leader-grupperna med syfte att stärka och hitta god praxis för Leader-metodens spridning till stadsområdena. Mer info är på kommande på webbplatsen leadersuomi.fi.

Uppgifterna är från SYTY:s senaste nyhetsbrev (november 2015), i vilket man även kan läsa om utbildnings- och rådplägningsdagar för byaverksamheten16-17.11 på Hotell Cumulus Koskikatu i Tammerfors, energieffektiva byar, projektet Jässi-jätevesi, resultat från Världens Största Talko och europeiska Landsbygdsriksdagen.

Kategorier
2015 Nyhetsbrev 38/2015

Nio landsbygdsprojektidéer vidare i den landsomfattande idéefterlysningen

Landsbygdsnätverket - logo (1)Efterlysningen av idéer till landsomfattande landsbygdsprojekt inom Programmet för utveckling av landsbygden i Fastlandsfinland 2014-2020 resulterade i sammanlagt 55 projektidéer. Av de här idéerna gällde 20 temaområdet Att stärka livsmedelskedjans konkurrenskraft och utveckla exportmöjligheter och 35 temaområdet Digitalisering i utveckling av tjänster och företagsverksamhet. Bedömningsgruppen valde ut nio idéer till fortsatt beredning och för den egentliga projektansökan. För dessa projekt kommer det att användas uppskattningsvis 1,5 miljoner euro av 2016 års anslag. Idéerna som går vidare är:

Kategorier
2015 Nyhetsbrev 38/2015

Lönestödet viktigt för sysselsättningen på glesbefolkad landsbygd

Euro-tecknetNätverket för den glesbefolkade landsbygden framför i ett ställningstagande att lönestödets anslag ska anpassas till mängden arbetslösa och att man ser till att anslagen räcker för hela året. Skötseln av sysselsättningen ska vara en långsiktig målmedveten verksamhet. Lönestödet har särskilt en betydelse på den glesbefolkade landsbygden, där arbetslöshetssiffrorna är högre än på andra ställen i landet, långtidsarbetslöshet mer allmänt och färre arbetsplatser än annanstans. Anslagen för lönestödet har tagit slut mitt under året. Större arbetslöshet syns i den stora efterfrågan på sysselsättningsanslag.

Föreningar på den glesbefolkade landsbygden har aktivt använt lönestödet i producerandet av olika slags service. På samma gång har marginaliseringen minskat och många långtidsarbetslösa har kommit in i arbetslivet. I takt med att lönestödspengarna tar slut, är de här föreningarnas verksamhet i vågskålen. Samtidigt blir kommunernas service sämre, för i många kommuner har den service föreningarna ger en betydande del i kommuners serviceutbud. Då långtidsarbetslösheten tilltar, ökar även kommunernas böter till staten för långtidsarbetslösa, det s.k. arbetsmarknadsstödets kommundel.

Uppgifterna (på finska) är från webbplatsen maaseutupolitiikka.fi.

Kategorier
2015 Nyhetsbrev 38/2015

Från ANM till JSM för Leppänen, Åström och Viljanen

FlyttlådorLandsbygdspolitiska samarbetsgruppens (YTR:s) och Skärgårdsdelegationens flytt från arbets- och näringsministeriet (ANM) till jord- och skogsbruksministeriet (JSM) framskrider. Flytten sker 1.1.2016 så att från ANM:s regionavdelning flyttar tre personer till JSM, vilka är Skärgårdsdelegationens generalsekreterare Jorma Leppänen, YTR:s generalsekreterare Christell Åström, samt landsbygdsöverinspektör Kirsi Viljanen.