Kategorier
2015 Nyhetsbrev 07/2015

Utveckla demokratin – ge medborgarna inflytande på riktigt!

Peter BackaSka medborgarna ha någon makt i vårt samhälle, förutom att gå till valurnan vart fjärde år? Peter Backa, tidigare landsbygdsutvecklare på Svensk Byaservice, tycker att den rätten borde medborgarna i en demokrati ha, speciellt när samhället förändras snabbt. Det är inte ett omöjligt krav, det fungerar t.ex. i många delstater i USA och kallas för Recall. Det följer en enkel logik, där medborgarna väljer in folk, men om man märker att man misstagit sig, så kan man rösta ut dem. Det här regleras, bl.a. för att okynne ska kunna undvikas. Argumentationen mot riktigt medborgarinflytande är i Backas tycke överlag svag, trots att den i och för sig kan vara relevant. Ofta hör man att det blir för dyrt, men man glömmer att all demokrati kostar, även fullmäktige och nämnder.

Kategorier
2015 Nyhetsbrev 07/2015

Service och bredband tema i svenska Landsbygdsnätverkets senaste nyhetsbrev

Svenska Landsbygdsnätverkets nyhetsbrev nr 4-2015Årets första nyhetsbrev från svenska Landsbygdsnätverket fokuserar på de satsningar inom landsbygdsprogrammet som ska stötta service, fritid och bredband, allt för att skapa en attraktivare landsbygd och att förenkla för de som vill leva och verka på landsbygden. I nyhetsbrevet kan man bl.a. läsa om svenska regeringens serviceutredning, om läget för Leader-gruppernas strategiskrivande, om att engagemang och delaktighet lyfter servicen i gles- och landsbygder, om lokala servicelösningar i Bodens kommun och om första mötet med Rural Networks Assembly.

Nyhetsbrevet (nr 4/2015) finns som länk på Landsbygdsnätverkets hemsida.

Kategorier
2015 Nyhetsbrev 07/2015

Dags för en österbottnisk by att erövra titeln Årets by i Finland!

Årets by 2000 Björköby - pärmbild i Landsbygd Plus nr 1-2001
Landsbygd Plus´ första nummer 1/2001 hade Årets by 2000 – Björköby på paradsidan.
Foto: Kenneth Rönnkrans

Årets by i svenska Österbotten är lite av ett distriktsmästerskap, där den segrande byn är med och tampas om titeln Årets by på riksplanet. Byaombudet och Leader-rådgivaren Karl-Gustav Byskata på Aktion Österbotten rf tycker att det nu skulle vara dags för en österbottnisk by att erövra titeln, för det börjar vara några år sedan Björköby var landets bästa by – år 2000, alltså femton år sedan.

Vem som helst kan nominera en by – privatperson, sommargäst eller via byaföreningen. För att bli en vinnarby, handlar det om hur väl man lyckas samla byborna, vilka aktiviteter man ordnar och hur samarbetet inom byn och kommunen fungerar. Andra saker som tas i beaktande, är hur man klarar av att ordna servicen och hur man hjälper företagare. Enligt Byskata är det utgående från de egna förutsättningar som det mäts hur väl byn lyckats skapa en helhet.

Kategorier
2015 Nyhetsbrev 07/2015

Kartanonmäki månadens by i Östra Nyland

Östra Nylands Byar logoÖstra Nylands Byar rf (ÖNB) presenterar varje månad en by från sitt verksamhetsområde. Man marknadsför även byn på Facebook och i sina medlemsbrev. På det här sättet sprider man god praxis och får synlighet för byaverksamheten. Varje by kan själv kort berätta om sin verksamhet och så publicerar ÖNB texten och länkar till byns hemsidor/Facebook. Byarna publiceras i den ordning de anmäls. Januari månads by 2015 är alltså Kartanonmäki i Mörskom. Från och med oktober 2014 har månadens by varit Valkom (Lovisa), november Journaankylä (Askola) och december Arola-Jokelanseutu (Mäntsälä).

