Kategorier
2014 Nyhetsbrev 31/2014

Nytt hett datum för den finlandssvenska Landsbygdsriksdagen: 27-29 mars 2015!

Landsbygdsriksdagen i Pedersöre 4-5.10.2014 - bildDen nya tidpunkten infaller tre veckor före riksdagsvalet. Det ger en möjlighet att framföra landsbygdens åsikter till de kommande beslutsfattarna på nationell nivå. Framförallt gäller det att påverka regeringsprogrammet som skall förhandlas fram efter valet.

I dag fattas besluten inte bara på nationell nivå. Landsbygdens röst kommer också att – för första gången – direkt kunna höras via en europeisk landsbygdsriksdag – European Rural Parliament.

Redan i fjol gjordes det första försöket med en europeisk landsbygdsriksdag. Försöket föll mycket väl ut, då 150 personer från 30 länder diskuterade landsbygdens framtid i Bryssel den 13 november 2013. I slutet av 2015 kommer den andra och mer omfattande landsbygdsriksdagen att hållas. Den kommer att förberedas genom en ”nerifrån – upp kaskad av idéer”, vilket betyder att idéer och krav samlas upp nationellt för att diskuteras på europeisk nivå. Den finlandssvenska Landsbygdsriksdagen blir en del av denna kaskad.

Kategorier
2014 Nyhetsbrev 31/2014

Rösta fram en av årets Demokratipristagare

Demokratipriset 2014 - logoDemokratipriset tilldelas i år projekt, grupper eller innovationer som främjar närdemokratin. Prissumman är på 10 000 euro och den fördelas mellan fyra pristagare. Det går att rösta på webben fram till den 1 oktober. De övriga tre vinnarna väljs av ett råd bestående av friidrottaren Nooralotta Neziri, Helsingfors biträdande stadsdirektör Pekka Sauri, samt media- och filmarbetaren Suvi West. Av de 60 förslagen till pristagare har 23 valts ut, och bland förslagen fanns många olika former av närdemokrati som erbjuder kollegialt stöd och eftersträvar inflytande.  Förutom bya- och lokalföreningar fanns bl.a. nya delaktighetsmetoder i städer och kommuner med på förslagslistan. Demokratipriset delas ut på Demokratidagen den 14 oktober i Kommunernas hus i Helsingfors. Priset delas ut vartannat år och justitieministeriet svarar för samordningen, där samarbetsparterna i år är finansministeriet, Penningautomatföreningen, Finlands Kommunförbund, Finlands Settlementförbund och Yles morgon-tv. Demokratiprisets beskyddare är republikens president Sauli Niinistö.

Uppgifterna är från (17.9) webbplatsen Kommunerna.net.

Kategorier
2014 Nyhetsbrev 31/2014

Eld måste dansa med vatten – landsbygdsutvecklare Peter Backas tankar om lokalsamhället, byn och gemenskapen

Peter BackaLandsbygdsutvecklare Peter Backa har kommit att se på det ”element” som Byaverksamhet i Finland rf består av ur olika synvinklar under olika tider, vilket började för Backas del på 1970-talet. Här nere följer Backas text, som även publiceras i det kommande numret av Maaseutu Plus – Landsbygd Plus.

Lokalsamhället, byn och gemenskapen…

Det finns många sätt att se på saker. Jag har kommit att se på det ”element” som Suomen Kylätoiminta ry (SYTY) – Byaverksamhet i Finland rf består av ur olika synvinklar under olika tider. Det började för min del på 1970-talet i min finlandssvenska värld.

Rädda världen – socialism och eget tänkande

Vänsterrörelsen var stark, i skolungdomssammanhang, i studentvärlden och bland ungdomar överlag. Det var entydigt så att initiativen kom från vänster, oftast långt vänster ifrån. Det var en radikal tid; konservativa och högerinriktade åsikter sålde mycket dåligt.

