Kategorier
2015 Nyhetsbrev 36/2015

Ny publikation granskar den regionala utvecklingen smalt

Pamfletten Kaupunkien voitto - bild 1
Bildkälla: Bild ur pamfletten Kaupunkien voitto

Osmo Soininvaara och Mikko Särelä har på uppdrag av Näringslivets Delegation EVA skrivit pamfletten Kaupunkien voitto (Städernas seger). Inledningsvis noterar man regionutvecklingens riktning: centralisering och urbanisering. Det här är inget nytt. Författarna är inte intresserade av en mångsidig utvärdering av utvecklingen. De är t.ex. inte intresserade av lokalbefolkningens vardag på landsbygden och dess svårigheter. Å andra sidan kommer författarnas värdegrund och strävan klart fram.

Efter några scenarioutvecklingar slutar man i Den Stora Visionen: Finlands framtid ligger i tillväxtkorridoren Helsingfors-Tammerfors. Jag bestrider inte betydelsen av denna utvecklingskorridor, men i Finland finns möjligheter för även många andra tillväxtkorridorer. En skulle t.ex. kunna vara att grunda det nya årtusendets ”trafikledsby” intill järnvägen mellan Vasa och Seinäjoki. 

Kategorier
2015 Nyhetsbrev 36/2015

Landsbygdsnätverket ENRD sammanfattar landsbygdsprogrammen

FlaggorDet europeiska nätverket för landsbygdsutveckling, European Network for Rural Development (ENRD) har tagit fram sammanfattningar från 38 av de 118 nationella och regionala landsbygdsprogrammen, Rural Development Programmes (RDP:s), för perioden 2014-2020. Webbsidans sammanfattningar ger en allmän information om de områden som omfattas av landsbygdsprogrammet. Där får du en översikt över de planerade utgifterna, programmens åtgärder och målen som ska uppnås till år 2023 per prioritering som finns för landsbygdens utveckling och fokusområde. Materialet är framplockat för att ge en lättillgänglig helhet av innehållet. Sammanfattningar av de återstående landsbygdsprogrammen kommer vartefter att laddas upp på ENRD:s webbplats.

Uppgifterna är från webbplatsen landsbygdsnatverket.se.

Kategorier
2015 Nyhetsbrev 36/2015

Fokus på den lokala utvecklingen – professor Eero Uusitalo i ledaren för Rural+

Rural+ 2015En uppenbar utvecklingslinje i framtiden är närmandet av arbetsformerna för den lokala utvecklingen sinsemellan – byaverksamheten, städernas invånarverksamhet, Leader-arbetet och närdemokratin. Det är inte fråga om ett förenande, utan en ökad positiv samverkan. Byaverksamheten och Leader-arbetet har sin egen historia, men inom en nära framtid bygger allt mer på gemensamma mål och verksamheter. Leader-arbetet är inte heller långt från de stora städernas centrum.

Inom den lokala utvecklingen raserar man landsbygdens och stadens programmatiska gräns till gagn för båda områdena. För den lokala utvecklingens arsenal behövs en genuin närdemokrati, alltså en jämlik kompatibilitet mellan medborgarverksamheten och det offentliga. Det här skulle lyfta fram båda parters gemensamma fördelar, öka många projekts möjligheter till förverkliganden, fördjupa demokratin och sammanföra lokala utvecklingselement som är alltför långt ifrån varandra.

Kategorier
2015 Nyhetsbrev 36/2015

ESIN har hållit årsmöte i Grekland

Rapport från ESIN-mötet i Grekland 2015Takorganisationen för Europas alla små öar, European Small Islands Federation (ESIN), har hållit årsmöte, Annual General Meeting (AGM), 22-24.9 på ön Kastellorizo i Grekland. Årsmötet beslöt att härefter hålla vartannat AGM i Bryssel för att få större synlighet och bättre lobbningsmöjligheter. ESIN AGM 2016 kommer alltså att gå av stapeln i Bryssel. Från Finlands öar rf – Suomen saaret ry (FÖSS) avtackades Pia Prost för sina fyra år i ESIN:s styrelse. FÖSS nya representant i ESIN:s styrelse är nu Micaela Jansson med Julia Ajanko som suppleant.

Läs Janssons intressanta rapport från mötet i Grekland på webbplatsen foss.fi.

Kategorier
2015 Nyhetsbrev 36/2015

”Kommunsammanslagning inte bra för skärgården”

Utsikt från bron mellan Sund och Finström
Bildkälla: Wikimedia Commons/cc Fanny Schertzer (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.5/)

I all landsbygdsutveckling som landsbygdsutvecklaren Mikael Erickson jobbat med, från OECD till Nordiska ministerrådets arbetsgrupp, så är närdemokratin ledord och fungerande lokal service grundförutsättningarna för en levande landsbygd och skärgård. Kommunfusioner i Norden har sällan varit av godo, urbaniseringen har gynnats och sammanslagningarna har tagit bort lokala biliotek, vårdcentraler, skolor och daghem, det samma som arbetstillfällen. Vem ska handla i den lokala butiken då ingen mera jobbar på orten? En stor del av Ålands befolkning får sin lön genom sina anställningar inom kommunens verksamheter, och de pengar man betalar ut i form av löner kommer snabbt samhället tillgodo igen i form av skatter och konsumtion.

