Kategorier
2015 Nyhetsbrev 05/2015

Bioekonomi, infra och företagsamhet väcker diskussion i riksdagens korridorer

Riksdagshuset
Riksdagshuset
Bildkälla: Wikimedia Commons

Christell Åström, specialsakkunnig vid arbets- och näringsministeriet och generalsekreterare för den Landsbygdspolitiska samarbetsgruppen (YTR), skriver i Landsbygdspolitikens blogg om att hon som YTR:s generalsekreterare har haft ärenden till riksdagen med budskap till riksdagsgrupperna om det nya landsbygdspolitiska helhetsprogrammet med dess innehåll, samt det förnyade YTR med dess omfattande nätverk. Läs bl.a. om vad förhållningen är till landsbygden i blogginlägget här under:

Landsbygdspolitik i riksdagens korridorer

I egenskap av generalsekreterare för den landsbygdspolitiska samarbetsgruppen (YTR) har jag under det gångna året klättrat upp för riksdagens trappor ett antal gånger. Budskapet till riksdagsgrupperna har varit det nya landsbygdspolitiska helhetsprogrammet med dess innehåll, samt det förnyade YTR med dess omfattande nätverk.

Kategorier
2015 Nyhetsbrev 05/2015

Bonden och makthavaren i Bryssel Staffan Nilsson gästar Landsbygdsriksdagen i Pedersöre

Sursik skola i Pedersöre
Sursik skola
Foto: Pedersöre kommun

Svensk Byaservice och Aktion Österbotten rf har gett ut pressmeddelande inför den finlandssvenska Landsbygdsriksdagen i Pedersöre den 29-29 mars. Bland annat kommer Riksorganisationen Hela Sverige ska levas ordförande Staffan Nilsson att delta. Han är bl.a. ledamot av EU:s Europeiska ekonomiska och sociala kommitté, och även med i ledningen för den europeiska Landsbygdsriksdagen som hålls för andra gången i höst. Idéer och krav kommer nämligen att samlas upp nationellt för att diskuteras på europeisk nivå. Här kommer vår finlandssvenska Landsbygdsriksdag att bli en del av denna kaskad. Den finlandssvenska Landsbygdsriksdagen, som ju infaller några veckor före riksdagsvalet, ger även en möjlighet att framföra landsbygdens åsikter till de kommande beslutsfattarna på nationell nivå. Landsbygdsriksdagens teman kommer att bygga på de motioner som kommer in, men ett sprudlande kulturprogram och möjlighet att visa upp projekt, produkter och idéer, är även på agendan.

Pressmeddelande                                      27.1.2015

HSSL:s ordförande Staffan Nilsson gästar den finlandssvenska Landsbygdsriksdagen i Pedersöre

Staffan Nilsson
Staffan Nilsson

Den finlandssvenska Landsbygdsriksdagen, som hålls 28-29.3.2015 i Anderssénsalen vid Sursik skola i Pedersöre, gästas bl.a. av Riksorganisationen Hela Sverige ska levas (HSSL:s) ordförande Staffan Nilsson. I Bjuråker utanför Hudiksvall är Nilsson bonden som har 30 mjölkkor, i Bryssel är han makthavaren som möter regeringschefer, EU-kommissionärer och inflytelserika samhällsorganisationer på daglig basis.

Kategorier
2015 Nyhetsbrev 05/2015

Nya Leader-grupper inleder arbetet

Leader-logo 1Jord- och skogsbruksministeriet har valt Leader-grupperna som under åren 2015-2020 utvecklar landsbygden över hela landet. Grupperna, 54 till antalet, är lokala utvecklingsföreningar som beviljar finansiering för företag och olika utvecklingsprojekt. Leader-arbetet finansieras med medel från Programmet för utveckling av landsbygden i Fastlandsfinland, varav ungefär fem procent av programmedlen går till Leader. Grupperna fick sammanlagt 300 miljoner euro som består av EU-medel, samt medel från stat och kommuner. Varje Leader-grupp har tagit fram en utvecklingsstrategi som inverkade på storleken av gruppens finansiering. Medel reserverades speciellt för glesbygden och kärnlandsbygden.

Leader-grupperna är av stor vikt när man tar i beaktande hur enskilda människors idéer omvandlas till bärande affärsverksamhet och förbättringar som tjänar en vidare krets.

