Kategorier
2014 Nyhetsbrev 34/2014

Landsbygd i medieskugga – om nedmonteringen av lokal journalistik och landsbygdsbilden i Dagens Nyheter

Forskningsrapporten Landsbygd i medieskuggaDrastiska nedskärningar på lokalredaktioner och en alltmer storstads (Stockholms) baserad journalistik på den svenska rikstidningen Dagens Nyheter är två trender som forskare på Södertörns högskola sett de senaste tio åren. Utvecklingen av medielandskapet bidrar till en större uppdelning av landet. Det blir de orter och de människor som syns som räknas, och landsbygden hamnar både i en politisk och i en demokratisk skugga. Något som inte bara är en risk för mindre orters och landsbygdens utveckling, utan som även riskerar att bana väg för odemokratiska krafter.

Uppgifterna är från Riskorganisationen Hela Sverige ska levas hemsida och från forskningsrapporten Landsbygd i medieskugga – nedmonteringen av den lokala journalistiken och bilden av landsbygden i Dagens Nyheter.

Kategorier
2014 Nyhetsbrev 34/2014

Kör på grispiss och potatisskal till jobbet – Jeppo först i Österbotten med gasmack

?????????????????????????????????????????????Bilen kan tankas med den biogas som bildats då svinsväm, potatisrester och annat smått och närodlat gott mixas i rötgasreaktorn i Jeppo. De närmaste gasmackarna från Jeppo räknat, finns i Jyväskylä (biogas) och i Tammerfors (naturgas). Malin Finskas, som är först i Jeppo med gasbil, pendlar från hemmet i Jeppo till jobbet på BB i Vasa, en daglig körsträcka på 140 kilometer. För Finkas känns det både bra och billigt, och framför allt miljövänligt med gas i tanken. Med en full gastank, som kostar 27 euro, kör Finskas galant tre gånger tur och retur Jeppo-Vasa. Beroende på körstil räcker en gastank 450-500 kilometer, med bägge tankarna (bilen en Volkswagen Passat har en gastank på 20 kilo gas och en bensintank på 31 liter) kör hon 900 kilometer. Men de som kör gasbil i Finland är inte speciellt många. I dag räknar man med totalt 1 700 gasbilar i landet, där de flesta finns i Tätortsfinland. Där finns även de flesta tankningsställena av de drygt 20 som finns i landet.

Uppgifterna är från en artikel, skriven av Britt Sund, i Vasabladet (9.10).

Kategorier
2014 Nyhetsbrev 34/2014

Blir tio kommuner en i Vasaregionen?

KlockaOm finansministeriet får som de vill, ska tio kommuner bli en i Vasaregionen. Arbetet med ett fusionsavtal ska bli klart till årsskiftet, men mellanrapporten är nu klar. Går förslaget igenom eller blir det platt fall igen? Enligt skissen skulle bl.a. den nya kommunen ha ett fullmäktige med förslagsvis 67 ledamöter. Men därutöver skulle det finnas närfullmäktigen som representerar det område som i dag är kommuner. Men får närfullmäktigen någon makt? Hör diskussionen om en storkommun i Vasaregionen i radioprogrammet Slaget efter tolv (8.10) på Radio Vega. De som debatterade var utredningsmannen Jan-Erik Enestam, fullmäktigeordföranden i Korsholm Carola Lithén, stadsstyrelseledamoten i Vasa Anne-Marie Viinamäki, samt närdemokratiaktivisten Peter Backa från Pensala i Vörå. Filip Stén ledde debatten.

Programmet kan höras på arenan. Hör även Slaget efter tolv (9.10) om vindkraftens framtid på Kimitoön i Åboland.

Kategorier
2014 Nyhetsbrev 34/2014

Landsbygdssäkring görs i två kommunindelningsutredningar

Wooden mannequins pushing puzzle pieces into the right placeI höst genomförs en landsbygdssäkring – en bedömning av konsekvenserna för landsbygden – inom ramen för två kommunindelningsutredningar, vilket höjer beredningsprocessens kvalitet, när frågor som gäller landsbygden och dess invånare granskas närmare redan innan kommunindelningsutredningarna färdigställs. Landsbygdssäkringen görs i kommunindelningsutredningen för Brahestad, Siikajoki och Pyhäjoki i Norra Österbotten, samt i kommunindelningsutredningen för Nilakka som omfattar Pielavesi, Keitele, Tervo och Vesanto kommuner i Norra Savolax. Avsikten med pilotprojekten är att koppla bedömningen av konsekvenserna för landsbygden till kommunindelningsutredningen, till dess olika faser, och att dokumentera processen.

