Kategorier
2014 Nyhetsbrev 40/2014

Förtroendemannens ansvar – professor Eero Uusitalo i ledaren för Landsbygd Plus

Landsbygd Plus nr 5-2014De krävande uppgifterna för de personer som väljs till styrelsen, förutsätter att man fäster uppmärksamhet på kandidaternas förmåga och vilja att arbeta för det egna området. Beklagligtvis fyller valmötena inte alltid det här nämnda idealet. Ett rejält bemödande figurerar inte, utan platserna fylls genom ”ädelt uppoffrande” och genom att sopa representationskriterierna under mattan. Sannolikheten för att en sådan här styrelse skulle få något till stånd, är mycket små. Ett bra byaombud eller en bra Leader-aktör förser styrelsen med förslag och lösningar på problemen. På motsvarande sätt löser styrelsen problemen, och undviker dem inte. En ”jo-jo-person” i styrelsen för en utvecklingsförening är på fel plats. Fegisar och ynkryggar får inte till stånd lösningar, och med sin närvaro lamslår de även andra – särskilt arbetstagarna. Förtretligt berättar ofta våra arbetstagare om orsaken till bl.a. styrelsens obefintlighet: ”mitt arbete har varken stöttats eller värdesats”. Vi har absolut inte råd med sådant här. För den lokala utvecklingen har en ljus framtid. Vi behövs allt mer, och beslutsfattarnas förståelse för detta ökar, om än långsamt. Arbetet är intressant, fastän svårt. Framtidstron når förhoppningsvis såväl arbetstagarna som förtroendemännen, och båda gruppernas ansvar är verkligt, inte formellt. Bland annat det här skriver professor Eero Uusitalo i ledaren för Landsbygd Plus. Övrigt som tas upp i tidningens finskspråkiga artiklar är bl.a. följande:

Kategorier
2014 Nyhetsbrev 40/2014

Hållbara livsmedel tema i svenska Landsbygdsnätverkets senaste nyhetsbrev

Svenska Landsbygdsnätverkets nyhetsbrev nr 2-2014 (nya Landsbygdsnätverket)Det nya svenska Landsbygdsnätverkets andra nyhetsbrev har temat Hållbara livsmedel. Det fokuserar på mat och hur det förenar dem i nätverket. Intresset för mat är stort och att handla med omsorg om djuren och miljön, är något som man på Landsbygdsnätverket arbetat med intensivt under året. I nyhetsbrevet kan man också bl.a. läsa om det transnationella Leader-projektet Local Food for Local Development, samordningsgruppen för Lokalt ledd utveckling genom Leader-metoden jobbar vidare med förberedelserna inför nya perioden och landsbygdsminister Sven-Erik Bucht som ger sin syn på Matlandet och livsmedelsstrategin.

Nyhetsbrevet (nr 2/2014) finns som länk på Landsbygdsnätverkets hemsida.

Kategorier
2014 Nyhetsbrev 40/2014

Invånarnas deltagande i kommunala beslutsprocesser borde utnyttjas bättre

Businesswoman  in Front of DoorsUppmärksamheten borde riktas mot kvalitéen och behovet i deltagandet i stället för dess antal. Detta skulle främja kommunernas och stadsregionernas utveckling. Som bäst pågår flera förändringar som berör kommunerna: kommunlagen förnyas, metropolförvaltning bildas och kommunerna manas gå ihop. På samma gång talar man om betydelsen av direkt deltagande för invånarna. Diskussionen är behövlig, för kommunerna utnyttjar dåligt invånarnas resurser. Men ofta riktas invånarnas aktivitet mot pågående eller på att förändra redan gjorda beslut. Man talar mycket om användarnärhet, men i kommunerna har dess tillämpning blivit på hälft. Invånarna ses sist och slutligen bara som invånare, vars del är att ge feedback på servicen. Ofta inbjuds invånarna att komma med i planeringen först efter att de viktiga besluten redan är gjorda. Invånarna får alltför ofta uppfattningen att deras påverkningsmöjligheter är större än de i verkligheten är. I sådana här fall kan invånarnas deltagande minska möjligheterna till samarbete i stället för att stärka dem.