Kategorier
2014 Nyhetsbrev 31/2014

Bredbandsprojekt i glesbygdsområden får stöd av staten i fortsättningen

Fibertrådar 2Regeringen föreslår att bredbandsprojekt i glesbygdsområden i fortsättningen ska få stöd från staten i de kommuner som tidigare har kunnat få stöd från EU:s landsbygdsfond för sina projekt. Stödet till bredbandsprojekt från EU:s landsbygdsfond upphör nämligen när den nya programperioden 2014-2020 inleds. Det tilläggsanslag på 5,5 miljoner euro för bredbandsprojekt som regeringen föreslår för nästa års budget, skulle göra en ändring av lagen om stöd för byggande av bredband möjlig. Efter ändringen skulle understödet beviljas av Kommunikationsverket, då stöden till projekt som fått stöd genom EU:s landsbygdsfond beviljades av närings-, trafik- och miljöcentralerna. Ändringen omfattar även projekt som har inletts före lagen träder i kraft, till de delar som projektet inte har beviljats stöd från EU:s landsbygdsfond. I bredbandsprojekt som har fått stöd via EU:s landsbygdsfond, har kommunens betalningsandel varit 21,78 procent, vilken förblir densamma även efter lagändringen. I och med det föreslagna tilläggsanslaget skulle det totala stödbeloppet till bredbandsprojekt stiga från 64 till 69,5 miljoner euro.

Kategorier
2014 Nyhetsbrev 31/2014

Rådslag och Landsbygdsparlament behandlar närservicen på landsbygden efter SOTE

Rådslag i Vasa 22.9.2014Under hösten hålls regionala Rådslag/Landsbygdsparlament om närservice på landsbygden efter social- och hälsovårdsreformen (SOTE). Först ut är Rådslaget i Österbotten, som ordnas i Vasa på Ritz 22.9 kl. 12.30-16 med IDNET och Svensk Byaservice som arrangörer. Landsbygdsparlamentet i Åboland hålls i fullmäktigesalen i Pargas stadshus 24.9 kl. 12.30-16, medan tillställningarna i Nyland kommer att fastslås senare i höst. Teman kommer att vara SOTE och dess effekter på landsbygden. Medverkande i Vasa är riksdagsledamoten och ordföranden för IDNET Mats Nylund, riksdagledamoten Ulla-Maj Wideroos, samt professor emeritus Krister Ståhlberg. Under ledning av Svensk Byaservice ordförande Ann-Sofi Backgren deltar i paneldiskussionen Mats Nylund, utredaren av SOTE i Vasa sjukvårdsdistrikt Mikko Ollikainen, landsbygdsprofessor Kjell Andersson, biträdande generalsekreteraren vid YTR Camilla Wahlsten, samt SU:s förbundssekreterare och suppleant i Svenska studieförbundets styrelse Sandra Grindgärds.

Kategorier
2014 Nyhetsbrev 31/2014

Landsbygdskonferens Höga Kusten hålls i Kramfors

Landsbygdskonferens Höga Kusten 16-17.10Svenska Kramfors kommun ordnar landsbygdskonferens 16-17.10 på Hotell Kramm. Landsbygdskonferens Höga Kusten bjuder på många spännande programpunkter, och inspirerande föreläsare som kommer att medverka, är bl.a. Susanne Liljenberg Gotland, serieentreprenör och en av grundarna av Granit, Leva och Visby Creperie & Logi. Liljenberg kommer att berätta om hur man med enkla medel och ett tydligt varumärke kan skapa ett lönsamt landsbygdsföretag. Andrea Bertucci från Garfagnanadalen i Italien föreläser om Slow Food som en ny möjlighet för landsbygdsutveckling, medan Hugo Wikström från Algkraft i Härnösand talar om att världens energiproduktion behöver styras in på nya spår, där energi ur alger är ett exempel som vi får lära oss mer om. Peter Holmqvist, från Höga Kusten AB berättar om hur arbetet med det nya turismutvecklingsbolaget går vidare. Under konferensens båda dagar hålls också miniseminarier där bl.a. Thomas Larsson från Box Whisky och Terez Bergfeldt och Linda Isaksson från Urkult medverkar.

Mer info finns på Kramfors kommun hemsida.

Kategorier
2014 Nyhetsbrev 31/2014

Riksdagen höll närmatseminarium

Tomater (1)Den 19 september ordnades riksdagens närmatdag i Lilla Parlamentets medborgarinfo, Arkadiagatan 3, Helsingfors. Man höll även närmatseminarium, vilket öppnades av jord- och skogsbruksminister Petteri Orpo. Man behandlade bl.a. närmatens regional-ekonomiska inverkan, konkurrensutsättning, samt höll en paneldiskussion. Arrangörer var riksdagens närmatsklubb och Ruokaryhmä.

Uppgifterna är från webbadressen ruokasuomi.fi.