Kategorier
2015 Nyhetsbrev 14/2015

Vi vill, vi kan, vi vågar! – livlig diskussion under Landsbygdsriksdagen

Orden Finlandssvenska LandsbygdsriksdagenFinlandssvenska landsbygdsaktörer hade två intensiva dagar under den finlandssvenska Landsbygdsriksdagen i Sursik skola, Pedersöre 28-29.3. Ett 70-tal personer deltog i konferensen som nu ordnades för trettonde gången. I gruppdiskussionerna, inklusive inkomna motioner var det fullt drag. I de här sju grupperna togs det fram tre ställningstaganden per grupp, sammanlagt alltså 21 stycken, av vilka en del går vidare till den europeiska landsbygdsriksdagen. Dessa ställningstaganden röstade man sedan om på konferensens andra dag. Det nya var att delegaterna fick för första gången rösta genom ett mentometersystem. Röstningen gick till så att man röstade med en elektronisk apparat på det ställningstagande som man själv ansåg vara det mest viktiga av varje grupps tre ställningstaganden. På det här sättet fick man fram de sju angelägnaste ställningstagandena, vilka är enligt grupperna följande:

Kategorier
2015 Nyhetsbrev 14/2015

Naturturism i nyhetsbrev från svenska Landsbygdsnätverket

Svenska Landsbygdsnätverkets nyhetsbrev nr 5-2015I senaste nyhetsbrevet från svenska Landsbygdsnätverket fokuserar man på naturturism. Enligt forskningen finns en stor potential för att utveckla den svenska naturturismen, men det krävs kraftsamling. I nyhetsbrevet kan man även bl.a. läsa om det intensiva arbetet med urval av strategier för lokalt ledd utveckling, nya grupper inom det europeiska nätverket, nordsvenska hästar och sportfiske som lockar, finländska landsbygdsnätverket som rustar för nystart och samordningsgruppen för lokalt ledd utveckling som tycker att det nu är särskilt viktigt att prata med varandra och utbyta erfarenheter.

Nyhetsbrevet (nr 5/2015) finns som länk på Landsbygdsnätverkets hemsida.

Kategorier
2015 Nyhetsbrev 14/2015

”Vi är dom vi har väntat på – och vi väntar inte längre” – ung omställare

Rapporten Omställningsrörelsens bidrag till en hållbar framtid i Örebro län”Aldrig tidigare har vårt samhälle stått inför så stora utmaningar som idag med de globala ekologiska, sociala, ekonomiska och även mänskliga kriserna. Samtidigt har vi aldrig tidigare haft så stora möjligheter att samverka över gränser för att möta hoten och förverkliga genuint hållbara samhällen, byggda på dagens vetenskapliga förståelse för världen som levande, komplexa och sammanhängande system. Omställningen till hållbarhet är samtidigt nyckeln till att vitalisera lokal utveckling. Tillsammans kan vi skapa samhällen som speglar en genuin och hållbar välfärd, där mänskliga relationer, livskvalitet och lycka står i centrum. Det innebär starka, resilienta lokalsamhällen med blomstrande ekonomi, näringsliv och service, en möjliggörande offentlig sektor, ett civilt samhälle som sjuder av liv och engagemang och en forskning som stöder lärprocesserna. ROS(Regional Omställning i Samverkan)-arbetet tillför det som saknas och behövs för att ta tillvara på allas handlingskraft för en gemensam vision som berör våra barns framtid.”

Kategorier
2015 Nyhetsbrev 14/2015

Omställning Sverige – inspirationsseminarium i Vasa om hållbar livsstil

Slutrapporten Hållbara bygderHållbarhetsfrågan har under flera år fått extra lokal uppmärksamhet genom den internationella folkrörelsen Transition Towns – omställningsrörelsen. Den finns representerad i ett drygt 40-tal länder över hela världen (dock inte i Finland). Det handlar om vanliga människor som bildar lokala grupper och gör konkret arbete för en hållbar livsstil och ett motståndskraftigt, levande lokalsamhälle. I Sverige heter den Omställning Sverige och har verkat sedan år 2009. Under ett inspirationsseminarium på Loftet i Vasa 14.4 kl. 15-18.30 berättar Jan Forsmark från Riksorganisationen Hela Sverige ska leva och Omställning Sverige om rörelsens bakgrund, dess syfte, samt om de svenska erfarenheterna. Omställning Sverige samlar drygt 5 000 aktiva medlemmar som organiserar sig i lokala omställningsgrupper över hela landet. Några frågor som i ett lokalt perspektiv fått stort gehör är lokal odling och energi, samt de utmaningar inom energi, miljö – ekonomiskt och socialt – som vi står inför. Är detta ett nytt fräscht inslag för landsbygdsutveckling? Även lokala grupper inom en stadskärna har hittat nya nischer. Kom med och låt dig inspireras eller bedöm själv! Arrangörer är IDNET (Identitetsbaserat nätverk) och Svensk Byaservice.

Anmälan till seminariet görs (senast 10.4) på webbplatsen sfvbildning.fi. Mer info om omställningsrörelsen finns på transitionsweden.se med länk till bl.a. skiften Hållbara bygder och på transitiontowns.org.