Kategorier
2014 Nyhetsbrev 34/2014

Fisket utvecklar landsbygden – tema i nya Landsbygdsnätverkets första nyhetsbrev

Svenska Landsbygdsnätverkets nyhetsbrev nr 1-2014 (nya Landsbygdsnätverket)Det nya svenska Landsbygdsnätverkets första nyhetsbrev, med nytt utseende och format, tar upp ett för Landsbygdsnätverket nytt ämne. Temat är Fisket utvecklar landsbygden och man får som läsare veta mer om vad som händer inom havs- och fiskeutvecklingen. I nyhetsbrevet kan man också bl.a. läsa om goda exempel på projekt från havs- och fiskerifonden, om strategier för att främja fritidsfiske, fisketurism och vattenbruk, att det europeiska landsbygdsnätverkets webbplats är arkiverad och fungerar nu som en kunskapsbank att ösa ur, samt om innovationsskapande inom jordbruket.

Nyhetsbrevet (nr 1/2014) finns som länk på Landsbygdsnätverkets hemsida.

Kategorier
2014 Nyhetsbrev 34/2014

Vilka är möjligheterna att få EU-finansiering i Österbotten? – infodag i Vasa

Infodag om vilka möjligheter det finns att få EU-finansiering i Österbotten 4.11.2014För att man ska kunna skapa sig en bild av vilka EU-program det finns i Österbotten, ordnas en gemensam informationsdag av Österbottens förbund, NTM-centralen, Leader-grupperna och Botnia-Atlantica på Yrkesakademin i Vasa (auditoriet i andra vån.), Kungsgårdsvägen 30 A, 4.11 kl. 9.00. Syftet är att ge en översikt över vilka EU-finansieringsinstrument som finns att tillgå i Österbotten, vad och vilka typer av projekt respektive finansiär kan finansiera, tidsplan för ansökningsomgångar och eventuella prioriteringar, samt kontaktpersoner lokalt och regionalt. Dessutom avsätts tid för frågor och diskussion med respektive finansiär.

Anmälan görs (senast 26.10) på adressen www.lyyti.in/EU-info2014.

Kategorier
2014 Nyhetsbrev 34/2014

Projektträffar för mat och turism hålls i Tavastehus och Uleåborg

Maaseutu.fi - logoVad kan landsbygdsutvecklingsprogrammet för Fastlandsfinland ge för färdkost för en vidareutveckling av turism och mat i den nya programperioden? Hur kan vi dra nytta av det som gjorts tidigare i utvecklingen av mat- och turismbranschen? Hurudana strategier och riksomfattande linjedragningar har gjorts och görs för turismens eller matens del? Hur syns programmen, strategierna och linjedragningarna inom verksamhetsområdenas vardag?

I november ordnas två mat- och turism-projektträffar, i Tavastehus 4.11 och i Uleåborg 6.11. Som arrangörer fungerar landsbygdsnätverksenheten, Landsbygdspolitiska samarbetsgruppen, samt jord- och skogsbruksministeriet. Målgrupperna är mat- och turismföretagare, utvecklare inom branscherna, ELY-centralerna, representanter för landskapsförbunden och Leader-grupperna, samt andra intresserade.

Mer info, program och anmälningsuppgifter (anmälan senast 27.10) finns som länk på webbplatsen maaseutu.fi.

Kategorier
2014 Nyhetsbrev 34/2014

Energi och miljö tema på Ålands första renodlade byggmässa

EMIL logoDen första renodlade byggtekniska mässan på Åland med Energi och miljöteknik som tema hålls 28-29.11 på Alandica i Mariehamn. Meningen är att denna två dagars Energi och miljömässa skall bli ett årligen återkommande event utanför turistsäsongen. Deltagandet för besökarna skall bli avgiftsfritt för att locka mycket besökare, detta är möjligt tack vare sponsorer. Deltagande som utställare kostar 200 euro för enkelt utställningsbord, entré plan eller plats utanför lokalen på gården kostar 100 euro (om stora pelletspannor och liknande), på våning två kostar ett bord 100 euro.  Först till kvarn principen gäller, men utställarna måste anknyta till temat.

Som företagsmedlem i Energi och miljötekniska föreningen i landskapet Åland rf (EMIL rf) ställer ni ut/deltar er firma utan avgift på Åland Energy Weekend 28-29.11 på Alandica. Vill ni bli företagsmedlem i EMIL rf eller boka in er som utställare, kontakta då föreningen på www.emil.ax. Mässan väntas locka över 300 branschmänniskor (fredag) och över 600 fastighetsägare, samt övriga intresserade på Åland (lördag). Även inresta gäster från både fastlandet och Sverige, samt alla EMIL:s vänföreningar är inbjudna till Åland denna helg.

Läs mer på om Energi och miljömässan på EMIL:s hemsida. Mer info ger EMIL:s verksamhetsledare Mikael Erickson på tfn + 358 400 634444.