Kategorier
2014 Nyhetsbrev 30/2014

Rådslag i Svenskfinland diskuterar närservicen på landsbygden efter SOTE

Rådslag i Vasa 22.9.2014Regionala Rådslag om närservice på landsbygden efter social- och hälsovårdsreformen (SOTE) ordnas av IDNET och Svensk Byaservice under hösten. Först ut är Rådslaget i Österbotten, som ordnas i Vasa på Ritz 22.9 kl. 12.30-16. Tillfället i Åboland hålls 24.9 kl. 12.30-16, medan tillställningarna i Nyland kommer att fastslås senare i höst. Teman kommer att vara SOTE och dess effekter på landsbygden och möjligheterna till att utveckla en platsbaserad politik. Medverkande i Vasa är riksdagsledamoten och ordföranden för IDNET Mats Nylund, riksdagledamoten Ulla-Maj Wideroos, samt professor emeritus Krister Ståhlberg.

Anmälan till Rådslaget i Vasa görs på SFV Bildnings hemsida.

Kategorier
2014 Nyhetsbrev 30/2014

Konferensen Mer Europa på lokal nivå finns nu att ses på nätet

Konferensen Mer Europa på lokal nivå 2.9.2014Nu kan man se hela konferensen Mer Europa på lokal nivå – hur man kan öka det lokala inflytandet i EU på webben. Konferensen hölls i Europahuset i Stockholm den 2 september och arrangerades av Europeiska ekonomiska och sociala kommittén, samt Riksorganisationen Hela Sverige ska leva (HSSL). Representanter från bland annat Jordbruksverket, Sveriges kommuner och landsting, LRF, HSSL och andra organisationer från det civila samhället deltog.

Uppgifterna är från (10.9) HSSL:s hemsida med länk till videoarkivet.

Kategorier
2014 Nyhetsbrev 30/2014

En skola i tiden – ny bok som vill visa på möjligheter och vägar för skolans utveckling

Bok - En skola i tidenInspirationsboken En skola i tiden är lättillgänglig och lättläst. Den är en del av rapporteringen från projektet Små skolor i utveckling, som Riksorganisationen Hela Sverige ska leva (HSSL) har drivit sedan augusti 2011 med ett planerat slutseminarium för hela projektet den 13-14 november 2014. Med boken vill man visa på möjligheter och vägar för skolans utveckling, inte minst peka på vilka möjligheter det finns för små skolor att fungera trots ett vikande elevunderlag. Tjänstemän, planerare, professorer och pedagoger har intervjuats, och så har man lagt till egen erfarenhet från projekttiden. Tidigt ansåg man att Sveriges skolor har ett allvarligt strukturproblem, vad gäller lagstiftning om distansundervisning. Men trots detta finns redan flippade klassrum, digitala bibliotek och fjärrundervisning, vilket pågår i större och mindre skala. Med IT-tekniken som medel och med en ny pedagogik kan skolan utvecklas, och framför allt behöver inte politiker fundera varken över större eller mindre klasser eller skolans storlek. Byggnaden är egentligen helt oväsentlig, och ett klassrum utan gränser får också lättare att hitta behöriga lärare och det framtida yrkeslivet kräver digital kompetens.

Uppgifterna (från 8.9) med info om bokbeställning och projektet Små skolor i utveckling finns på HSSL:s hemsida.

Kategorier
2014 Nyhetsbrev 30/2014

Byavänligaste kommunen Pudasjärvi lyckas ordna rikligt med mångsidig verksamhet trots svåra förhållanden

Kommunvapen - Pudasjärvi
Källa: Wikimedia

Pudasjärvi stad lyckas ordna rikligt med mångsidig verksamhet trots svåra förhållanden, och det finns goda exempel på avtalssamarbete mellan kommunen och byarna inom närservicen, bl.a. biblioteksbussen och optofibernätet har noterats också på andra håll i Europa som goda modeller. Inom Pudasjärvis område finns det 20 byar och åtminstone 15 aktiva byaföreningar. Pudasjärvi stad beviljar understöd till kultur- och idrottsverksamheten och till byaföreningarna. År 2014 beviljas 64 000 euro i utvecklings- och verksamhetsstöd och 120 000 euro i stöd för utveckling av landsbygdsnäringarna, vilket är ett steg mot engagerande budgetering. Totalt delar staden ut ungefär en miljon euro, även ur årets budget för att bevara och utveckla livskraften hos byarna.

Kategorier
2014 Nyhetsbrev 30/2014

De flesta ungdomar föredrar landsbygden framom staden visar ny undersökning

?????????????????????????Tre fjärdedelar av ungdomarna föredrar landsbygden framom staden, visar en ny undersökning som gjorts vid Åbo universitets enhet för framtidsforskning. De tillfrågade var speciellt intresserade av att bo på landet, men nära en stad – ett alternativ som intresserade hela 55 procent av ungdomarna. Det är närheten till naturen och den personliga integriteten som var de främsta motiven till att man vill bo på landet. Till önskedrömmarna hörde ett eget hus på landet, lugnet, ett eget revir och samhörighet, men samtidigt vill ungdomarna också ha god service och goda förbindelser. Det är också viktigt var man är född, för enligt forskaren Tuomas Kuhmonen vid Åbo universitet vill många bo på landsbygden men i hemstadens närhet. En fjärdedel av ungdomarna vill bo i staden och de har ingen längtan efter landsbygdens lugn och ro. I undersökningen deltog över 700 personer i åldern 18-30 år.

