Kategorier
2014 Nyhetsbrev 39/2014

Bybutiksägare i Äkäslompolo fick pris för sin närvaro på sociala medier

Email abstractGemenskapen som uppstått på de sociala medierna kring bybutiken Jounin kauppa i Äkäslompolo, uppmärksammades 11.11 på Some Awards i Helsingfors. Över 100 000 personer har gillat Sampo Kaulanens butik på Facebook. I den lilla byn Äkäslompolo bor bara 500 personer, men byn ligger precis invid Ylläs skidcentrum. Bybutiken fick även pris i kategorin årets överraskning på sociala medier. Kaulanen säger till FNB att han delat med sig av det egna privatlivet i reklamen för butiken på de sociala medierna, bl.a. om sina försök att gå ned i vikt. Ser man ur företagarens synvinkel, så fungerar den typ av kommunikation på sociala medier som det är lätt att identifiera sig med och som inte väcker några väldigt negativa tankar.

Kategorier
2014 Nyhetsbrev 39/2014

Behoven att utveckla stads-, landsbygds- och skärgårdspolitiken utreds

Stad, landsbygd och skärgård - bildmontageNäringsminister Jan Vapaavuori har utnämnt filosofie doktor, rektor och professor i samhällsgeografi Perttu Vartiainen till utredningsman för att göra en utredning av behoven att utveckla stads-, landsbygds- och skärgårdspolitiken. I utredningen granskas stads-, landsbygds- och skärgårdspolitikens uppgifter, roller och effektfulhet som ett led i den nationella utvecklingen av regionerna. Utredningens utgångspunkt är en ändring i regionutvecklingens verksamhetsbetingelser: bl.a. intensifiering av strukturomvandlingen, differentiering av regionutvecklingen, samt ändring av regionutvecklingens resurser. Utredningsmannen skall bl.a. begrunda följande frågor:

Kategorier
2014 Nyhetsbrev 39/2014

”Program behövs för befrämjande av medborgarorganisationsverksamhet”

conceptEnligt kultur- och bostadsminister Pia Viitanen borde staten se till så att organisationerna har ordentliga verksamhetsförutsättningar. ”Det är dags att sätta medborgarverksamheten på en piedestal. Förutsättningarna för medborgarverksamhet ska bli bättre – inte göras svårare”, sade Viitanen när hon träffade ungdomsorganisationernas representanter. ”Medborgarverksamhet är ofta frivilligverksamhet och den senaste tiden har det hopats nya utmaningar för frivilligverksamheten. Emellanåt kan konkurrenslagstiftningen hindra en fortsättning på en traditionsenlig verksamhetsform, emellanåt tolkar skattemyndigheten talkoarbetet på ett nytt sätt”, sade Viitanen.

Hela meddelandet (från 7.11) finns att läsas (på finska) på undervisnings- och kulturministeriets hemsida.

Kategorier
2014 Nyhetsbrev 39/2014

Framgång för landsbygden genom samarbete – anmäl dig genast till seminariet i Tammerfors!

Informationstillfälle inför den nya programperioden 20.11.2014Jord- och skogsbruksministeriet, Landsbygdspolitiska samarbetsgruppen (YTR), IDNET och landsbygdsnätverksenheten ordnar ett svenskspråkigt tillfälle 20.11 i Tammerfors på Hotell Cumulus Koskikatu, Koskikatu 5, inom ramen för temat Framgång för landsbygden genom samarbete – en dialog inför den nya programperioden. Vid informationstillfället presenteras landsbygdsutvecklingsprogrammets och landsbygdspolitiska helhetsprogrammets möjligheter gällande den regionala utvecklingen. Hur överförs planerna till det praktiska genomförandet?  Hur skall man utnyttja de krympande resurserna på bästa möjliga sätt? Även de färskaste uppgifterna angående landsbygdsutvecklingsprogrammet 2014-2020 presenteras, samt aktualiteter från YTR och IDNET. Målgrupperna är de regionala landsbygdssektionerna, representanter för NTM-centralerna, landskapsförbunden, kommunerna, Leader-grupperna och organisationer med ett starkt intresse för landsbygdsutveckling, samt övriga med intresse för ämnet. De finskspråkiga tillfällena har hållits i Kuopio (1.10), Seinäjoki (2.10), Uleåborg (6.10) och i Helsingfors (9.10).

Infot och anmälan som görs (senast 13.11) via länk finns på webbadressen maaseutu.fi.

Kategorier
2014 Nyhetsbrev 39/2014

HSSL söker ny verksamhetschef

HSSL - logoDet är snart dags för Riksorganisationen Hela Sverige ska levas (HSSL:s) verksamhetschef Staffan Bond att gå i pension. Därför söker nu HSSL en person som kan ta över hans tjänst och hjälpa organisationen att fortsätta bygga en stark och inspirerande rörelse.

Uppgifterna är från HSSL:s hemsida med länk till ansökningsannonsen.

Kategorier
2014 Nyhetsbrev 39/2014

Ny guide – Grunder för kommunikation om hållbarhetseffekter av närmat

Guide för kommunikation om hållbarhetseffekter av närmat – argumnetbankDet har kommit ut en ny guide, Grunder för kommunikation om hållbarhetseffekter av närmat – Argumentbank, där syftet med argumentbanken är att göra det lättare för företag i livmedelskedjan att identifiera, utveckla och förbättra de ekologiska hållbarhetsfaktorerna i verksamheten. Argumentbanken, som är ett resultat från ett projekt för utredning av närmatens ekologiska effekter, innehåller de enligt dagens uppgift viktigaste indikatorerna för ekologisk hållbarhet. Vidare har man tagit upp hållbarhetens socioekonomiska delområden. Banken innehåller också grunder som företag kan använda vid kommunikation och marknadsföring kring närmat. Argumenten tjänar både företag och konsumenter.