Läs mer (på finska) i en artikel på webbplatsen hs.fi. Skribenter är Maija Faehnle, Helsingfors universitetets forskardoktor vid Finlands miljöcentral, och Harry Schulman, professor i planeringsgeografi vid Helsingfors universitet.

Kategorier
2014 Nyhetsbrev 40/2014

Regionala ekonomin, miljön och kunden vinnare vid kommunal upphandling av närmat – resolution från SLC:s Kvinnodagar

Woman with Basket of FoodSvenska lantbruksproducenternas centralförbunds (SLC:s) Kvinnodagar ordnades på Åland 12-14 november kring temat matinspiration. I samband med det här gavs en resolution ut. Här nere följer resolutionen (från 16.11) i sin helhet:

Resolution från SLC:s Kvinnodagar 2014

Offentlig upphandling av närmat är smart!

Den regionala ekonomin, miljön och kunden är vinnare då kommunen upphandlar närmat.

Upphandlingslagen ger kommunen rätt att beakta kriterier för korta leveranskedjor då exempelvis matens kvalité och miljön påverkas. Det är inte bara motiverat utan även förnuftigt att köpa maten på nära håll eftersom dagliga leveranser garanterar färskhet när det gäller exempelvis fisk, bröd samt säsongens bär, frukter, grönsaker och rotfrukter.

Kategorier
2014 Nyhetsbrev 40/2014

Bybutik i Borgå skärgård tar emot beställningar via Internet och levererar varorna till trappan

Söderby-Boden - textSöderby-Boden på Pellinge i Borgå skärgård är bevis på en levande skärgård. Det är en modern bybutik som tar emot beställningar via Internet och levererar varorna till trappan. Butiken har gamla anor. Den grundades 1926 av Felix Andersson. Butiken har drivits av Pellinge handelslag, OSLA och Gerda Englund. Nu är det Gerdas dotter Gunnel och Erika Englund som driver den sedan 2009. Söderby-Boden är i grunden en livsmedelsaffär, men den säljer även gas, har ett läkemedelsskåp, är postombud och kör varor hem till kunderna. Sommartid är det full rulle från morgon till kväll, sju dagar i veckan. I augusti börjar Erika längta efter den lugnare vintersäsongen, då hon har litet tid för sig själv och familjen.

Uppgifterna är från (14.11) webbplatsen svenska.yle.fi.

Kategorier
2014 Nyhetsbrev 40/2014

Ny styrelse för Hela Norden ska leva

Hela Norden ska levas logoHela Norden ska leva (HNSL) höll höstmöte den 10 oktober 2014 i Aalborgs kommunhus i Aalborg, Danmark. Åse Blombäck omvaldes till ordförande för HNSL för år 2015. Följande personer valdes/väljs till ledamöter och suppleanter för HNSL:

Åse Blombäck och Ulrik Strömberg, Hela Sverige ska leva
JørgenFolkvang och Steffen Damsgaard, Landdistriktenes Faellesråd
Risto Matti Niemi och Peter Backa, Suomen Kylätoiminta ry (SYTY)
Eivind Bødtker och Eystein Lie, Vellenes Fellesorganisasjon
Mikael Erickson och Bertil Nordin Ålands Bildningsförbund rf
Stefania Gisladottir och Gudrun Gisladottir, Landsbyggdin Lifi
Eydun Christiansen, Kommunsamskipan Føroya

Färöarna kommer att komplettera med en person. Risto Matti Niemi, Mikael Erickson och Stefania Gisladottir hade inte möjlighet att delta vid mötet.

Uppgifterna är från HNSL:s hemsida.

Kategorier
2014 Nyhetsbrev 40/2014

Demokratiunderskott och landsbygdens utsikter – Backa intervjuades i Radio Vega

Peters pensionering Peter Backa (3)
Foto: Ann-Sofi Backgren

Landsbygdsutveckling och demokrati är två övergripande teman då man diskuterar med Peter Backa, nybliven pensionär från Svensk Byaservice. Backa är kritisk till det sätt som kommunsammanslagningar ”säljs” till folket. Redaktör Roger Källman på Svenska Yle, programvärd i de regionala förmiddagsprogrammen, allmänreporter och webbare, har intervjuat Backa.

Intervjun finns på svenska.yle.fi med länk till radiointervju.