Kategorier
2015 Nyhetsbrev 05/2015

”Pigga kyrkbyar ska lyfta Finland”

KyrkbyInför riksdagsvalet i april spikar bl.a. Centern teser för att skapa jobb, tillväxt och välfärd, inte bara i metropolområdet, utan även på ”en levande landsbygd och i pigga kyrkbyar”. Man vill gå mot ett decentraliserat samhälle och skapa förutsättningar för 200 000 nya jobb, merparten inom bioekonomi och då inte minst inom miljöteknik. Jobben ska uppstå i små företag runtom i landet där naturresurserna finns och där personresurserna bör finnas. Tanken på ett decentraliserat samhälle är inte gammalmodig utan hypermodern, för aldrig har digitalisering, kommunikationsteknik och småskalig energiproduktion gjort distansjobb lika aktuellt, lika mainstreamat, som nu. För att det ska finnas jobb i glesbygden, måste det även finnas gymnasie- och yrkesutbildning där, ty annars investerar företagen inte i glesbygden och det garanterar att avfolkningen fortsätter.

Uppgifterna är från en artikel, skriven av Peter Buchert, i Hufvudstadsbladet (22.1).

Kategorier
2015 Nyhetsbrev 05/2015

Solenergientusiast överraskades av byråkratidjungeln

SolpanelHanna-Liisa Kangas, forskare i klimat-, energi- och markanvändningspolitik vid Finland miljöcentral, skriver i Landsbygdspolitikens blogg om en workshop i Vasa (19.1) som behandlade den distribuerade energiproduktionen som motor för hållbar tillväxt. På seminariet presenterades bl.a. aktörernas konkreta erfarenheter av utmaningarna och flaskhalsarna inom branschen, samt behövliga åtgärder och innovativa affärsverksamhetskoncept. Hela blogginlägget finns att läsas här under. Se även anförandena (på finska) från workshopen.

Idén om solpaneler, som snappats upp under semesterresan till Italien, ledde till en byråkratidjungel

En vintrig måndagsmorgon åkte jag tåg från Helsingfors till Vasa. Från tågfönstret såg jag talrika lantgårdar och oändliga åkermarker passera revy. Under hela tågresan upptäckte jag inte en enda vindmölla eller solpanel.

Kategorier
2015 Nyhetsbrev 05/2015

Info i Vasa om SFV:s stipendier och bidrag

SFV-logoHur ser Svenska folkskolans vänners (SFV:s) utdelning ut? Information om stipendier och bidrag från SFV ges i Vasa på Loftet den 4 februari kl. 14.30. Viveka Åberg, SFVs ekonom berättar om 2015 års kriterier för ansökan om bidrag och stipendier. Ansökningstiden är 1-28.2.2015. Catharina Gripenberg, enhetschef på SFV Bildning, presenterar SFV Bildnings verksamhet.

Anmälan till infotillfället görs (senast 3.2) via webbplatsen sfvbildning.fi.

Kategorier
2015 Nyhetsbrev 05/2015

Omställningsrörelsen i Skandinavien behandlas på seminarium i Helsingfors

Seminariet Omställningsrörelsen i Skandinavien 24.2.2015 (2)Välkommen att höra på och ta del av diskussionen om hur man får till stånd en hållbar utveckling på lokal nivå och i finländska byar. Rörelsen breder redan ut sig i Sverige och projektchef Jan Forsmark från Riksorganisationen Hela Sverige ska leva kommer att informera mera i ämnet. Man har även gjort case-undersökningar i Finland, t.ex. i Sodankylä, om möjligheter för grön ekonomi i byar. Naturresursinstitutets professor Hilkka Vihinen och specialforskare Michael Kull berättar om detta. Under eftermiddagens workshop diskuteras medel och möjligheter för den lokala nivåns utvecklare i arbetet att stöda byarna. Seminariet hålls på Norden, TING-salen, Helsingfors 24.2 och ordnas av Byaverksamhet i Finland rf tillsammans med Landsbygdspolitiska samarbetsgruppen. Tillställningen hålls i huvudsak på engelska, men det finns möjligheter att diskutera även på svenska och finska.

Mer info, program och anmälningsuppgifter (anmälan senast 18.2) finns på webbplatsen kylatoiminta.fi.

Kategorier
2015 Nyhetsbrev 05/2015

Vem blir rikets trettonde byfåne?

Byfåne 2015 - infobildDet är dags att hitta följande byfåne i landet. Den officiella byfånen fungerar som vägvisare för den finländska byaverksamheten, en kraftfull visionär. Man söker en person som försdomsfritt, med stark vilja och som sätter sig själv i blöt, har fått till stånd betydande och konkreta saker. Tiden för ansökan pågår 16.1-16.4. Rikets trettonde byfåne kröns 9.7 under festliga former i byn Kuusaa i staden Haapajärvi. Mer info och ansökningsuppgifter finns (på finska) på webbplatsen kylahullu.net.

Uppgifterna är från Byaverksamhet i Finland rf:s senaste nyhetsbrev (januari 2015), i vilket man även bl.a. kan läsa om rådplägningsrunda för det lokala utvecklingsprogrammet, Öppna byarnas dag 6.6, seminarium om landsbygdsföretagande, guide om god praxis, samt evenemangslista.