Uppgifterna är från (10.9) webbplatsen svenska.yle.fi. Se även text (på finska) på Åbo universitets webbplats utu.fi.

Kategorier
2014 Nyhetsbrev 30/2014

Närturismen förutspås gå upp då ekonomin går ner – även i finlandssvenska byar och småstäder?

Utö
Utö
Foto: Pia Prost

I somras bandades TV-serien En svensk sommar i Finland in, där svenskar och norrmän fick testa på spännande aktiviteter och besöka roliga evenemang i Svenskfinland. Inspelningarna föregicks naturligtvis av diger research. Det gällde att hitta alla dessa evenemang och aktiviteter, och dessutom skulle hela teamet äta och inhysas, ofta på små orter och ibland rentav i mitten av ingenstans. När Janne Lindberg ringde upp företagare, som erbjuder sådana här tjänster, var reaktionen alltid glädje, men överraskande ofta i kombination med lite vädjande nedstämdhet, som att de behöver verkligen den här synligheten, för det går inte så bra för dem just nu, vilket kunde vara ett typiskt svar.

Kategorier
2014 Nyhetsbrev 30/2014

Info om möjligheter till internationell projektfinansiering ges på seminarium i Seinäjoki

Info om internationell projektfinansiering i Seinäjoki 19.9.2014När Finlands regionala utvecklingsmedel tryter, är det klokt att lyfta blicken utanför rikets gränser, för det finns en uppsjö av möjligheter till internationell projektfinansiering. En del av dem gås igenom på ett seminarium den 19 september kl. 10-12 i Seinäjoki på Teknologicentret Frami B, auditorium 3. Det utlovas information om bl.a. de viktigaste programmen för territoriellt samarbete och programmet Ett Europa för medborgarna, samt inspirerande erfarenheter av internationella projekt. Anförandena under seminariet hålls på finska. Arrangör är Södra Österbottens förbund.

Infot med anmälningsuppgifter (anmälan senast 15.9) och länk till programmet (på finska) är från Österbottens förbunds Nyhetsposten – Uutisposti nr 8-2014.

Kategorier
2014 Nyhetsbrev 30/2014

Anmälan till Landsbygdsriksdagen i Pedersöre senast denna vecka!

Landsbygdsriksdagen i Pedersöre 4-5.10.2014 - bild (1)Missa inte den finlandssvenska Landsbygdsriksdagen i Pedersöre 4-5.10. Evenemanget hålls i Anderssénsalen vid Sursik skola. Det kommer inte bara att handla om ”vanliga” landsbygdsförhandlingar, utan det lovas ett projekttorg, en ”giftshop”, en utomordentlig kulturell upplevelse under kvällsfesten m.m. Allt om Landsbygdsriksdagen med anmälnings­proceduren (anmälan senast 12.9), info och program finns på dess hemsida. Lands­bygdsriksdagstidningen kan även laddas ner från den här adressen. Se även Facebook, samt pdf-flyern.

Kom även ihåg att lämna in motionerna denna vecka på Svensk Byaservice webbplats! Motionerna kommer att utredas av Byaservice på förhand, men besluten tas på Landsbygdsriksdagen efter det att de diskuterats i arbetsgrupper. Arrangörer för Landsbygdsriksdagen är Svensk Byaservice och Aktion Österbotten rf.

Kategorier
2014 Nyhetsbrev 30/2014

Guide för småskalig livsmedelsförädling och direktförsäljning

Aitojamakuja.fi - Äktasmak.fiProjektet Äkta smaker II har gjort en guide för småskalig livsmedelsförädling och direktförsäljning tillsammas med MTK och SLC. Vid ett infotillfälle om guideboken får man ta del av de viktigaste sakerna som gäller livsmedelslagen och dessutom de möjligheter som finns att börja med direktförsäljning eller tillverkning av livsmedel. Man får svar på många frågor: Hur kan jag börja med direktförsäljning? Vad måste jag göra först? Kan jag sälja mina produkter till den lokala restaurangen? Efter det här tillfället, som hålls 16.9 vid Laurea ammattikorkeakoulu i Esbo, sprids information om guideboken till regioner och företag. Inbjudna är MTK och SLC funktionärer, äkta smak regionala medlemmar, Pro Agria och SLF kontakpersoner, Evira, Jord- och skogsbruksministeriet, samt alla andra utvecklare i matkedjan. Det är även möjligt att delta i infodagen via Internet, kom bara ihåg att nämna detta i anmälan.

Programmet och länk till anmälan (som görs före 10.9 – intresserade kan höra sig för även efter detta datum) finns på webbadressen aitojamakuja.fi. Se även Aitojamakuja.fi/Äktasmak.fi:s nyhetsbrev 3/2014.