Kategorier
2014 Nyhetsbrev 29/2014

Ny handbok för föreningens medelsanskaffning

Kylätoiminta ry-namnetHandboken Mistä rahat tomintaan! ger som första i sitt slag råd för föreningar om hur de kan samla in medel till sin verksamhet och sina projekt. Trots att man i Finland har utvecklat landsbygden under redan tre EU-programperioder, har man inte tidigare behandlat medelsanskaffningsfrågor för de som förverkligar projekten, varken nerifrån eller så brett. Det är Suomen Kylätoiminta ry (SYTY) – Byaverksamhet i Finland rf:s projekt Kylien Bisneskeissit som står bakom handboken, vilken kan laddas ner från SYTY:s hemsida. Man kan även beställa den i pappersversion från SYTY:s kansli. Projektet Kylien Bisneskeissit ordnar även landskapsseminarier i höst, det första hölls under LOKAALI i Hankasalmi nyligen, medan det andra seminariet hålls 12.9 i Limingo. Här medverkar bl.a. Ulla Herlitz från Hela Sverige ska leva som tar upp lokalekonomiska observationer över byautvecklingen i Sverige.

Uppgifterna är från SYTY:s senaste nyhetsbrev (september 2014), i vilket man även bl.a. kan läsa om LOKAALI-festseminariets goda stämning, Fastlandsfinlands landsbygdsprogram inom vilket det händer mycket under hösten, samt olika händelser.

Kategorier
2014 Nyhetsbrev 29/2014

Landsbygden behöver lokalt kapital – mikrofonder ett sätt att lösa kapitalförsörjningsproblemen

Autobahn Passing FarmsSverige är det land i EU som har den snabbaste urbaniseringen – storstadsregionerna växer medan stora delar av landsbygden stagnerar eller har en märkbar befolkningsminskning, vilket är en oroande utveckling. Staden behöver landet, liksom landet behöver staden, men relationen mellan de två blir alltmer ojämlik. För att förse landsbygden med kapital till investeringar föreslår tre debattörer – ordförandena för Riksorganisationen Hela Sverige ska leva Åse Blombäck och Staffan Nilsson, samt VD:n för Mikrofonden Sverige Ulla Herlitz – på Nya Veckans Affärer att särskilda mikrofonder inrättas.

Läs hela debattinlägget (från 1.9) på adressen va.se.

Kategorier
2014 Nyhetsbrev 29/2014

Kom ihåg anmälan till Landsbygdsriksdagen i Pedersöre!

Landsbygdsriksdagen i Pedersöre 4-5.10.2014 - tidningenMissa inte den finlandssvenska Landsbygdsriksdagen i Pedersöre 4-5.10. Evenemanget hålls i Anderssénsalen vid Sursik skola. Det kommer inte bara att handla om ”vanliga” landsbygdsförhandlingar, utan det lovas ett projekttorg, en ”giftshop”, en utomordentlig kulturell upplevelse under kvällsfesten m.m. Det skall även vara möjligt att följa förhandlingarna via TV-monitor o.s.v. Landsbygdsriksdagen är samtidigt en röst för byarna, organisationerna och människorna på landsbygden. Även gräsrotsrörelserna i städerna är välkomna med, för problemen är ofta de samma fast omgivningen varierar. Allt om Landsbygdsriksdagen med anmälnings­proceduren (anmälan senast 12.9), info och program finns på dess hemsida. Lands­bygdsriksdagstidningen kan även laddas ner från den här adressen. Se även Facebook.

Kom även ihåg att lämna in motionerna! Motionerna kommer att utredas av Svensk Byaservice på förhand, men besluten tas på Landsbygdsriksdagen efter det att de diskuterats i arbetsgrupper. Sista inlämningsdag för motionerna är 5.9 och görs på Byaservice hemsida. Arrangörer för Landsbygdsriksdagen är Svensk Byaservice och Aktion Österbotten rf.

