Kategorier
2015 Nyhetsbrev 33/2015

Kreativ förvaltning genom funktionellt förnuftiga områden

Geography is life!Utgångspunkten för kreativ förvaltning är vårt lands varierande geografi med små lokala samhällen. Där ligger medborgarnas vardag, och det är nödvändigt att utveckla kreativ förvaltning nerifrån. Kreativ förvaltning garanterar medborgarna ett gott liv och lyckans elementer är platsbaserade – vi behöver alltså platsbaserad politik. När man analyserar medborgarnas vardagsbehov på de lokala samhällenas nivå, kan man identifiera naturliga gränser för de nya förvaltningsområdena, vilket inte bara gäller juridik, ekonomi och förvaltningsmodeller, utan också geografi.

”Om man inte respekterar och tar hänsyn till geografin, störs medborgarnas vardag och förvaltningen diskriminerar medborgare som lever på mindre orter.”

Storleken på de funktionellt förnuftiga förvaltningsområdena varierar mellan landets olika delar, där medborgarnas geografi definierar den kreativa förvaltningens naturliga områdesindelning.

Kategorier
2015 Nyhetsbrev 33/2015

”Vi står inför en delaktighetsrevolution” – lokaldemokratikursledaren Dennis Rundt

Kristinestad - rådshuset
Kristinestads rådhus
Bildkälla: Wikimedia Commons

Föreningen Medborgarforum har utarbetat en modell med tre delaktighetsnämnder för Kristinestad. Utgående från modellen fortsätter nu arbetet, där den södra nämnden omfattar gamla Sideby kommun, den östra Lappfjärd och Dagsmark, samt den västra nämnden stadskärnan och Tjöck. ”Vi står inför en delaktighetsrevolution, där vi kommer att vara med och forma nya kanaler och ett öppnare och genomskinligare beslutsfattande”, säger kursledaren Dennis Rundt som även är ordförande för Medborgarforum. Något händer där mänskan finns och därför ska nämnderna behandla ärenden och service som är nära invånarna, och genom delaktighet vill han också att man kommer bort från invanda tankesätt.

Kategorier
2015 Nyhetsbrev 33/2015

AEIDL söker exempel på lokala initiativ för flyktingar

Flykting-solidaritets demonstration
Demonstration ”Gleiche Rechte für alle” (flykting-solidaritets demonstration) 16.02.2013 i Wien
Bildkälla: Wikimedia Commons

Ett europeiskt nätverk, The European Association for Information on Local Development (AEIDL), vill få in exempel på lokalt arbete för flyktingar och för integration. Man vill lyfta fram dessa initiativ för att underlätta för både flyktingar och alla som arbetar med flyktingar – så hör av er till dem och få ert arbete publicerat på en europeisk hemsida! Språk är engelska eller franska.

Mer information om initiativet och AEIDL finns (på engelska) på aeidl.eu. Uppgifterna är från webbplatsen helasverige.se.

Se även European Association for the Education of Adults (EAEA:s) uttalande angående flyktingkrisen. Per Paludan Hansen, rektor för Liberalt oplysningsforbund i Danmark och också ordförande i EAEA, poängterade fria bildningens viktiga roll vid mottagandet och organiseringen, samt integreringen av flyktingarna som nu kommer till våra länder.

Kategorier
2015 Nyhetsbrev 33/2015

”Om det inte finns rop och smärta är det inte fråga om någon verklig förändring” – Salos stadsdirektör

Service learning - logoProjektet Fungerande närservice startade tillsammans med FCG en utredning om närservicen i strukturomvandlingen med målet att utreda hur närservicen har anpassat sig till omstruktureringarna och vilken lärdom det är bra att ta med sig till följande skeden. Som pilotprojekt inom utredningen valdes två sammanslagna kommuner (Uleåborg och Salo) och ett område som förnyat servicestrukturen inom vårdsektorn (Södra Karelens social- och hälsovårdsdistrikt).

I utredningen genomfördes en analys av sammanslagningsdokumenten och en enkät, samt att beslutsfattarna och de ledande tjänsteinnehavarna intervjuades i projektområdena. Utgående från resultaten bjöds deltagarna till en idékläckningsträff för att bearbeta den insamlade informationen, och utredningens preliminära resultat presenterades onsdagen den 9 september på Kommunmarknaden.

