Kategorier
2014 Nyhetsbrev 28/2014

Lämna in era motioner inför Landsbygdsriksdagen!

Landsbygdsriksdagen i Pedersöre 4-5.10.2014 - bildSom vi alla vet, kommer samhället att förändras, t.o.m. radikalt, globaliseringen, social- och hälsovårdsreformen och kommunreformen har länge varit aktuella, men en reform av utbildningen och regionförvaltningen planeras också. Allt detta gör att vi måste formulera våra mål klarare än förut – och det skall vi göra på Landsbygdsriksdagen. Motionerna kommer att utredas av Svensk Byaservice på förhand, men besluten tas på Landsbygdsriksdagen efter det att de diskuterats i arbetsgrupper.

Sista inlämningsdag för motionerna är 5.9 och görs på Byaservice hemsida. Anmälan om deltagande görs (senast 12.9) på Landsbygdsriksdagen på hemsida.

Kategorier
2014 Nyhetsbrev 28/2014

”Inga storkommuner utan utvecklad närdemokrati”

Ordet närdemokrati”Hur ska den lilla människan komma till tals i en storkommun?” Ja, det har invånarna i Kristinestad klurat på genom diskussioner i ett medborgarforum. Sekreteraren i medborgarforumet Dennis Rundt menar att vi inte kan skapa storkommuner utan att utveckla närdemokratin. Kristinestadsborna har nu själva tagit tag i saken och utvecklat en lokal modell för närdemokrati – Kristinestadsmodellen. Den går ut på att skapa delområdesnämnder i kommunerna.

Kristinestadsmodellen presenterades på seminariet Jag är, alltså påverkar jag, vilket hölls 19.8 i Kristinestad. Seminariet riktades till förtroendevalda, tjänstemän, företrädare för näringslivet, byaföreningar och lokala organisationer i Vasaregionen. På seminariet presenterade så Rundt kristinestadsbornas lösning med delområdesnämnder, vilka skulle få budgetmakt av fullmäktige och väljas av invånarna i områdena.

Kategorier
2014 Nyhetsbrev 28/2014

”Jämlik service i hela landet kan i praktiken innebära lika dålig service”

???????????Fullmäktigeordföranden i Vasa sjukvårdsdistrikt Gösta Willman menar att det än så länge är svårt att kommentera enskilda detaljer i den social- och hälsovårdsproposition som nyligen har nått kommunerna för utlåtande. ”Låt mig säga så här – jag är skeptisk till hela grundidén. Jag är illa rädd för att deklarationerna om jämlik service i helan landet i praktiken kommer att innebära lika dålig service i hela landet.” Som Willman ser det, är nämligen ett vårdområde som omfattar mellan 60 och 70 kommuner helt enkelt en ohanterlig helhet. För västra Finlands del ska 62 kommuner sorteras in under sätet i Åbo. En ny sak är dock att varje kommun får uttrycka en åsikt om vårdområdestillhörighet. Men staten är ändå inte beredd att skapa ett lapptäcke, har Willman på känn.

Social- och hälsovårdsreformen

  • Utkastet till propositionen om social- och hälsovården är ute på remiss fram till 14.10.
  • Varje kommun ombeds ge sin synpunkt på inom vilket av dessa fem vårdområden kommunen bör placeras.
  • Lagen om ordnandet av social- och hälsovården avses träda i kraft i början av år 2015.
  • Social- och hälsovårdsområdena inleder sin verksamhet senast 1.1.2017.

Uppgifterna är från en artikel, skriven av Kenneth Myntti, i Vasabladet (20.8).

Kategorier
2014 Nyhetsbrev 28/2014

Med nya ögon – inspirationsdag för hembygdsfolk hålls i Korsholm

Med nya ögon - inspirationsdag för hembygdsfolk 4.9.2014Projektet Kulturarvsresursen vid KulturÖsterbotten börjar så småningom lida mot sitt slut och inbjuder nu till sitt sista seminarium. Men istället för att blicka bakåt ser man framåt och betraktar hembygds- och museiverksamheten ur nya synvinklar. Seminariet, vars tema är Med nya ögon, ordnas torsdagen den 4 september kl. 13-17 i Korsholms kulturhus i Smedsby. Dagens talare representerar olika kulturfält som tangerar hembygds- och museiverksamheten – Johanna Björkholm, forskare i immateriellt kulturarv och projektledare på KulturÖsterbotten; Ina Nordberg, formgivare och projektledare för projektet Handante i Pedersöre; Carola Bäckström, bibliotekschef i Korsnäs, samt Karl-Gustav Byskata, byaombud vid Aktion Österbotten, vilka i korta inlägg ger sin syn på hembygdsrörelsens betydelse och utvecklingsmöjligheter. Huvudföreläsare är Maria Österåker, inspiratör och författare till bl.a. boken Ta betalt! Prissättning för skapande branscher. Hon kommer att prata om kul och ful marknadsföring – hur man kan marknadsföra sin verksamhet på ett nytänkande sätt utan en stor marknadsföringsbudget.

Mer info och anmälningsuppgifter (anmälan senast 1.9) finns på webbadressen kulturosterbotten.fi.

Kategorier
2014 Nyhetsbrev 28/2014

Kinas fattiga landsbygdsbefolkning urbaniseras för bättre tillväxt

a scenery park in lijiang chinaDet förbereds en massflyttningsoperation i Kina, där tanken är att upp till 100 miljoner invånare på landsbygden ska flyttas till städer. Man vill öka välfärden och erbjuda landsbygdsbefolkningen arbetsmöjligheter. Den kinesiska ledningen vill att 60 procent av landets befolkning ska bo i städer år 2020. Målet med denna ambitiösa operation är att förvandla den fattiga landsbygdsbefolkningen till konsumenter, vilka får fart på den ekonomiska tillväxten. Landets stränga region- och befolkningspolitik har hittills fördröjt urbaniseringen.

Uppgifterna är från en notis i Vasabladet (31.7).

Kategorier
2014 Nyhetsbrev 28/2014

Understödsförening vill hjälpa Molpe by med sådant som kommunen inte har råd med

Mope.fiEn ny förening i Molpe samlar in pengar till byn för att betala för sådant som Korsnäs kommun inte har råd med. Understödsföreningen för Molpe by tror inte att kommunen och staten kommer att ha pengar för att förbättra servicen på mindre orter i framtiden, så därför vill de dra sitt strå till stacken för att hjälpa byn. Styrelsemedlemmen i föreningen Jonas Lindholm säger att Molpe har mycket service i dag, men att de har ingen aning om hur det ser ut i framtiden. Målet för dem är att stöda byn så den växer och att trivseln och inflyttningen ökar. Föreningen ska inte fungera som en traditionell byaförening, utan i stället ska man fungera som en samarbetspartner till befintliga föreningar och privata initiativ som gagnar byns utveckling, menar ordföranden Daniel Forsman. Någon medlemsavgift uppbärs inte, men det kostar tio euro att ansluta sig. Byborna kan donera eller testamentera pengar till föreningen.

Uppgifterna är från en artikel, skriven av Sofia Nygård, i Vasabladet (12.7).