Kategorier
2015 Nyhetsbrev 30/2015

Alpua Årets by i riket – Älvbyarna fick hedersomnämnande och Hannu Katajamäki utsågs till Årets landsbygdsprofil

Lokaali 4-6.9.2015 (1)Under LOKAALI – De lokala aktörernas nationella festseminarium (5-6.9) i Brahestad premierade Byaverksamhet i Finland rf på söndagen (6.9) byn Alpua i Brahestad till Årets by på riksplanet. Hedersomnämnanden gick till Älvbyarna i Korsholm och Kaurila i Norra Karelen. Älvbyarna, som tidigare i år utsågs till Årets by i svenska Österbotten 2015, består av sex byar i Östra Korsholm som svetsats samman genom ett utvidgat samarbete. Tack vare detta har man utvecklats till en knutpunkt, både för invånare och för föreningarna i området. Vidare utsågs på festseminariet även Byaverksamhetens vägvisare, Årets landsbygdsaktör, samt Årets landsbygdsprofil. Den sistnämnda titeln tillföll landsbygdsprofessor Hannu Katajamäki på Vasa universitet. Katajamäki är professor i regionalvetenskap och särskilt intresserad av utvecklingen på landsbygdsområden.

Här följer listan med alla utmärkelser:
Årets by 2015: Alpua (Brahestad, Norra Österbotten)
1. Hedersomnämnande Årets by 2015: Älvbyarna – Jokikylät (Korsholm, Österbotten)
2. Hedersomnämnande Årets by 2015: Kaurila (Tohmajärvi, Norra Karelen)
Byaverksamhetens vägvisare: Jukka Mattsson (Urjalan as., Urjala, Birkaland)
Byaverksamhetens vägvisare: Alpo Murtoniemi (Rautio, Kalajoki, Norra Österbotten)
Byaverksamhetens vägvisare: Merja Zetterman (Salonkylä, Loppi, Egentliga Tavastland)
Årets landsbygdsaktör 2015: Veli-Matti Karppinen (Nakertaja, Kajana, Kajanaland)
Årets landsbygdsprofil 2015: Hannu Katajamäki (Vasa, Österbotten)

Uppgifterna är bl.a. från Byaverksamhet i Finlands hemsida.

Kategorier
2015 Nyhetsbrev 30/2015

Ordförandekandidaterna gav sin syn på SYTY:s framtid

SYTYs ordförandeval - ordförandepanel 2015
SYTY:s ordförandekandidater Peter Backa, Veli-Matti Karppinen och Petri Rinne.

Suomen Kylätoiminta ry (SYTY) – Byaverksamhet i Finland rf:s ordförandekandidater Peter Backa, Veli-Matti Karppinen och Petri Rinne deltog i paneldiskussionen som ordnades 6.9 under huvudfesten på LOKAALI-evenemanget (5-6.9). Under panelen fick kandidaterna förete sitt kunnande, berätta om sin syn på SYTY:s framtid och svara på publikens frågor. Som paneldiskussionens konferencier fungerade Keijo Pylväs från Pohjois-Pohjanmaan kylät ry (Norra Österbottens byar rf).

Uppgifterna är från webbplatsen kylatoiminta.fi med länk till paneldiskussionen.

Kategorier
2015 Nyhetsbrev 30/2015

Byar som resursvishetens motor för landsbygden

Resurssiviisaus - textSitra och Jyväskylä stad utvecklade genom projektet Kohti resurssiviisaus under åren 2013-2015 en verksamhetsmodell, med vars hjälp medelstora och stora städer och kommuner kan främja en förnuftig användning av naturresurserna och skapa förutsättningar för en hållbar välfärd och för en framtida välgång. Det här låter bra! Skulle modellen kunna vara något för landsbygden också? På Sitras webbsidor framgår att resursvishetens verksamhetsmodell har många fördelar. Genom den kan städerna och kommunerna stärka regionekonomin och sysselsättningen, skapa nya näringsverksamhetsmöjligheter för företagen, samt förbättra invånarnas välmående. Allt det här skulle vara välkommet även för landsbygden!

Den för medelstora och stora städer utvecklade modellen kan självklart inte som sådan användas av landsbygdens lokala organisationer. Alltså man skulle behöva för landsbygden en lämplig modell, genom vilken man skulle utveckla resursvettiga lösningar och som skulle passa de lokala förhållandena, samt som skulle kunna kopplas till större helheter. Helhetsvolymen skulle vara betydande, om man i Finlands drygt 4 200 byar inspirerades att utveckla verksamhetsmodeller, sett ur resursvishetens synvinkel.