Kategorier
2015 Nyhetsbrev 33/2015

Bredband åt 79 000 via svenska landsbygdsprogrammet

Årsrapporten Landsbygdsprogram för Sverige år 2007-2013 – Årsrapport 2014Pengar från Sveriges landsbygdsprogram stimulerar satsningar på den svenska landsbygden, bl.a. så har 79 000 personer fått tillgång till bredband fram till sista december 2014. Det konstaterar Jordbruksverket i landsbygdsprogrammets årsrapport, Landsbygdsprogram för Sverige år 2007-2013 – Årsrapport 2014, som nu är publicerad. ”Det är positivt att vi ser resultatet av alla pengarna i landsbygdsprogrammet och att utvecklingen på landsbygden drivs i en riktning som samhället önskar”, säger chefen för Jordbruksverkets landsbygdsavdelning Niclas Purfürst.

Uppgifterna är från webbplatsen landsbygdsnatverket.se.

Kategorier
2015 Nyhetsbrev 33/2015

Bekanta er med SYTY:s ordförandekandidater

Peter Backa - SYTY-ordförandekandidat i Landsbygd Plus 3-2015Suomen Kylätoiminta ry (SYTY) – Byaverksamhet i Finland rf:s långvarige ordförande Eero Uusitalo lämnar ordförandeuppgifterna i slutet på det här året. En ny ordförande söks för nästa tvåårsperiod, och kandidaterna är ju Peter Backa, Veli-Matti Karppinen och Petri Rinne. Den nya ordföranden väljs på SYTY:s höstmöte 25.11 i Helsingfors. Ordförandekandidaterna fick svara på fyra frågor i senaste Landsbygd Plus-tidning (3/2015).

Texterna (på finska) finns på webbplatsen kylatoiminta.fi. Se även paneldiskussionen som spelades in under huvudfesten på LOKAALI-evenemanget i Brahestad 6.9.

Kategorier
2015 Nyhetsbrev 33/2015

Information och god praxis delas på LINC-seminarium i Italien

LINC 2015 - logoDet internationella LINC(Leader Inspired Network Community)-evenemanget samlar ca 200 europeiska landsbygdsutvecklare till södra Italien 29.9-1.10. Från Finland åker ett tjugotal representanter till Basilicataregionen. Temat för Italiens LINC 2015 är Knowledge is sharing, och evenemanget har som mål att dela information och god praxis. Idén med LINC är att bryta mönstret för ett sedvanligt seminarium och skapa naturligare ramar för växelverkan. I programmet för tillställningen ingår bl.a. olika utfärder och tävlingar. Det första LINC-seminariet gick av stapeln år 2010 i Österrike, medan Finland ordnade det fjärde LINC i Idensalmi år 2013.

Uppgifterna är från webbplatsen maaseutu.fi med länk till mer info om seminariet LINC 2015.

Kategorier
2015 Nyhetsbrev 33/2015

Mer vetskap om skärgården via akademiska kurser

Fyren Rajakari
Fyren Rajakari på ön med samma namn i Erstan
Bildkälla: Wikimedia Commons

Skärgårdskunskap är ett ämne som passar alla som vill veta mera om Finlands unika skärgårds historia, natur, kultur, näringsliv och samhällsutveckling. Kurser i Skärgårdskunskap vid Åbo Akademi (ÅA) har erbjudits sedan 1999 och flera hundra skärgårdsintresserade har deltagit i dem. Kurserna är öppna för alla: både skärgårdsbor, stadsbor och ÅA-studeranden. I många kurser deltar skärgårdsbor från olika skärgårdsområden, också från Sverige. Några av deltagarna har blivit så intresserade att de har flyttat till skärgården och skaffat sig en utkomst.

Kurserna, som kan avläggas i vilken ordningsföljd som helst (endast Fältstudier kräver minst 10 sp i Skärgårdskunskap), arrangeras inom det Öppna universitetet vid ÅA. Studiehelheten är godkänd som biämne inom de humanistiska examina, samt under vissa förutsättningar inom de naturvetenskapliga examina. Man kan avlägga sammanlagt 40 sp (5 kurser) på distans. Som ledningsgrupp för ämnet fungerar ledningsgruppen för Skärgårdsinstitutet vid Åbo Akademi.