Om ni vill ha er egen by i Månadens by-serien, se kontaktuppgifter på webbplatsen itukylat.fi.

Kategorier
2015 Nyhetsbrev 07/2015

Nätverksexpert Lauri Hyttinen kontaktman för de svenskspråkiga regionerna

Lauri HytttinenLauri Hyttinen är ny nätverksombudsman, nätverksexpert, på den nya enheten för landsbygdsnätverkstjänster med ansvar för de regionala nätverken, Östersjösamarbetet, Åland, tjänster på landsbygden, byaverksamhet och projektverksamhet. Till Hyttinens ansvarsområde hör även att sköta om kommunikationen och kontakterna till de svenskspråkiga regionerna. Hyttinen är en passionerad landsbygdsutvecklare, och bl.a. ordförande för byaföreningen i Jalasjärvi. Han har bott i Japan, Helsingfors och Tammerfors, men har nu flyttat tillbaka till födelseorten Jalasjärvi.

”Det tog mig ca 20 år att finna vägen hem. Det var en lång studieresa som jag är tacksam för.  Nya åsikter och nya idéer är lättare att få när man på avstånd ser på sin hembygd. Jag säger alltid till ungdomarna på landsbygden att det är helt okej att flytta bort, men försök att återvända.”

Kategorier
2015 Nyhetsbrev 07/2015

Isvintrarna i skärgården behandlas på Skärgårdshavets vinterträff på Kimitoön

Kvinna i vinterkläderI skärgården har de olika årstiderna stor inverkan på det vardagliga livet, varav isvintrarna ger skärgården en helt egen karaktär, då tusentals öar binds samman av isen. Kunskap om hur man ska röra sig och hur man kan nyttja isarna går ofta vidare i generationer som traditionellt kunnande. När isen lägger sig, så känns det som om naturen skulle somna, men då är det isanpassade ekologiska samhällen som tar vid. Välkommen med på ett seminarium på Hotell Kasnäs, Kimitoön 5.3 kl. 9.30-16 där isen och vintern granskas från olika perspektiv. Man tar bl.a. upp isens inverkan på havets ekologiska balans, isvägar i skärgården förr och nu, vinterfiske, isens betydelse för skärgårdsbor och vinternotning, samt om vinterturismen kan sälja i skärgården. Arrangör är Skärgårdshavets biosfärområde med samarbetspartners.

Info, program och anmälningsuppgifter (anmälan senast 26.2) finns på webbplatsen skargardshavetsbiosfaromrade.fi.

Kategorier
2015 Nyhetsbrev 07/2015

New Nordic Lifestyle – konferens i Mariehamn om mat och rörelse för välmående

Konferensen Konferensen New Nordic Lifestyle 12.3.2015Den 12 mars kl. 8.30-17 arrangerar Medimar i samarbete med Ny Nordisk Mat Åland en konferens på Alandica i Mariehamn på temat New Nordic Lifestyle – välmående, mat, rörelse och sinne. Kom och ta del av toppföreläsare som Claus Meyer – grundare av restaurangen Noma samt initiativtagare till det nordiska köksmanifestet som vår egen kändiskock Michael Björklund varit med och signerat, vetenskapsjournalisten Marie Ryd som talar om vad som behövs för att hjärnan ska fungera bäst, Phd Richard Tellström känd från historieätarna som talar om Historieätande som framtidskonst, Mats Peterson som talar om Kraft och Lust – hur du blir nummer ett, Ålandsbankens Tove Erikslund som talar på temat Jag vill, Jag kan, Jag gör, och dessutom mindre workshops m.m., samt morgonkaffe, lunch och eftermiddagsfika. På kvällen välkomnas man på en festmåltid i Smakbyn hos Michael Björklund.

Mer info finns på webbplatsen drive.google.com, medan anmälan görs på lyyti.fi.