Kategorier
2014 Nyhetsbrev 29/2014

Öar och öliv tema på ”Forum för skärgårdsforskning” i Åbo

Forum för skärgårdsforskning 1.10.2014”Forum för skärgårdsforskning” ordnas denna gång på engelska och i Åbo 1.10 kl. 9-16 (kl. 8.30 morgonkaffe). Platsen är i Auditoriet Armfelt vid Åbo Akademi. Seminariet, som denna gång har temat Öar och öliv, är en del av Skärgårdshavets Biosfärområdes 20-års jubileum och förverkligas som en del av EU-finansierade Leader-projektet Jag är en del av biosfären. Arrangörer är Skärgårdsinstitutet vid Åbo Akademi (SIÅA), Skärgårdsforskningsstationen vid Åbo universitet, Nordenskiöld-samfundet och Skärgårdshavets Biosfärområde. SIÅA och Skärgårdshavets biosfärområde arrangerar regelbundet ”Forum för skärgårdsforskning” på, vanligtvis, Skärgårdscentrum Korpoström. Vid de här tillfällena möts forskare och allmänheten för att diskutera olika teman i anslutning till vår unika skärgård.

Anmälan görs senast 24.9 via adressen survey.abo.fi.

Kategorier
2014 Nyhetsbrev 29/2014

Österbotten och Kajana de mest aktiva inom byaverksamheten

Rapporten Kylätoiminnan tila maaseututyypeittäin ja maakunnittainI Österbotten (forna Vasa län) och Kajanaland finns de mest aktiva och till sin verksamhet mest mångsidigaste föreningarna som idkar byaverksamhet. Det här framgår ur en rapporten Kylätoiminnan tila maaseututyypeittäin ja maakunnittain som Ruralia-institutet vid Helsingfors universitet gjort, och i vilken man utrett regionala skillnader inom byaverksamheten i Finland. Om man ser till landsbygdskategori, så är byaverksamheten mest aktiv och mångsidig på kärnlandsbygden. Även på landsbygden nära staden är byaverksamheten förhållandevis aktiv, men avviker något i sitt innehåll från kärnlandsbygdens byaverksamhet. I verksamheten på kärnlandsbygden betonas traditionella former av byaverksamhet, medan bl.a. trafik-, gruv- och andra infrastrukturärenden spelar en större roll landsbygden nära staden. På den avlägsna och glest bebodda landsbygden är byaverksamheten liten, just p.g.a. glest beboende och långa avstånd.

Uppgifterna är från Ruralia-institutets hemsida.

Kategorier
2014 Nyhetsbrev 29/2014

I Årets by Vuolenkoski är allt på sin plats

Lokaali 30-31.08.2014Under LOKAALI-seminariet (30-31.8) i Hankasalmi, Mellersta Finland, premierade Byaverksamhet i Finland rf på söndagen (31.8) Vuolenkoski i Itis kommun i norra Kymmenedalen till Årets by på riksplanet. Den genuina landsortsbyn förtjänar sitt pris, för dess invånare är lyckliga i sin hemby. Folket är redo att göra mycket för byn. Samhörigheten märks, och förbindelserna till närliggande städer – Lahtis, Heinola och Kouvola – är goda. Det är för 30:e gången som Byaverksamhet i Finland utser Årets by. Under tillställningen kungjordes även Vägvisare för byaverksamheten, Årets landsbygdsaktör, samt Årets landsbygdsprofil.

Här följer listan med alla utmärkelser:
Årets by 2014: Vuolenkoski (Itis, Kymmenedalen)
1. Hedersomnämnande Årets by 2014: Livo (Pudasjärvi, Norra Norra Österbotten)
2. Hedersomnämnande Årets by 2014: Keskikylä (Jalasjärvi, Södra Österbotten)
Byaverksamhetens vägvisare: Pauli Pethman (Itis, Kymmenedalen)
Byaverksamhetens vägvisare: Lena Lehtonen (Nousiainen, Egentliga Finland)
Byaverksamhetens vägvisare: Aulis Nuuja (Storkyro, Södra Österbotten)
Årets landsbygdsaktör 2014: Nina Kurunlahti (Ruukki, Norra Österbotten)
Årets landsbygdsprofil 2014: Osmo Rauhala (Pinsiö, Birkaland/New York)

Uppgifterna (på finska) är från Byaverksamhet i Finlands hemsida (31.8). Se även webbadressen vuolenkoski.com.