Kategorier
2015 Nyhetsbrev 36/2015

Landsbygdens kvinnor centrala i hållbar utveckling

ArbeteInternationella dagen för landsbygdens kvinnor firades (15.10) för 20:e gången. FN:s generalsekreterare Ban Ki-moon framhöll i sin hälsning inför årets firande av landsbygdens kvinnor att de är centrala för att de nya globala målsättningarna för hållbar utveckling skall nås. Ur nationellt perspektiv är det speciellt viktigt att i Finland satsa på kvinnligt landsbygdsföretagande med tanke på att de offentliga arbetsplatserna tillsammans med offentlig service ständigt minskar på landsbygden, vilket berör särskilt kvinnor.

Läs hela Svenska lantbruksproducenternas centralförbund SLC:s kvinnoutskotts pressmeddelande (från 13.10) på webbplatsen slc.fi.

Kategorier
2015 Nyhetsbrev 36/2015

Flyktingar ny kundgrupp för bybutiken i Svartå

???????????Den lilla bybutiken i Svartå, Raseborg har fått en ny kundgrupp de senaste veckorna, då Siwa är närmaste butik för de asylsökande i Mjölbolsta, trots att den ligger sju kilometer bort. Men en liten butik i ett litet bysamhälle är inte van vid att plötsligt göra affärer på arabiska. Men man lär sig av varandra. Enligt Svartå Siwas biträdande butikschef Eija Sironen går de längs riksväg 25, men det är nog lite otryggt. De senaste gångerna har några också haft cyklar, och nu har de även börjat hitta stigar så att de går längs järnvägen.

Svartå är ett litet samhälle där alla känner alla och flyktingarna är ett nytt inslag i byn, vilket helt klart delar åsikterna. Det som är nytt är alltid skrämmande och kulturskillnaderna är förstås jättestora, men Sironen verkar nöjd över de nya kunderna, ett tiotal per dag.

Kategorier
2015 Nyhetsbrev 36/2015

Indragna skolor sparar inte alltid pengar – liten skola mycket pedagogisk

Chalkboard with Math ProblemUnder 2000-2004 lades 300 skolor ned, samtidigt som kostnaderna för den grundläggande utbildningen steg med 24 procent. Eira Korpinen, pensionerad professor i pedagogik som forskat i byskolornas betydelse, menar att kostnaderna för specialundervisning är högre i större skolor, medan elever med t.ex. lässvårigheter i små skolor ofta kan fungera i en vanlig klass. Men när skolan blir större, alltså skolan i sig och inte klasserna, blir det ohjälpligt mer ljud och rörelse, och barnen får svårare att koncentrera sig. Karpinen beräknar att ca tusen skolor försvunnit under 2000-talet, medan forskaren Sami Tantarimäki på Åbo universitet uppskattar att över 500 skolor försvunnit. En orsak är bristande elevunderlag, men för det mesta handlar det om sparkarv.

Tantarimäki säger att det finns ganska lite forskning om huruvida skolnedläggningar verkligen ger besparingar.

Kategorier
2015 Nyhetsbrev 36/2015

Natursköna bilder i ny video från nationalparkerna i Sydvästra Finland

Skärgårdshavets nationalpark, Tykö (Teijo), Bottenhavets nationalpark och Kurjenrahka är stjärnorna i Egentliga Finlands förbunds nya video. De natursköna bilderna, varav en del av dem är filmade från luften, beledsagas av engelska texter. Man beskriver skärgården som världens vackraste.

Uppgifterna är från webbplatsen abounderrattelser.fi med länk till mer info om nationalparkerna.

Kategorier
2015 Nyhetsbrev 36/2015

Berättelser som skapar gemenskap och utvecklar – seminarium om storytelling hålls i Vasa

Storytelling - framtids- och utvecklingsworkshopen på Bergö i augusti
Leadpartnern Ann-Sofi Backgren under framtids- och utvecklingsworkshopen på Bergö i augusti 2015
Foto: Jasmine Nedergård

Erasmus+ -projektet Raising Strong & Resilient Communities, där Svenska folkskolans vänner är projektägare, framskrider och leder nu till ett seminarium på Loftet i Vasa 26.10. Du får höra om det finländska pilotområdet skärgårdsön Bergö och om Västerbotten – Berättarnas län och hur man här arbetat med berättandets många möjligheter. Temat för seminariet är berättande (storytelling). Hur kan vi med hjälp av berättelser skapa både gemenskap och varumärken, och hur kan detta leda till nytänkande och till idéer som utvecklar samhället omkring oss?

För att öppna upp frågan presenterar Ann-Sofi Backgren exempel från pilotområdet i Finland, skärgårdsön Bergö. Vi får också ta del av erfarenheter från Västerbotten, även känt som Berättarnas län, då Anders Karlsson från Region Västerbotten beskriver hur och varför man i Västerbotten arbetat med berättandet som metod för att marknadsföra länet.