Kategorier
2015 Nyhetsbrev 14/2015

Enkät för lokala utvecklares syn på byaverksamheten

SYTY-logoVad för föreställning har du om byaverksamheten och det lokala utvecklingsarbetet? Utvecklingsarbetet är ofta ett arbete enligt egna värderingar och är inte lätt att mäta eller jämföra. Men Byaverksamhet i Finland rf vill nu se i hur stor utsträckning olika aktörers värderingar och synpunkter möts. Genom enkäten kan man tillsammans harmonisera verksamheten, få tips om kommande verksamhet, samt sätta i gång arbetet med varumärket. Frågorna i enkäten kräver begrundanden, så det gäller att reservera tid. På det här sättet fås även bättre resultat. Enkäten berör personalen vid Byaverksamhet i Finland, de regionala byaföreningarnas personal, de som ansvarar för Leader-gruppernas byaärenden, samt de ovan nämnda föreningarnas förtroendemän.

Enkäten finns på webbplatsen webropolsurveys.com och ska besvaras senast 31.3.

Kategorier
2015 Nyhetsbrev 14/2015

Ge din syn på framtidens regionutveckling!

Autobahn Passing FarmsNu dras det upp linjer för den framtida utvecklingen av regionerna, vilket sker på ett öppet och delaktiggörande sätt. Alla är välkomna att ge sin syn på saken. Arbets- och näringsministeriet utarbetar tillsammans med ministerierna, landskapsförbunden och andra centrala aktörer prioriteringar för utvecklingen av regionerna, medan statsrådet sedan godkänner prioriteringarna i utvecklingen av regionerna för regeringsperioden före utgången av 2015. Man har möjlighet att förbereda sig via en webbtankesmedja som öppnades tisdagen den 24 mars. Vid tillställningen diskuterades de utmaningar och möjligheter som är förenade med utvecklingen av regionerna. Vid en paneldiskussion diskuterade företrädarna för de fyra största riksdagspartierna regionernas och regionutvecklingens framtid. Vid tillställningen öppnades en dialog kring prioriteringarna i den riksomfattande utvecklingen av regionerna. Efter detta har man nu möjlighet att anonymt delta i idékläckningen på webbtankesmedjan. Enkäten ska besvaras senast den 30 april.

Uppgifterna är från (23.3) arbets- och näringsministeriets pressmeddelande.

Kategorier
2015 Nyhetsbrev 14/2015

Nätverk för en starkare och utvecklad kommunal demokrati

Demokrati - New ideas ahead!Finlands Kommunförbund bygger för närvarande upp ett nätverk för samhällsaktörer som vill medverka till en starkare och utvecklad kommunal demokrati. Nätverket är öppet och välkomnar alla aktörer inom statsförvaltningen, det kommunala och medborgarsamhället. Den kommunala demokratin bör stärkas och fördjupas. Länge har vi diskuterat utmaningarna för den representativa demokratin, liksom vad gäller kommuninvånarnas direkta deltagande, vilket får allt större betydelse och som tar sig konkreta uttryck i planeringen och genomförandet av de omfattande kommunala reformerna.

Uppgifterna är från (24.3) webbplatsen Kommunerna.net med länk för anmälan till nätverket.

Kategorier
2015 Nyhetsbrev 14/2015

Doktorn kommer via Internet

Hjärta och stetoskopRunt om i Sverige är det rätt långt mellan läkare och patienter, som i Västerbottens läns landsting där det ibland kan vara hundratals kilometer att resa för en distriktsläkare. Det är inte konstigt att de då satsar på telemedicin, alltså vård över Internet. Enligt projektledaren för Vård på distans i Västerbottens läns landsting Sven-Åke Boström, så är de först ut med att rekrytera en läkare som ska jobba på det sättet. Det är en tjänst och det är unikt. Sådana här saker har förekommit i projektform – de har en påse pengar och sen tar de slut. Nu sätter man ner foten och vill göra normalt vårdflöde av det här genom att söka en läkare som ska sitta på kusten och ratta patienter 400 kilometer bort. Själva rattandet sköts via en videokonferens med flera kameror – en för dialogen ansikte mot ansikte och en översiktskamera. Det är en avancerad videokonferenslösning, samt att läkaren har ett dermatoskop, en handhållen kamera där man kan titta på hudfläckar, in i svalget, munnen och o.s.v.

Kategorier
2015 Nyhetsbrev 14/2015

Ruralt och urbant möts under Nylandsveckan

Nylandsveckan 2015 - logoNylandsveckan är en vecka full med evenemang som Nylands förbund har samordnat, med syfte att göra veckan känd och lyfta fram det arbete de nyländska aktörerna gjort landskapet till fromma. Nylandsveckan är ett regnbågsevenemang den 4-9 maj för målgrupperna som arrangörerna valt. Huvudtemat för år 2015 är ruralt och urbant möts. Temat för de olika dagarna är miljö, välbefinnande, kultur och gemenskap, kunskap & utbildning, konkurrenskraft och möten. Nylandsveckan har ordnats sedan år 2012, då temat var barn och unga, år 2013 internationalitet och 2014 liv och kraft. Nylands förbund marknadsför Nylandsveckan i sin helhet på sina hemsidor och i kalendern och lyfter fram de mest attraktiva evenemangen på sin Facebook-uppdatering, samt informerar pressen och samarbetspartners med nyhetsbrev och pressinformation.

Mer info finns på Västnylands Byars hemsida. Se även webbplatsen uudenmaanliitto.fi.