Kategorier
2015 Nyhetsbrev 30/2015

Ett avtalsbaserat statsbidrag behövs – SYTY:s generalsekreterare Risto Matti Niemi i Landsbygd Plus

Landsbygd Plus nr 3-2015De senaste regeringsprogrammen har betonat den ökande betydelsen av samarbete och arbetsfördelning mellan medborgarverksamheten och myndigheterna. Det här förutsätter uppgörande av gemensamma arbetsformer, vilket inte görs av sig självt. Ett ökat statsbidrag har stärkt byaverksamheten; det finns allt mer registrerade byaföreningar, nu drygt 3 100 stycken. Arbets- och näringsministeriet föreslog redan för det här årets budget 425 000 euro som statsbidrag, vilket finansministeriet ändrade till 1 025 000 euro, vilket även fastställdes i 2015 års budgetmangling. Sedan höjde riksdagen ytterligare statsbidraget till 1 100 000 euro. Trots detta föreslår arbets- och näringsministeriet bara 425 000 euro för byaverksamheten år 2016 – finansministeriet 400 000 euro. Den här sänkningen av statsbidraget följer inte riksdagens riktlinjer och politiska beslut.

Ifall ministeriernas förslag och beslut om statsbidraget förverkligas, innebär detta samarbetsförhandlingar i nätverket för byaverksamheten och beredelse för möjliga permitteringar. Förslagen innebär att bara 242 000 euro räcker till regionernas byaombudsverksamhet, eller ca 12 000 euro per region/landskap. Med den här summan sysselsätter man inte ens deltidsanställda byaombud. Byaombuden upplever detta som orättvist med tanke på ökade uppgifter och ansvar.

Kategorier
2015 Nyhetsbrev 30/2015

Rikets trettonde byfåne är vald

Byfåne 2015 - Arja Huovinen
Rikets byfåne Arja Huovinen
Bildkälla: Landsbygd Plus 3/2015

Byaaktivisten Arja Huovinen fick i somras titeln byfåne vid utnämningsfestligheterna som hölls i Haapajärvi i byn Kuusaa som är den tidigare byfånen Heikki Kumpulas hemsopor. Huovinen är från Soinilansalmi i Leppävirta kommun i Norra Savolax. Rikets byfåne fungerar som den finländska byaverksamhetens vägvisare och som framtidens visionär. ”Jag ansluter mig till byfånarnas sällskap som nyfiken att lära mig nya saker. Denna stunds känsla är som att stå i början på en ny väg med vid min sida byfånekolleger med stor erfarenhet. Min vision om framtiden är att vår uppgift är att göra grundarbetet för att bevara byarnas och landsbygdens livskraft och säkerställa att även kommande generationer har möjlighet att bo eller få sin utkomst från landsbygden”, sade den nyutnämnda byfånen i sitt tal vid offentliggörandet.

Arja Huovinen, som bott i Soinilansalmi i över 20 år, har varit med i många verksamheter. Redan under studietiden var hon med i olika föreningsverksamheter. Sommarstuga och till slut även fast bosättning i Soinilansalmi förde henne in i byaverksamheten. Hon minns redan från brandomen att hennes far var en aktiv organisationsaktör. Hon tror att föräldrarna ger sina barn modell för samhällelig verksamhet.

Uppgifterna är i huvudsak från en artikel, skriven av Kirsi Mäkinen, i Landsbygd Plus 3/2015. Se även webbplatsen för Soinilansalmi byaförening.

Kategorier
2015 Nyhetsbrev 30/2015

Nya medarbetare på Aktion Österbotten

Aktion Österbottens nyhetsbrev 2-2015Aktion Österbotten rf, som numera huserar i nya utrymmen (huvudkontoret) på Handelsesplanaden 18 A 9 A, 65100 Vasa, har fått förstärkning av Pia Smeds och Emma Wester. Smeds inträder som ny förstärkning till Kustaktionsgruppen och Leader-verksamheten. Hon har sin bakgrund i forskarvärlden inom landsbygds- och kustforskningen, med betoning på sociala samhälleliga innovationer som Green Care och Farm education, hälsa och välmående, samt landsbygdspolitik. Det övergripande temat är att verka för en hållbar framtid och regional utveckling genom samhälleligt nytänkande och aktivt samarbete.

Wester har inlett sitt nya jobb som Leader-rådgivare. Tidigare har hon arbetat med projekt i olika former, senast som projektkoordinator vid Optima. Hennes arbetsfält har varit Jakobstadsregionen. Utöver detta har Wester även varit aktiv i en del föreningar och suttit i ett antal företagsstyrelser. Hon ser fram emot att komma in i arbetet och teamet så fort som möjligt, och hoppas kunna bidra till det pussel som skapar lyckade och värdefulla Leader-projekt i Jakobstadsregionen och delar av Karleby.

Uppgifterna är från Aktion Österbottens senaste nyhetsbrev (2/2015), i vilket man även kan läsa om Leader-ansökningar hos föreningen och Hyrrä-tjänsten.

Kategorier
2015 Nyhetsbrev 30/2015

Nordisk hembygdskonferens på Åland med temat digitalisering av hembygdsarvet

Nordisk hembygdskonferens och mässa på Åland  2-4.10.2015Ålands bildningsförbund rf arrangerar tillsammans med Nordiska hembygdsförbundet rf och med ekonomiskt stöd från bl.a. Ålands landskapsregering och Svenska folkskolans vänner, en nordisk hembygdskonferens och mässa på Åland första helgen i oktober  (2-4.10) med temat digitalisering av hembygdsarvet och Åland.

Mer info, program och anmälningsförfarande finns på webbplatsen nhf.ax.